Šifra: 65065
ECTS: 30.0
Nositelji:
Izvođači: prof. dr. sc. Miroslav Bertoša - Seminar
prof. dr. sc. Slaven Bertoša - Seminar
izv. prof. dr. sc. Igor Duda - Seminar
doc. dr. sc. Dubravka Dulibić-Paljar - Seminar
doc. dr. sc. Igor Grbić - Seminar
doc. dr. sc. Boris Koroman - Seminar
doc. dr. sc. Maurizio Levak - Seminar
doc. dr. sc. Marko Ljubešić - Seminar
doc. dr. sc. Ante Matan - Seminar
doc. dr. sc. Roberta Matković - Seminar
doc. dr. sc. Daniel Mikulaco - Seminar
doc. dr. sc. Iva Milovan Delić - Seminar
doc. dr. sc. Violeta Moretti - Seminar
izv. prof. dr. sc. Helena Pavletić - Seminar
prof. dr. sc. Lina Pliško - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Seminar 840
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Literatura:
4. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost
Obavezni predmet - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost - Latinski jezik i rimska književnost
Obavezni predmet - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost - Povijest
Obavezni predmet - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost - Talijanski jezik i književnost
Obavezni predmet - Redovni studij - Povijest - Latinski jezik i rimska književnost
Obavezni predmet - Redovni studij - Talijanski jezik i književnost - Latinski jezik i rimska književnost
Obavezni predmet - Redovni studij - Talijanski jezik i književnost - Povijest
Termini konzultacija:
 • prof. dr. sc. Slaven Bertoša :

  - prije i nakon svakog predavanja

  - u terminima ispitnih rokova

  - prema posebnom dogovoru e-mailom

  Lokacija: Katedra za novovjekovnu povijest
 • izv. prof. dr. sc. Igor Duda :

  srijedom, 13.00-15.00 sati

  Lokacija: Katedra za modernu i suvremenu povijest, Odsjek za povijest, Ronjgova 1 (polukat)
 • doc. dr. sc. Dubravka Dulibić-Paljar :

  Ljetni semestar ak. god. 2019/2020: 

  četvrtkom od 14:00 do 15:00

  petkom 8:30 do 9:30

   

  Lokacija: Kabinet katedre za književnost
 • doc. dr. sc. Boris Koroman :

  Ponedjeljkom: 8.45 - 9.45
  Srijedom: 10.30- 11.30

  Lokacija:
 • doc. dr. sc. Ante Matan :

  Četvrtkom od 11.30–13 h.

  Lokacija:
 • doc. dr. sc. Daniel Mikulaco :

  četvrtkom i petkom od 13:00 do 14:00

  Ispitni rokovi:

  • Izvanredni zimski rok: 08. studenoga 2019. u 10 sati
  • •Zimski rokovi: 07. i 21.veljače 2020. u 10 sati
  • •Izvanredni proljetni rok: 24. travnja 2020. u 10 sati
  • •Ljetni rokovi: 19. lipnja i 03. srpnja 2020. u 10 sati
  • •Jesenski rokovi: 04. i 18.rujna 2020. u 10 sati
  Lokacija: Katedra za hrvatsku književnost
 • doc. dr. sc. Iva Milovan Delić :

  utorkom 16.00 - 18.00

  Lokacija:
 • doc. dr. sc. Violeta Moretti :

  Svakog dana uz prethodni dogovor e-poštom.

  Lokacija:
 • izv. prof. dr. sc. Helena Pavletić :

  Srijedom uz prethodnu najavu e-poštom.

  Lokacija:
 • prof. dr. sc. Lina Pliško :

   Prema dogovoru na e-adresu lplisko@unipu.hr 

  Lokacija: