Šifra: 41986
ECTS: 3.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Blaženka Martinović
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Vrste riječi: punoznačne (samoznačne, autosemantične) i suznačne (sinsemantične); promjenjive i nepromjenjive.
Leksička i gramatička obilježja imenica. Deklinacijski i prozodijski tipovi imenica.
Pridjevi. Leksička i gramatička obilježja pridjeva. Deklinacija pridjeva. Određeni i neodređeni oblici pridjeva i njihova uporaba. Stupnjevanje (komparacija) pridjeva. Poimeničenje pridjeva.
Zamjenice. Vrste zamjenica. Deklinacija zamjenica. Brojevi. Glavni brojevi i njihovi oblici. Redni brojevi i njihovi oblici. Brojevne imenice. Brojevni pridjevi.
Prilozi. Značenje priloga. Stupnjevanje (komparacija) priloga.
Glagoli. Glagolske vrste i razredi. Glagolske kategorije. Glagolske paradigme. Prozodija glagola.
Nepromjenjive vrste riječi: prijedlozi, veznici, čestice, uzvici.
Morfostilistika.
Literatura:
 1. S. Babić i dr.; Glasovi i oblici hrvatskoga književnog jezika; NZ Globus (2007), str. 279 - 580
 2. E. Barić i dr.; Hrvatska gramatika; Školska knjiga (1997), str. 95-285
 3. J. Silić, I. Pranjković; Gramatika hrvatskoga jezika; Školska knjiga (2006), str. 37-146
 4. S. Vukušić, I. Zoričić, M. Grasselli-Vukušić; Naglasak u hrvatskome književnom jeziku; NZ Globus (2007)
Preporučena literatura:
 1. S. Babić, S. Težak; Gramatika hrvatskoga jezika; Školska knjiga (1992)
 2. A. Frančić i dr.; Pregled povijesti gramatike i pravopisa hrvatskoga jezika; Croatica (2013)
 3. J. Hamm; Kratka gramatika hrvatskosrpskoga književnog jezika za strance; Zagreb (1967)
 4. T. Maretić; Gramatika hrvatskoga ili srpskoga književnog jezika; Zagreb (1963)
 5. I. Marković; Uvod u jezičnu morfologiju; Disput, Zagreb (2012)
 6. I. Marković; Uvod u pridjev; Disput, Zagreb (2010)
 7. S. Pavešić i dr.; Jezični savjetnik s gramatikom; Zagreb (1971)
 8. T. Pišković; Gramatika roda; Disput, Zagreb (2011)
 9. I. Pranjković; Gramatička značenja; Matica hrvatska (2013)
 10. I. Pranjković; Gramatika u riječima i riječi u gramatici; Matica hrvatska (2016)
 11. D. Raguž; Praktična hrvatska gramatika; Medicinska naklada, Zagreb (1997)
 12. J. Silić; Hrvatski jezik 2 (udžbenik za II. razred gimnazije); Školska knjiga, Zagreb (1999)
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Arheologija - Hrvatski jezik i književnost
Obavezni predmet - Redovni studij - Engleski jezik i književnost - Hrvatski jezik i književnost
Obavezni predmet - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost - Povijest
Obavezni predmet - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost - Talijanski jezik i književnost
Obavezni predmet - Redovni studij - Japanski jezik i kultura - Hrvatski jezik i književnost
Obavezni predmet - Redovni studij - Latinski jezik i rimska književnost - Hrvatski jezik i književnost
Termini konzultacija: