Opcije pristupačnosti Pristupačnost

O jezičnoj kreativnosti iz filozofske...

Upravo je objavljen pregledni rad prof. dr. sc. Renate Šamo u najnovijem broju časopisa Croatica et Slavica Iadertina, što ga izdaje Sveučilište u Zadru, a u njemu autorica sa suvremenog stajališta analizira esej Cartesian Linguistics (1966.) američkog lingvista Noama Chomskog. Naslovljen je ,,Tumačenje kreativnosti jezika iz kartezijanske perspektive", a dostupan je također u elektroničkom obliku na mrežnim stranicama časopisa.

Popis obavijesti