Šifra: 53075
ECTS: 3.0
Nositelji:
Izvođači: dr. sc. Irena Mikulaco , pred. - Seminar

izv. prof. dr. sc. Blaženka Martinović - Predavanja
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Literatura:
1. semestar
Izborna grupa dvop. dipl HJIK i educ 1.sem FF - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost
Izborna grupa HJIK. (dipl.jednop). 1. sem - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost
Izborna grupa HJIK. (dipl.jednop). 1. sem - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost - Latinski jezik i rimska književnost
Izborna grupa HJIK. (dipl.jednop). 1. sem - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost - Povijest
Izborna grupa Hrvatski dipl 1 sem - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost - Talijanski jezik i književnost
Termini konzultacija: