Dijalektologija hrvatskoga jezika


OSNOVNI PODACI

Šifra:

169270

ECTS:

3.0

Nositelji:

prof. dr. sc. Lina Pliško

Izvođači:

Prijava ispita:


DETALJNE INFORMACIJE

1. KOMPONENTA

  • Predavanja 30
  • Seminar 15

* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

OPIS PREDMETA:

LITERATURA:

  1. Lisac, Josip; Hrvatska dijalektologija 1: Hrvatski dijalekti i govori štokavskog narječja i hrvatski dijalekti torlačkog narječja; Golden marketing - Tehnička knjiga, Zagreb (2003), str. 168
  2. Lončarić, Mijo; Kajkavsko narječje; Školska knjiga, Zagreb (1996), str. 200
  3. Lukežić, Iva; Štokavsko narječje (Nacrt sveučilišnih predavanja), Radovi Zavoda za slavensku filologiju, sv. 32; Zagreb (1998), str. 117-135
  4. Menac-Mihalić, Mira - Anita Celinić; Ozvučena čitanka iz hrvatske dijalektologije + CD; Knjigra, Zagreb (2012), str. 304
  5. Lukežić, Iva; Zajednička povijest hrvatskih narječja: 2. Morfologija; Hrvatska sveučilišna naklada (2015), str. 492


NASTAVA

4. SEMESTAR

Obavezni predmet - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost


TERMINI KONZULTACIJA