Šifra: 46732
ECTS: 5.0
Nositelji: doc. dr. sc. Violeta Moretti
Izvođači: doc. dr. sc. Violeta Moretti - Seminar

doc. dr. sc. Violeta Moretti - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj kojegija je upoznati studente s povijesnim razvojem lingvističkoga razmatranja jezika, suvremenim lingvističkim teorijama te osnovama opće lingvistike.
Sadržaj kolegija:
1. Jezikoslovlje i osnovni jezikoslovni pojmovi.
2. Povijesni pregled razvoja jezikoslovlja.
3. Lingvističke i gramatičke teorije 19. i 20. stoljeća.
4. Jezične razine i discipline koje se njima bave.
5. Klasifikacije jezika (tipologija i poredbenopovijesna lingvistika).
6. Međujezični dodiri.
7. Jezik u društvenom kontekstu
Literatura:
 1. Glovacki-Bernardi, Z. i dr.; Uvod u lingvistiku; Školska knjiga, Zagreb (2001)
 2. Škiljan, D.; Pogled u lingvistiku; Naklada Benja, Rijeka (1994)
 3. Tekavčić, P.; Uvod u lingvistiku; Liber, Zagreb (1979)
 4. Matasović, R; Jezična raznolikost svijeta; Algoritam, Zagreb (2005)
Preporučena literatura:
 1. Chomsky, N.; Gramatika i um; Nolit, Beograd (1972)
 2. 2De Saussure, F.; Tečaj opće lingvistike; ArTresor naklada - IHJJ, Zagreb (2000)
 3. Hagege, C.; Zaustaviti izumiranje jezika; Disput, Zagreb (2008)
 4. Martinet, A.; Osnove opće lingvistike; GZH, Zagreb (1982)
 5. Matasović, R.; Uvod u poredbenu lingvistiku; Matica hrvatska, Zagreb (2000)
 6. Robins, R. H.; A Short History of Linguistics; Longman, London - New York (2002)
 7. Škiljan, D.,; Jezična politika; Naprijed, Zagreb (1988)
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost
Termini konzultacija:
 • doc. dr. sc. Violeta Moretti :

  Svakog dana uz prethodni dogovor e-poštom.

  Lokacija: