Šifra: 97431
ECTS: 3.0
Nositelji: doc. dr. sc. Teodora Fonović Cvijanović
Izvođači: doc. dr. sc. Teodora Fonović Cvijanović - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Društvene i jezične prilike u Istri u 19. stoljeću. Buđenje nacionalne svijesti. Pogledi na jezik u predpreporodno doba. Hrvatski jezik i hrvatski narodni preporod u Istri. Juraj Dobrila i hrvatski jezik u Istarskome saboru i Carevinskome vijeću. Jezična i pravopisna obilježja Dobrilina molitvenika Otče, budi volja tvoja i poslanica na hrvatskome jeziku. Naša sloga o hrvatskome jeziku i jezik Naše sloge. Hrvatske škole, prosvjetna društva i čitaonice u Istri. Matko Laginja. Matko Mandić. Vjekoslav Spinčić. Društvene i jezične prilike u Istri u 20. stoljeću. Periodika u Istri na početku 20. stoljeća. Hrvatski jezik u Istri za vrijeme Prvoga svjetskog rata. Hrvatski jezik u Istri u međuraću. Hrvatski jezik u Istri za vrijeme Drugoga svjetskog rata. Hrvatski jezik u Istri u drugoj polovici 20. stoljeća. Hrvatski jezik u Istri danas.
Literatura:
 1. Milanović, Božo; Hrvatski narodni preporod u Istri, knjiga I.; Istarsko književno društvo "Juraj Dobrila" (1991), str. 332
 2. Milanović, Božo; Hrvatski narodni preporod u Istri, knjiga II.; Istarsko književno društvo "Juraj Dobrila" (1973), str. 673
 3. Milanović, Božo; Istra u dvadesetom stoljeću: zabilješke i razmišljanja o proživljenom vremenu, I.; Istarsko književno društvo "Juraj Dobrila" (1992), str. 321
 4. Samardžija, Marko i Pranjković, Ivo (ur.); Hrvatski jezik u XX. stoljeću; Matica hrvatska (2005), str. 605 (određena poglavlja)
Preporučena literatura:
 1. Parovel, Paolo; Izbrisani identitet: Nasilno potalijančivanje imena i toponima u Julijskoj Krajini, od 1919. do 1945., sa spiskovima iz Tršćanske, Goričke i Istarske pokrajine, te prvih 5300 dekreta; Istarsko književno društvo "Juraj Dobrila" (1993), str. 235
 2. Labinjan, Galiano (ur.); Zbornik radova sa znanstvenog skupa u povodu 100-godišnjice smrti Jurja Dobrile: Istarski preporoditelj Juraj Dobrila 1812. - 1882. Pazin; Organizacijski odbor za obilježavanje 100-godišnjice smrti dra Jurja Dobrile, Čakavski sabor Pula, Istarsko književno društvo "Juraj Dobrila" (1985), str. 288 (određena poglavlja)
 3. Mirković, Mio; O sadržaju i smislu narodnog preporoda u Istri (1861. - 1914.); Jadranski zbornik V (1962), str. 5-35
 4. Milani-Kruljac, Nelida; Razmišljanja o jezičnom stanju u Istri; Istra, 26/1-2 (1988), str. 162-169
 5. Bratulić, Josip; Hrvatska knjiga u Istri od Dobrile do Milanovića (1854. - 1945. ); Međunarodni slavistički centar, izložba pretisaka, sezona XVIII., svezak 51 (1995), str. 3-24
 6. Fonović Cvijanović, Teodora i Vitković Marčeta, Vanessa; Jezik socijalističkoga čovjeka: slučaj istarske periodike; Srednja Europa, (ur. I. Duda) (2017), str. 153-176
 7. Strčić, Mirjana; Istarska beseda i pobuna I; Istarska naklada (1984), str. 179
1. semestar
Izborna grupa dvop. dipl HJIK i educ 1.sem FF - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost
Izborna grupa HJIK. (dipl.jednop). 1. sem - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost
Izborna grupa HJIK. (dipl.jednop). 1. sem - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost - Latinski jezik i rimska književnost
Izborna grupa HJIK. (dipl.jednop). 1. sem - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost - Povijest
Izborna grupa Hrvatski dipl 1 sem - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost - Talijanski jezik i književnost

2. semestar
Izborna grupa dvop. dipl HJIK i eduk 2.sem FF - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost
Izborna grupa Hrvatski diplom 2 sem - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost
Izborna grupa Hrvatski diplom 2 sem - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost - Latinski jezik i rimska književnost
Izborna grupa Hrvatski diplom 2 sem - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost - Povijest
Izborna grupa Hrvatski diplom 2 sem - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost - Talijanski jezik i književnost
Termini konzultacija: