Od 19. rujna do 15. listopada 2016. provode se arheološka istraživanja nalazišta Monte Ricco kraj Vrsara

Popis obavijesti