Šifra: 96415
ECTS: 4.0
Nositelji: doc. dr. sc. Teodora Fonović Cvijanović
Izvođači: doc. dr. sc. Teodora Fonović Cvijanović - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Tvorbene i netvorbene riječi. Osnovna riječ i tvorenica; tvorbena veza. Tvorbeni načini. Tvorbene osnove i nastavci. Sufiks i nastavak (rječotvorni i oblikotvorni morfem). Osnova i korijen. Tvorbeni i značenjski uzorci. Semantička analiza; preoblike. Rječotvorna skupina. Tvorbena raščlamba (analiza). Grafički prikaz tvorbenih veza. Izvođenje. Sufiksalna tvorba. Plodni i neplodni sufiksi. Prefiksalna tvorba. Prefiksalno sufiksalna tvorba. Slaganje i srastanje. Složeno-sufiksalna tvorba. Polusloženice. Vezani leksički morfemi. Mješovite tvorenice. Tvorba složenih skraćenica. Preobrazbe. Tvorba pojedinih značenjskih skupina. Načini bliski tvorbi (unutarnja tvorba, preobrazba, prijenos značenja, višečlani nazivi, individualna tvorba, terminološka tvorba). Tvorba imenica. Tvorba pridjeva. Tvorba glagola. Tvorba priloga. Tvorba riječi i jezično posuđivanje. Tvorba riječi i ortografija.
Literatura:
 1. Babić, Stjepan; Tvorba riječi u hrvatskome književnom jeziku; Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i Nakladni zavod Globus (1986), str. 618
 2. Barić, Eugenija i dr.; Hrvatska gramatika; Školska knjiga (1995), str. 285-389
 3. Frančić, Anđela, Hudeček, Lana i Mihaljević Milica; Normativnost i višefunkcionalnost u hrvatskom standardnom jeziku; Hrvatska sveučilišna naklada (2005), str. 164-189
Preporučena literatura:
 1. Babić, Stjepan; Hrvatska jezikoslovna čitanka; Nakladni zavod Globus (1990), str. određena poglavlja
 2. Babić, Stjepan. i Težak, Stjepko; Gramatika hrvatskoga jezika; Školska knjiga (2003), str. 141-194
 3. Barić, Eugenija i dr.; Hrvatski jezični savjetnik; Pergamena i Školske novine (1999), str. 88-101, 198-247
 4. Barić, Eugenija; Mocijski parnjaci i njihova upotreba; Rasprave ZJ, sv. 13 (1987), str. 9-18
 5. Kuna, Branko; Nazivlje u tvorbi riječi; Filologija, br. 46-47 (2006), str. 165-182
 6. Mihaljević, Milica i Ramadanović, Ermina; Razradba tvorbenih načina u nazivlju (s posebnim obzirom na odnos među složenicama bez spojnika -o-, sraslicama i tvorenicama s prefiksoidima); Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 32 (1) (2007), str. 193-211
 7. Marković, Ivan; Tri nehrvatske tvorbe: Infiksacija, reduplikacija, fuzija; Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 35 (1) (2007), str. 217-241
 8. Tafra, Branka i Košutar, Petra; Rječotvorni modeli u hrvatskome jeziku; Suvremena lingvistika, 67 (1) (2009), str. 87-107
 9. Tafra, Branka; Od riječi do rječnika; Školska knjiga (2005), str. određena poglavlja
6. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost
Termini konzultacija: