Šifra: 145748
ECTS: 6.0
Nositelji:
Izvođači: doc. dr. sc. Violeta Moretti - Seminar

doc. dr. sc. Violeta Moretti - Predavanja
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Temeljni cilj je predstaviti najvažnije autore i djela rimske historiografije. Studenti će se upoznati s generičkim pravilima historiografskih podvrsta te događajima kojima se proučavana historiografska djela bave.
Sadržaj kolegija:
1. Položaj historiografije unutar rimske književnosti i rimske proze.
2. Antička distinkcija mita i povijesti.
3. Počeci historiografije: fasti, anali, komentari, libri pontificum. Analisti na grčkom: Fabije Piktor, Cincije Aliment, Acilije, Postumije Albin.
4. Marko Porcije Katon i počeci historiografije na latinskom. Kritička historiografija: Sempronije Azelion.
5. Pluralizam historiografskih pravaca na smjeni 2/1 stoljeća.
6. Historiografija u kasnoj Republici: antikvarijanizam (Atik, Varon), biografija (Nepot), komentari (Sula, Cezar).
7.Salustije - historiografska monografija.
8. Tit Livije i obnova analističke historiografije.
9. Tacit. Biografija - Svetonije.
10.Poganska i kršćanska historiografija u kasnoj antici: Aurelije Viktor, Amijan Marcelin, Historia Augusta, Jeronim.

U sklopu kolegija čitaju se odabrani tekstovi u izvorniku.

Studenti su obvezni odabrati i pročitati jedan od sljedećih naslova u hrvatskom prijevodu (pronaći sve dostupne prijevode prema: Šešelj, Zlatko, Bibliografija antike, 1.a Prijevodi klasične grčke i rimske književnosti u knjigama 1800-1980, Zagreb: Latina et Graeca, 1991) i bazama podataka knjižnica:

Kornelije Nepot, O istaknutim vojskovođama stranih naroda (prev. J. Miklić), Zagreb: Matica hrvatska, 1999.
Svetonije, Dvanaest rimskih careva (prev. S. Hosu), Zagreb 21978.
Tacit, Anali, Zagreb: Matica hrvatska, 2006.
Tacit, Kornelija Tacita manja djela (= Agricola, Germania) (prev. i prir. M. Šrepel), Zagreb: Matica hrvatska, 1889.
Tacit, Historije (prev. J. Miklić), Zagreb: L+G, 1987.
Cezar, Moji ratovi (prev. T. Smerdel), bilo koje izdanje
Gaj Salustije Krisp, Djela (Katilinin rat, Rat s Jugurtom, Historije, Dvojbena djela) (prev. J. Miklić), Zagreb: Matica hrvatska, 1998.

Da položi kolegij, student mora:
1. pohađati nastavu i aktivno sudjelovati u njoj
2. redovito se spremati za seminare (znati pročitati, razumijeti i prevesti zadani tekst)
3. napisati esej - pregledni tekst o odabranom autoru, djelu ili aspektu nekog djela (uključuje bibliografsko istraživanje)
4. položiti kolokvije
5. položiti završni ispit (pismeni)
Literatura:
  1. Vratović, Vladimir; Rimska književnost , u: Povijest svjetske književnosti, II; ; Liber (1974), str. dijelovi teksta koji se odnose na rimske historiografe i njihova historiografska djela: prvi analisti (Fabije Piktor, Acilije, Cincije Aliment, Albin), autori sljedeće generacije (Katon Stariji, Hemina, Pizon Frugi), Sulini suvremenici (Klaudije Kvadrigarije, Valerije Ancijat); Kornelije Nepot, Cezar
  2. Gian Biaggio Conte; Latin Literature. A History; The Johns Hopkins University Press (1994), str. - dijelovi knjige vezani uz navedene autore (prema kazalu na početku knjige ili kazalu imena)
  3. Škiljan, D. (ur.); Leksikon antičkih autora; L+G i MH (1996)
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Japanski jezik i kultura - Latinski jezik i rimska književnost
Obavezni predmet - Redovni studij - Latinski jezik i rimska književnost - Hrvatski jezik i književnost
Obavezni predmet - Redovni studij - Latinski jezik i rimska književnost - Povijest
Obavezni predmet - Redovni studij - Latinski jezik i rimska književnost - Talijanski jezik i književnost
Termini konzultacija:
  • doc. dr. sc. Violeta Moretti :

    Svakog dana uz prethodni dogovor e-poštom.

    Lokacija: