Šifra: 42318
ECTS: 3.0
Nositelji: doc. dr. sc. Teodora Fonović Cvijanović
Izvođači: doc. dr. sc. Teodora Fonović Cvijanović - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Od rečenice do teksta I.: analiza zavisnosloženih rečenica. Od rečenice do teksta II.: analiza mnogostrukosloženih rečenica.
Rečenica i iskaz. Obavijesno rečenično ustrojstvo. Rečenična intonacija. Vrednote govorenoga jezika. Red riječi. Gramatički red riječi (komponenata). Aktualizirani red riječi (komponenata). Sintaksa pisane rečenice. Sintaksa govorene rečenice. Interpunkcija. Sintaksa i interpunkcija. Lingvostilistika. Sintaktostilistika. Sintaktička sinonimija. Sintaktička polisemija. Lingvistika teksta. Pisani i govoreni tekst. Konektori. Funkcije konektora. Vrste konektora. Kataforički i anaforički odnosi. Tekst i diskurs. Diskurs. Lingvistika diskurza. Različiti lingvistički pristupi tekstu. Interdisciplinarni pristupi.

Analize odabranih tekstova. Konkretne komunikacijske situacije.
Literatura:
  1. Glovacki-Bernardi, Zrinjka; O tekstu; Školska knjiga (1990), str. 300
  2. Beaugrande, Robert - Dressler, Wolfgang; Uvod u lingvistiku teksta; Disput (2010), str. 336
  3. Velčić, Mirna; Uvod u lingvistiku teksta; Školska knjiga (1987), str. 147
  4. Silić, Josip; Od rečenice do teksta: Teoretsko-metodološke pretpostavke nadrečeničnog jedinstva; Sveučilišna naklada Liber (1984), str. 173 (određena poglavlja)
Preporučena literatura:
  1. Badurina, Lada; Između redaka: Studije o tekstu i diskursu; Hrvatska sveučilišna naklada (2008), str. 206 (određena poglavlja)
  2. Ivanetić, Nada; Uporabni tekstovi; Zavod za lingvistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (2003), str. 262 (određena poglavlja)
  3. Marin Andrijašević i Lovorka Zergollern-Miletić (ur.); Tekst i diskurs: Zbornik radova; Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku (1997), str. 415 (određena poglavlja)
  4. Petrović, Bernandina (ur.); Tekstom o tekstu: Zbornik studentskih radova s kolegija Tekstna lingvistika; FF press (2012), str. 490 (određena poglavlja)
  5. Silić, Josip - Pranjković, Ivo; Gramatika hrvatskoga jezika: za gimnazije i visoka učilišta; Školska knjiga (2005), str. 329-390
5. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost - Povijest
Obavezni predmet - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost - Talijanski jezik i književnost
Obavezni predmet - Redovni studij - Japanski jezik i kultura - Hrvatski jezik i književnost
Obavezni predmet - Redovni studij - Latinski jezik i rimska književnost - Hrvatski jezik i književnost
Termini konzultacija: