Šifra: 41999
ECTS: 4.0
Nositelji: doc. dr. sc. Teodora Fonović Cvijanović
Izvođači: doc. dr. sc. Teodora Fonović Cvijanović - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Uvod u studij sintakse. Pristupi sintaksi; sintaktičke teorije; nazivlje. Suodnos rečenice kao jezične i komunikacijske jedinice. Narav sintaktičkih odnosa. Predikatni i subjektni skup; predikat, subjekt. Predikatne kategorije. Spoj riječi (sintagma); sročnost, upravljanje, pridruživanje. Objekt. Priložna oznaka. Preoblike (nijekanje, pitanje, usklik, zahtjev, pasiv, obezličenje). Višestruko preoblikovane rečenice. Atribut. Apozicija. Predikatni proširak. Vrste rečenica. Nezavisnosložene rečenice. Zavisnosložene rečenice I. Zavisnosložene rečenice II. Zavisnosložene rečenice III. Analiza rečenica.
Literatura:
  1. Katičić, Radoslav; Sintaksa hrvatskoga književnog jezika; Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i Globus (1991), str. 541
  2. Silić, Josip - Pranjković, Ivo; Gramatika hrvatskoga jezika: za gimnazije i visoka učilišta; Školska knjiga (2007), str. 183-374
  3. Barić, Eugenija i dr.; Hrvatska gramatika; Školska knjiga (1995), str. 391-599
  4. Težak, Stjepko - Babić, Stjepan; Gramatika hrvatskoga jezika; Školska knjiga (1992), str. 195-276
Preporučena literatura:
  1. Pranjković, Ivo; Hrvatska skladnja; Hrvatska sveučilišna naklada (2002), str. 255 (određena poglavlja)
  2. Pranjković, Ivo; Druga hrvatska skladnja; Hrvatska sveučilišna naklada (2001), str. 179 (određena poglavlja)
  3. Raguž, Dragutin; Praktična hrvatska gramatika; Medicinska naklada (1997), str. 325-455
  4. Pranjković, Ivo; Hrvatski jezik 3: udžbenik za 3. razred gimnazije; Školska knjiga (2003), str. 1-93
  5. Katičić, Radoslav; Novi jezikoslovni ogledi; Školska knjiga (1986), str. 378 (određena poglavlja)
  6. Chomsky, Noam; Syntactic Structures; Martino Fine Books (2015)
4. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost
Termini konzultacija: