Šifra: 156811
ECTS: 5.0
Nositelji: doc. dr. sc. Mihovil Dabo
Izvođači: doc. dr. sc. Mihovil Dabo - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Kolegij se oslanja na kronološki tijek od vladavine Josipa II. do raspada Carstva, uz naglasak na raznolike teme:
- Habsburška Monarhija u međunarodnim odnosima
- Potraga za učinkovitim državnim uređenjem
- Modernizacijski procesi u višenacionalnoj državi
- Urbanizacija i transformacija ruralnih zajednica
- Opisivanje Monarhije: statistika, kartografija, etnografija...
- Položaj Katoličke crkve i drugih vjerskih zajednica
- Nijemci i nenjemački narodi (Mađari, Talijani, Židovi...)
- Slavenski narodi: panslavizam, austroslavizam, jugoslavizam
- Proces nacionalnih integracija
- Nacionalni sukobi u političkoj areni i svakodnevnom životu
- Zajednički okvir nacionalnih povijesti i kultura
Literatura:
 1. Darko Dukovski; Povijest Srednje i Jugoistočne Europe 19. i 20. stoljeća: dio. 1800. do 1914; Alinea (2005), str. 35-59., 87-121., 139-171., 197-230
 2. Darko Dukovski; Povijest Srednje i Jugoistočne Europe 19. i 20. stoljeća: dio. 1914. do 1999; Alinea (2005), str. 17-40
Preporučena literatura:
 1. A history of the Habsburg empire, Vol.2: 1700-1918; Jean Berenger;
 2. Laurence Cole; Military Culture and Popular Patriotism in Late Imperial Austria;
 3. Andreas Gottsmann; Rom und die nationalen Katholizismen in der Donaumonarchie. Romischer Universalismus, habsburgische Reichspolitik und nationale Identitaten 1878-1914;
 4. Adam Wandruszka Peter Urbanitsch (Ur.); Die Habsburgermonarchie 1848-1918, Vol. 1-8 (odabrani svezak i poglavlja);
 5. Peter Hanak; Povijest Mađarske; (1995), str. 103-205
 6. Josip Bratulić, Josip Vončina, Antun Dubravko Jelčić (ur.); Hrvatska i Europa, Kultura, znanost i umjetnost, Sv. IV. Moderna hrvatska kultura. Od preporoda do moderne (XIX. stoljeće); (2009), str. 2-113
 7. Horst Haselsteiner; Ogledi o modernizaciji u Srednjoj Europi; (1997)
 8. Robert Hoffmann (ur.); Burger zwischen Tradition und Modernitat; (1997)
 9. Miroslav Hroch; Društveni preduvjeti nacionalnih preporoda u Europi. Komparativna analiza društvenog sastava patriotskih grupa malih europskih nacija; (2006)
 10. William M. Johnston; Austrijski duh. Intelektualna i društvena povijest 1848-1938; (1993)
 11. Pieter M. Judson; Guardians of the Nation. Activists on the Language Frontiers of Imperial Austria; (2007)
 12. Robert A. Kann; Storia dell impero Asburgico (1526-1918); (1998)
 13. Laszlo Kontler; Povijest Mađarske. Tisuću godina u Srednjoj Europi; (2007)
 14. Robin Okey; The Habsburg Monarchy, C. 1765-1918: From Enlightenment to Eclipse; (2002)
 15. Povijest Češke. Od seobe Slavena do suvremenog doba; (2014), str. 351-503
 16. Jacques Le Rider; Mitteleuropa; , str. 1-112
 17. Manfried Rauchensteiner; The First World War and the End of the Habsburg Monarchy; (2014)
 18. Georg Seiderer; Osterreichisches Neugestaltung. Verfassungspolitik und Verwaltungsreform im osterreichischen Neoabsolutismus unter Alexander Bach 1849-1859; (2015)
 19. Arnold Suppan; Oblikovanje nacije u građanskoj Hrvatskoj (1835- 1918.); (1999)
 20. A. J. P. Taylor; Habsburška Monarhija 1809 - 1918; (1990)
 21. Piotr S. Wandyz; Cijena slobode. Povijest Srednjoistočne Europe od srednjeg vijeka do danas; (2004), str. 129-247
 22. Michaela Wolf; The Habsburg Monarchy s Many-Languaged Soul. Translating and interpreting, 1848-1918; (2015)
 23. Erich Zollner i Therese Schussel; Povijest Austrije; (1997), str. 200-291
1. semestar
Modul 3: Novi vijek i suvremena povijest 5 sem. - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost - Povijest
Modul 3: Novi vijek i suvremena povijest 5 sem. - Redovni studij - Povijest
Modul 3: Novi vijek i suvremena povijest 5 sem. - Redovni studij - Povijest - Latinski jezik i rimska književnost
Modul 3: Novi vijek i suvremena povijest 5 sem. - Redovni studij - Talijanski jezik i književnost - Povijest

3. semestar
Modul 3: Novi vijek i suvremena povijest 5 sem. - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost - Povijest
Modul 3: Novi vijek i suvremena povijest 5 sem. - Redovni studij - Povijest
Modul 3: Novi vijek i suvremena povijest 5 sem. - Redovni studij - Povijest - Latinski jezik i rimska književnost
Modul 3: Novi vijek i suvremena povijest 5 sem. - Redovni studij - Talijanski jezik i književnost - Povijest

5. semestar
Modul 3: Novi vijek i suvremena povijest 5 sem. - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost - Povijest
Modul 3: Novi vijek i suvremena povijest 5 sem. - Redovni studij - Japanski jezik i kultura - Povijest
Modul 3: Novi vijek i suvremena povijest 5 sem. - Redovni studij - Latinski jezik i rimska književnost - Povijest
Modul 3: Novi vijek i suvremena povijest 5 sem. - Redovni studij - Povijest
Modul 3: Novi vijek i suvremena povijest 5 sem. - Izvanredni studij - Povijest
Modul 3: Novi vijek i suvremena povijest 5 sem. - Redovni studij - Talijanski jezik i književnost - Povijest
Termini konzultacija:
 • doc. dr. sc. Mihovil Dabo :

  petkom od 13.00 do 14.30

  Lokacija: Katedra za modernu i suvremenu povijest, Odsjek za povijest