Šifra: 42027
ECTS: 3.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Blaženka Martinović
Izvođači: Majda Čolak , mag. philol. croat. - Auditorne vježbe
doc. dr. sc. Vanessa Vitković Marčeta - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Auditorne vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Tekstni tipovi i jezični registri (podsustavi). Standardnojezično i nestandardnojezično. Govoreni i pisani jezik. Kriteriji pravilnosti u jeziku.

Tipovi jezičnih norma: gramatičke norme, leksička norma, pravopisna i pravogovorna norma. Interpunkcija. Strane riječi i imena. Tipovi odstupanja od jezičnih norma.

Lektura ? određenje pojma. Jezične razine (norme) i lektorski zahvati. Lektura na računalu (uključujući i računalnu provjeru pravopisa).

Kada i koje/čije tekstove lektorirati. Javna i privatna uporaba jezika. Zamke lektorskog posla: prihvatljive i neprihvatljive intervencije u autorski tekst.

Rad na različitim tipovima tekstova: analiza provedenih lektorskih postupaka.
Literatura:
 1. Anđela Frančić, Lana Hudeček i Milica Mihaljević; Normativnost i višefunkcionalnost u hrvatskome standardnom jeziku; Hrvatska sveučilišna naklada (2005)
 2. Skupina autora; Jezik na križu, križ na jeziku: Lektori i jezična kultura; Matica hrvatska (2005)
 3. Marija Bilić i dr.; Lektorska bilježnica; Hrvatski radio (2011)
 4. Sanda Ham i dr.; Hrvatski jezični savjeti; Školska knjiga (2014)
Preporučena literatura:
 1. Anđela Frančić i Bernardina Petrović; Hrvatski jezik i jezična kultura; Veleučilište Baltazar (2013)
 2. Ur. Marko Samardžija i Ivo Pranjković; Hrvatski jezik u XX. stoljeću, Zbornik radova; Matica hrvatska (2006)
 3. Marko Samardžija; Norme i normiranje hrvatskoga standardnoga jezika; Matica hrvatska (1999)
 4. Ivo Pranjković; Ogledi o jezičnoj pravilnosti; Disput (2010)
 5. Josip Silić; Funkcionalni stilovi hrvatskoga jezika; Disput (2006)
 6. Dalibor Brozović; Prvo lice jednine; Matica hrvatska (2005)
 7. Ur. Irena Pleić; Govorimo hrvatski; Hrvatski radio (1997)
 8. Goranka Blagus Bartolec i dr.; 555 jezičnih savjeta; Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje (2016)
6. semestar
Izborna grupa Hrvatski 6 sem - Redovni studij - Arheologija - Hrvatski jezik i književnost
Izborna grupa Hrvatski 6 sem - Redovni studij - Engleski jezik i književnost - Hrvatski jezik i književnost
Izborna grupa HJIKNJ (jednop. pred.) 6. sem - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost
Izborna grupa Hrvatski 6 sem - Izvanredni studij - Hrvatski jezik i književnost
Izborna grupa Hrvatski 6 sem - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost - Povijest
Izborna grupa Hrvatski 6 sem - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost - Talijanski jezik i književnost
Izborna grupa Hrvatski 6 sem - Redovni studij - Japanski jezik i kultura - Hrvatski jezik i književnost
Izborna grupa Hrvatski 6 sem - Redovni studij - Latinski jezik i rimska književnost - Hrvatski jezik i književnost
Termini konzultacija: