Šifra: 53078
ECTS: 4.0
Nositelji: doc. dr. sc. Teodora Fonović Cvijanović
Izvođači: doc. dr. sc. Teodora Fonović Cvijanović - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Službeni status hrvatskoga standardnog jezika potkraj 19. i u početku 20. stoljeća. Učvršćenje utjecaja hrvatskih vukovaca. Gramatika i stilistika hrvatskoga ili srpskoga jezika Tome Maretića. Prevlast fonološkog načelo u pravopisu. Rožićev i Andrićev jezični savjetnik. Skerlićeva anketa o jezičnom ujedinjenju Hrvata i Srba. Podređenost hrvatskoga jezika srpskom u novoj zajedničkoj državi. Društvo i časopis "Hrvatski jezik". Prvi razlikovni rječnik autora P. Guberine i K. Krstića. Puristička nastojanja u doba NDH. Uvođenje morfonološkog pravopisa. Povratak fonološkoj pravopisnoj tradiciji nakon 1945. Novosadski sastanak i njegovi rezultati. Zajednički pravopis i rječnik. Deklaracija o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika. Zabrana Hrvatskog pravopisa. Nove gramatike, Anić-Silićev pravopis i novi pogledi na noviju povijest hrvatskoga standardnog jezika u djelima Lj. Jonkea i Z. Vincea. Hrvatski jezik u razdoblju od 1990. godine do danas I i II (analiza odabranih standardnojezičnih dvojbi). Hrvatski jezik u Istri u 19. i 20. stoljeću.
Literatura:
 1. Moguš, Milan; Povijest hrvatskoga kniževnoga jezika; Globus (1995), str. 157-198
 2. Samardžija, Marko; Iz triju stoljeća hrvatskoga standardnog jezika; Hrvatska sveučilišna naklada (2004), str. 250 (odabrana poglavlja)
 3. Samardžija, Marko i Pranjković, Ivo (ur.); Hrvatski jezik u XX. stoljeću; Matica Hrvatska (2006), str. 605 (određena poglavlja)
Preporučena literatura:
 1. Hekman, Jelena (ur.); Deklaracija o nazivu i položaju hrvatskog književnog jeziku; Matica hrvatska (1997), str. 231
 2. Samardžija, Marko; Hrvatski jezik, pravopis i jezična politika u NDH; Hrvatska sveučilišna naklada (2008), str. 580 (određena poglavlja)
 3. Samardžija, Marko; Nekoć i nedavno: odabrane teme iz leksikologije i novije povijesti hrvatskoga standardnog jezika; Biblioteka Dometi (2002), str. 171 (određena poglavlja)
 4. Babić, Stjepan; Hrvanja hrvatskoga; Školska knjiga (2004), str. 264 (određena poglavlja)
 5. Babić, Stjepan; Hrvatski jučer i danas; Školske novine (1995), str. 323 (određena poglavlja)
 6. Brodnjak, Vladimir; Razlikovni rječnik srpskog i hrvatskog jezika; Školske novine (1991), str. 632
 7. Zoričić, Ivan; Hrvatski u praksi; "Žakan Juri" (1998), str. 484 (određena poglavlja)
 8. Vince, Zlatko; Putovima hrvatskog književnog jezika; Nakladni zavod Matice hrvatske (1990), str. 529-619
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost
Izborna grupa TJK K jednop. dipl 2 sem - Redovni studij - Talijanski jezik i književnost; smjer: književno-kulturološki
Termini konzultacija: