Lektoriranje tekstova


OSNOVNI PODACI

Šifra:

42027

ECTS:

3.0

Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Blaženka Martinović

Izvođači:

Majda Čolak , mag. philol. croat. - Auditorne vježbe
doc. dr. sc. Vanessa Vitković Marčeta - Auditorne vježbe

Prijava ispita:


DETALJNE INFORMACIJE

1. KOMPONENTA

  • Predavanja 15
  • Auditorne vježbe 30

* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

OPIS PREDMETA:

Tekstni tipovi i jezični registri (podsustavi). Standardnojezično i nestandardnojezično. Govoreni i pisani jezik. Kriteriji pravilnosti u jeziku.

Tipovi jezičnih norma: gramatičke norme, leksička norma, pravopisna i pravogovorna norma. Interpunkcija. Strane riječi i imena. Tipovi odstupanja od jezičnih norma.

Lektura ? određenje pojma. Jezične razine (norme) i lektorski zahvati. Lektura na računalu (uključujući i računalnu provjeru pravopisa).

Kada i koje/čije tekstove lektorirati. Javna i privatna uporaba jezika. Zamke lektorskog posla: prihvatljive i neprihvatljive intervencije u autorski tekst.

Rad na različitim tipovima tekstova: analiza provedenih lektorskih postupaka.

LITERATURA:

  1. Anđela Frančić, Lana Hudeček i Milica Mihaljević; Normativnost i višefunkcionalnost u hrvatskome standardnom jeziku; Hrvatska sveučilišna naklada (2005)
  2. Skupina autora; Jezik na križu, križ na jeziku: Lektori i jezična kultura; Matica hrvatska (2005)
  3. Marija Bilić i dr.; Lektorska bilježnica; Hrvatski radio (2011)
  4. Sanda Ham i dr.; Hrvatski jezični savjeti; Školska knjiga (2014)


NASTAVA

6. SEMESTAR

Izborna grupa HJIKNJ (jednop. pred.) 6. sem - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost
Izborna grupa Hrvatski 6 sem - Izvanredni studij - Hrvatski jezik i književnost
Izborna grupa Hrvatski 6 sem - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost - Povijest
Izborna grupa Hrvatski 6 sem - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost - Talijanski jezik i književnost
Izborna grupa Hrvatski 6 sem - Redovni studij - Japanski jezik i kultura - Hrvatski jezik i književnost
Izborna grupa Hrvatski 6 sem - Redovni studij - Latinski jezik i rimska književnost - Hrvatski jezik i književnost


TERMINI KONZULTACIJA