Šifra: 42115
ECTS: 3.0
Nositelji: doc. dr. sc. Boris Koroman
Izvođači: doc. dr. sc. Dubravka Dulibić-Paljar - Predavanja
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Zbog visokog stupnja prožimanja političkih, jezičnih, književnih i opće kulturnih tendencija kolegij je orijentiran i na izvanknjiževne sadržaje: povijesne, političke, filozofske, sociološke, kulturološke provenijencije i slično. Analizirat će se literarna vrijednost važnijih djela unutar zadanog korpusa nacionalne književnosti. Osobita će se pozornost posvetiti uočavanju vez? tih literarnih ostvaraja s književnom tradicijom, kao i njihovoj ulozi u izričajnom, predmetno-tematskom i strukturnom približavanju djelima u zrelom realizmu. Tematizirat će se i valorizirati mjesto i dosezi hrvatske književnosti tog razdoblja u odnosu prema svjetskoj književnosti

Hrvatski romantizam (1813.-1860.)

*Uvod. Društvenopolitičke prilike u Hrvatskoj i Europi. Hrvatski narodni i književni preporod (1813.-1860.) i ilirski pokret (1830.-1843.). Razvojne faze hrvatskog književnog i narodnog preporoda. *Kulturna djelatnost preporoditelja. Uloga časopisa. Ilirske čitaonice. *Poetološki uzusi preporoda sa starijim poetikama hrvatske književnosti i aktualnim svjetskim i evropskim poetikama. *Žanrovska slika razdoblja, struktura pojedinih žanrova i njihov odmak od žanrovske hijerarhije prethodnog razdoblja. Poetološke značajke hrvatske poezije: sintetski pregled i analiza izbora iz poezije S. Vraza, I. Mažuranića i P. Preradovića. Poetološke značajke hrvatske proze: novelistika ? pregled, putopisi ? pregled i analiza Putositnice A. Nemčića, roman ? pregled i analiza Požeškog đaka M. Kraljevića. Poetološke značajke hrvatske drame: pregled i analiza Teute D. Demetra. *Programski i kritički tekstovi. *Sinteza.

Predrealizam (1860. - 1881.)

*Uvod. Naziv. Društvenopolitičke prilike u Hrvatskoj i Europi. *Koncepcijske i poetološke značajke predrealizma. *August Šenoa ? monografski pristup. *Žanrovska slika razdoblja: Poetološke oznake predrealističke poezije i najtipičniji njezini predstavnici, analiza F. Marković Dom i svijet i L. Botić Bijedna Mara. Sintetski pregled poetoloških oznaka predrealističke proze i analiza Nadale Bakarke A. V. Tkalčevića. Sintetski pregled predrealističke drame i analiza Graničara J. Freudenreicha. *Programski i kritički članci. *Sinteza.

Realizam (1881.-1892.).

*Uvod. Pojam realizam, realizam kao stilska formacija. Pretpostavke za stvaranje hrvatske realističke književnosti. Društveni i politički odnosi. *Temeljne koncepcije hrvatskog realizma. Dodiri s vlastitom tradicijom i s aktualnom europskom književnosti: usporedba i poticaji. *Uloga časopisa. *Uloga kritike. *Žanrovska slika hrvatskog realizma, struktura pojedinih žanrova i njihov odmak od žanrovske hijerarhije prethodnog razdoblja. Sumarni pregled značajki hrvatske poezije u doba realizma i analiza izbora iz poezije A. Harambašića i S. S. Kranjčevića. Interpretacija poetoloških značajki hrvatske proze u doba realizma na odabranim pripovijetkama i romanima V. Novaka, K. Šandora Gjalskog, A. Kovačića, E. Kumičića i J. Kozarca te sinteza. *Pregled zbivanja u dramskoj književnosti i kritici. *Naznake moderne (J. Leskovar).
Literatura:
 1. Miroslav Šicel; Povijest hrvatske književnosti 19. stoljeća; Naklada Ljevak (2004), str. (object Object)
 2. Dubravko Jelčić; Hrvatski književni romantizam; Grafički zavod Hrvatske, Zagreb (2004), str. (object Object)
 3. Krešimir Nemec; Povijest hrvatskog romana: Od početaka do kraja 19. stoljeća; Školska knjiga, Zagreb (1994)
 4. Frangeš, I., Realizam kod Hrvata, Rad JAZU, Beograd 1960. i Šenoina baština u djelima hrvatskih realista, u: Croatica, sv. 1, Zagreb 1970.;
 5. Hrvatska književnost u doba preporoda (ilirizam, romantizam), u: Dani hvarskog kazališta, Split 1998.;
4. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Arheologija - Hrvatski jezik i književnost
Obavezni predmet - Redovni studij - Engleski jezik i književnost - Hrvatski jezik i književnost
Obavezni predmet - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost - Povijest
Obavezni predmet - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost - Talijanski jezik i književnost
Obavezni predmet - Redovni studij - Japanski jezik i kultura - Hrvatski jezik i književnost
Obavezni predmet - Redovni studij - Latinski jezik i rimska književnost - Hrvatski jezik i književnost
Termini konzultacija:
 • doc. dr. sc. Boris Koroman :

  Ponedjeljkom: 8.45 - 9.45
  Srijedom: 10.30- 11.30

  Lokacija:
 • doc. dr. sc. Dubravka Dulibić-Paljar :

  Ljetni semestar ak. god. 2019/2020: 

  četvrtkom od 14:00 do 15:00

  petkom 8:30 do 9:30

   

  Lokacija: Kabinet katedre za književnost