Šifra: 96390
ECTS: 2.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Blaženka Martinović
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Blaženka Martinović - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Naglasak. Standardni četvreonaglasni sustav. Dinamički (udarni) naglasak. Visinski ili melodijski naglasak. Akut. Stalni i slobodni naglasak. Dužine i kračine. Načini obilježavanja naglasaka.
Odnos fonologije, ortoepije i prozodije.
Toničke i atoničke riječi. Govorna riječ. Izgovorne cjeline. Prokliza.
Leksički naglasak. Paradigmatski naglasak. Općeparadigmatska naglasna pravila.
Odnos hrvatskoga standardnog jezika prema naglasku štokavskog narječja; prema naglasnim ustrojstvima kajkavskoga i čakavskoga narječja; prema urbolektima. Jezična uporaba i naglasna norma.
Percepcija hrvatskih naglasaka (na logatomima, pseudoriječima, riječima, rečenicama u silaznoj intonacijskoj jezgri).
Produkcija/izgovor hrvatskih naglasaka (na logatomima, pseudoriječima, riječima, rečenicama, tekstu).
Rečenični naglasak i rečenična intonacija. Naglasna obilježja kao razlikovna sredstva.
Polifunkcionalnost standardnoga jezika na primjeru naglasne norme.
Literatura:
  1. S. Babić i dr.; Glasovi i oblici hrvatskoga književnog jezika; HAZU i Globus, Zagreb (2007), str. 17-29; 120-150
  2. E. Barić i dr.; Hrvatski jezični savjetnik; Pergamena i Školske novine; Zagreb (1999), str. 70-81
  3. J. Silić; Hrvatski jezik 1, udžbenik za gimnazije; Školska knjiga, Zagreb (2004), str. 15-16; 26-32
  4. S. Vukušić, I. Zoričić, M. Grasselli-Vukušić; Naglasak u hrvatskome književnom jeziku; NZ Globus (2007)
  5. Audiomaterijali za vježbu na e-učenju;
  6. Suvremeni rječnici hrvatskoga jezika;
Preporučena literatura:
  1. D. Brozović; O ortoepskoj vrijednosti dugoga i produženog ijekavskog jata; Jezik, 20/3: 65-74, 20/4: 106-118, 20/5: 142-149 (1973)
  2. M. Kapović; Povijest hrvatske akcentuacije; Matica hrvatska (2015)
  3. B. Martinović; Na putu do naglasne norme; HSN i Sveučilišre Jurja Dobrile (2014)
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Arheologija - Hrvatski jezik i književnost
Obavezni predmet - Redovni studij - Engleski jezik i književnost - Hrvatski jezik i književnost
Obavezni predmet - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost
Obavezni predmet - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost - Povijest
Obavezni predmet - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost - Talijanski jezik i književnost
Obavezni predmet - Redovni studij - Japanski jezik i kultura - Hrvatski jezik i književnost
Obavezni predmet - Redovni studij - Latinski jezik i rimska književnost - Hrvatski jezik i književnost
Termini konzultacija: