Moderna hrvatska književnost


OSNOVNI PODACI

Šifra:

42320

ECTS:

3.0

Nositelji:

doc. dr. sc. Boris Koroman

Izvođači:

doc. dr. sc. Boris Koroman - Auditorne vježbe

Prijava ispita:


DETALJNE INFORMACIJE

1. KOMPONENTA

  • Predavanja 30
  • Auditorne vježbe 15

* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

OPIS PREDMETA:

Definicije pojma: modernost modernizam. Modernizam i globalna estetička praksa stilskih formacija. Vremenski protežne opće značajke modernizma: estetičke, sociološke, filozofske, likovne, uže književne. Modernost moda: bliskosti i odudaranja. Modernizam i larpurlartizam, načelo pojma kao opći uzorak "-izama". Problem periodizacije: dosadašnji pristupi i mogući drugačiji: vrste/načela i struktura tih pristupa, mogućnosti poetološke tipologizacije; prednosti i nedostaci takve razdiobe, književnost i kontinuitet . književnost i ideologija : pregled najznačajnijih književnih problema u XX. stoljeću: poetološki i stilskoformacijski modeli hrvatske moderne kao predložak hrvatskoj književnosti poslije moderne: tipičnost, atipičnost, euro-kontekst, hrvatska književnost od 1892. do 1952.: - Moderna (1892.-1916.). *Uvod. Uvjeti za nastanak moderne. Poticaji. Europski kontekst. Tendencije u ostalim umjetnostima. Koncepcija ?umjetničkog duha vremena?. Društvenopolitički odnosi. *Dinamika književnog života. *Stilski pluralizam hrvatske moderne i temeljne označnice. *Časopisne koncepcije. *Kritika, književna povijest i programatski tekstovi. *A. G. Matoš ? monografski pristup. *Žanrovska slika razdoblja hrvatske moderne. Poetološke značajke hrvatske poezije ? pregled i analiza odabranih pjesama V. Vidrića, D. Domjanića, V. Nazora i J. Polića Kamova. Sintetski pregled značajki hrvatske proze i analiza izabranih pripovijetki i romana: J. Leskovara, I. Kozarca, V. Nazora, M. Cihlara Nehajeva, D. Šimunovića, J. Polića Kamova, F. Galovića. Pregled poetoloških značajki hrvatske drame i analiza dram?: J. Polića Kamova, I. Vojnovića, J. Kosora. *Počeci avangardnih trendova (J. P. Kamov).

- Značenje ekspresionističkih pojava, njihova tipologija i raščlamba, specifičnosti proznoga i poetološkoga obrasca u hrvatskoj praksi i euro-modelima, pisci i djela hrvatskoga ekspresionizma, književna (i sociološka) pojava M. Krleže, fleksije ekspresionističkih koncepcijskih modela u kasnijoj hrvatskoj književnosti: sličnosti, odstupanja, negacije , hrvatska književnost od 1945. do 1952. pojmovi , nova objektivnost, socrealizam i njihovi derivati, stari modeli u novome dobu: njihova poetološka specifikacija, interpretacije odabranih tekstova prve polovice XX. stoljeća.

LITERATURA:

  1. Ježić, S., Hrvatska književnost od početaka do danas, Zagreb 1944., 1992.;
  2. Nemec K., Povijest hrvatskog romana od 1914. do 1945. godine, Zagreb 1998.*;
  3. Donat, B. Zidić, I., Antologija hrvatske fantastične proze i slikarstva, Zagreb 1974.Flaker, A., Poetika osporavanja, Zagreb 1982.;
  4. Hrvatska moderna. Kritika i književna povijest, edicija PSHK, knjiga 71.;


NASTAVA

5. SEMESTAR

Obavezni predmet - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost - Povijest
Obavezni predmet - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost - Talijanski jezik i književnost
Obavezni predmet - Redovni studij - Japanski jezik i kultura - Hrvatski jezik i književnost
Obavezni predmet - Redovni studij - Latinski jezik i rimska književnost - Hrvatski jezik i književnost


TERMINI KONZULTACIJA