Šifra: 58033
ECTS: 3.0
Nositelji: doc. dr. sc. Teodora Fonović Cvijanović
Izvođači: doc. dr. sc. Teodora Fonović Cvijanović - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Uvod u studij sintakse. Pristupi sintaksi; sintaktičke teorije; nazivlje. Suodnos rečenice kao jezične i komunikacijske jedinice. Narav sintaktičkih odnosa. Predikatni i subjektni skup; predikat, subjekt. Predikatne kategorije. Spoj riječi (sintagma); sročnost, upravljanje, pridruživanje. Objekt. Priložna oznaka. Preoblike (nijekanje, pitanje, usklik, zahtjev, pasiv, obezličenje). Višestruko preoblikovane rečenice. Atribut. Apozicija. Predikatni proširak. Vrste rečenica. Nezavisnosložene rečenice. Zavisnosložene rečenice I. Zavisnosložene rečenice II. Zavisnosložene rečenice III. Analiza rečenica.
Literatura:
  1. Katičić, Radoslav; Sintaksa hrvatskoga književnog jezika; Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i Globus (1991), str. 541
  2. Silić, Josip - Pranjković, Ivo; Gramatika hrvatskoga jezika: za gimnazije i visoka učilišta; Školska knjiga (2007), str. 183-374
  3. Barić, Eugenija i dr.; Hrvatska gramatika; Školska knjiga (1995), str. 391-599
Preporučena literatura:
  1. Težak, Stjepko - Babić, Stjepan; Gramatika hrvatskoga jezika; Školska knjiga (1992), str. 195-276
  2. Pranjković, Ivo; Hrvatska skladnja; Hrvatska sveučilišna naklada (2002), str. 255 (određena poglavlja)
  3. Pranjković, Ivo; Druga hrvatska skladnja; Hrvatska sveučilišna naklada (2001), str. 179 (određena poglavlja)
  4. Raguž, Dragutin; Praktična hrvatska gramatika; Medicinska naklada (1997), str. 325-455
  5. Pranjković, Ivo; Hrvatski jezik 3: udžbenik za 3. razred gimnazije; Školska knjiga (2003), str. 1-93
  6. Katičić, Radoslav; Novi jezikoslovni ogledi; Školska knjiga (1986), str. 378 (određena poglavlja)
  7. Chomsky, Noam; Syntactic Structures; Martino Fine Books (2015)
4. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Arheologija - Hrvatski jezik i književnost
Obavezni predmet - Redovni studij - Engleski jezik i književnost - Hrvatski jezik i književnost
Obavezni predmet - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost - Povijest
Obavezni predmet - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost - Talijanski jezik i književnost
Obavezni predmet - Redovni studij - Japanski jezik i kultura - Hrvatski jezik i književnost
Obavezni predmet - Redovni studij - Latinski jezik i rimska književnost - Hrvatski jezik i književnost
Termini konzultacija: