Šifra: 96417
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Blaženka Martinović
Izvođači: doc. dr. sc. Vanessa Vitković Marčeta - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Sadržaj kolegija:
Leksikologija. Leksikologija i semantika (određenje i jezične jedinice). Denotat i konotat. Jednoznačnost i višeznačnost leksema. Izravno i preneseno značenje (metafora i metonimija). Leksička sinonimija, homonimija, antonimija i paronimija. Frazeološki i sintaktički uvjetovano značenje. Ekspresivno-stilistički leksik. Eufemizmi i pleonazmi. Vremenska, područna i funkcionalna raslojenost leksema. Aktivni i pasivni rječnik. Arhaizmi, historizmi, nekrotizmi, knjiški leksik; neologizmi. Lokalizmi, regionalizmi i dijalektizmi. Familijarizmi, argotizmi, profesionalizmi. Terminologija. Termini. Frazeologija. Frazem. Leksikografija. Leksikografski postupci. Vrste rječnika. Hrvatski rječnici. Onomastika (određenje i podjela). Leksičko posuđivanje: posuđenice (vrste posuđenica), podrijetlo i adaptacija posuđenica. Prevedenice/kalkovi (tipovi prevedenica). Purizam i jezična kultura.
Literatura:
  1. Melvinger; Leksikologija (skripta); Pedagoški fakultet Osijek (1990)
  2. Samardžija, M.; Nekoć i nedavno: odabrane teme iz leksikologije i novije povijesti hrvatskoga standardnoga jezika; Izdavački centar Rijeka (2002)
  3. Samardžija, M.; Leksikologja s poviješću hrvatskoga jezika; Školska knjiga (1998)
6. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost
Termini konzultacija: