Opcije pristupačnosti Pristupačnost

O djelatniku

izv. prof. dr. sc. Ante Matan

Zvanje: izvanredni profesor
Funkcija:prodekan za nastavu i upravljanje kvalitetom
Telefon:052 377 513
E-mail: E-mail
Organizacijska jedinica: Odsjek za klasičnu filologiju
Godina diplomiranja:2004.
Godina doktoriranja:2010.

Nastava

prijediplomski

diplomski

Konzultacije

srijedom od 12.15 do 13 sati

Životopis

Rođen 1982. u Puli, osnovnu je školu polazio u Rovinju, a klasičnu gimnaziju u Pazinu. Na filozofskom fakultetu u Zadru 2000. upisuje studij klasične filologije. Dobitnik rektorove nagrade 2001. Diplomirao 2004. na Sveučilištu u Zadru s temom 'Život i djelo S. J. Frontina', a iste godine ondje upisuje poslijediplomski studij jezikoslovlja. Doktorsku je disertaciju pod naslovom 'Stilsko određenje Frontinova spisa De aquaeductu urbis Romae' obranio 2010.

Na Sveučilištu u Puli zaposlen kao asistent od 2005. do 2010., kao viši asistent od 2010. do 2014., kao docent od 2014. do 2024., a kao izvanredni profesor od veljače 2024.

Povijest zaposlenja

2004.-2005.: Pazinski kolegij - Klasična gimnazija Pazin

                     Opća i jezična gimnazija Poreč

2005.-        : Filozofski fakultet u Puli, od 2006. Sveučilište J. Dobrile u Puli

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji

Leksikografski rad kanonika Petra Stankovića
Bulić, Nada ; Matan, Ante
Znanstveni i pregledni radoviCrkva u svijetu, 58 (2023)
Najstariji spomen Kanfanara: filološka i diplomatička raščlamba navodne darovnice patrijarha Ulrika I. dvigradskom Gastaldu Vedellu (Kanfanar, 1096. godina)
Banić, Josip ; Matan, Ante
Znanstveni i pregledni radoviVjesnik Istarskog arhiva, 29 (2022)
JOSEPHI SCHNEIDER „CARMINUM LIBRI OCTO” LA MORS, COMPONENTE ESSENZIALE DELL’ESPRESSIONE POETICA DI JOSEPH SCHNEIDER
Bulić, Nada ; Matan, Ante
Znanstveni i pregledni radoviAnnales. Anali za istrske in mediteranske študije. Series historia et sociologia, 31 (2021)
JOSEPHI SCHNEIDER „CARMINUM LIBRI OCTO” LA MORS, COMPONENTE ESSENZIALE DELL’ESPRESSIONE POETICA DI JOSEPH SCHNEIDER
Matan, Ante ; Bulić, Nada
Znanstveni i pregledni radoviAnnales-Anali za Istrske in Mediteranske Studije-Series Historia et Sociologia, 31 (2021)
Kanonik i perika – prilog poznavanju biografije Petra Stankovića
Bulić, Nada ; Matan, Ante
Znanstveni i pregledni radoviVjesnik Istarskog arhiva, 28 (2021)
Deus corporalis in Vegetii de re militari secundum MS. Corcyranum Croaticum
Bulić, Nada ; Matan, Ante
Sažeci u zbornicima i časopisima(2021)
X. Istarski povijesni biennale
Leksikografski rad Petra Stankovića
Bulić, Nada ; Matan, Ante
Sažeci u zbornicima i časopisima(2021)
Međunarodni znanstveni skup Mediteran kao identitetska odrednica: jezik, književnost, kultura i novi mediji
Doprinos zadarskih klasičnih filologa tumačenju opsade Zadra. Vegetii de re militari fragmentum in obsidione Iadrensi.
Bulić, Nada ; Matan, Ante
Sažeci u zbornicima i časopisima(2021)
Zadarski filološki dani 9
Toponomastica etymologica communis Canfanarii
Matan, Ante
Znanstveni i pregledni radoviFolia onomastica Croatica, 29 (2020)
La versificazione di Paschalis Verronvs nella Vita Sanctae Euphemiae
Bulić, Nada ; Matan, Ante
Znanstveni i pregledni radoviŽiva Antika / Antiquité Vivante, 70 (2020)
U SPOMEN Mate Križman (Šivati kraj Žminja, 5. listopada 1934. – Zagreb, 14. lipnja 2019.), klasični filolog, prevoditelj, sveučilišni profesor
Matan, Ante
Drugi radovi u časopisimaVjesnik Istarskog arhiva, 26 (2019)
Zvonimir Milanović
Matan, Ante ; Zoričić, Filip
Drugi radovi u časopisimaLatina et Graeca, 2 (2019)
De aquaeductu urbis Romae S. I. Frontini : znanstveni stil u antičkom komentaru : kritičko izdanje teksta s prijevodom, komentarima i stilističkom analizom
Matan, Ante
Autorske knjige(2019) 360
O etimologiji nekih toponima Kanfanarštine
Matan, Ante
Sažeci u zbornicima i časopisima(2018)
9. Skokovi etimološko-onomastički susreti
The Authority of Frontinus' De aquaeductu urbis Romae and its Audience
Matan, Ante
Sažeci u zbornicima i časopisima(2018)
Međunarodni znanstveni skup "Kultura Mare internum"
"Rimski akvedukti" Petra Stankovića
Matan, Ante
Znanstveni i pregledni radoviBarbanski zapisi, 4 (2016)
Excerpta manuscripti Canfanariensis : vladarske listine i papinska povlastica iz kodeksa Monumenta Capituli Ecclesiae Collegiatae S. Sophiae Duorum Castrorum ab Anno 983.-1815.
Matan, Ante
Znanstveni i pregledni radoviActa Histriae, 21 (2013)
Tehnički i stručni termini u spisu o rimskim akveduktima
Matan, Ante ; Markušić, Tamara
Znanstveni i pregledni radoviTabula : časopis Filozofskog fakulteta u Puli, 11 (2013)
Leksik u Frontinovu De aquaeductu urbis Romae
Matan, Ante
Znanstveni i pregledni radoviŽiva antika / Antiquité vivante, 62 (2012)
O podrijetlu toponima "Umag"
Matan, Ante
Znanstveni i pregledni radoviAnnales-Anali za Istrske in Mediteranske Studije-Series Historia et Sociologia, 17 (2007)
O podrijetlu toponima "Umag"
Matan, Ante
Znanstveni i pregledni radoviAnnales-Anali za Istrske in Mediteranske Studije-Series Historia et Sociologia, 17 (2007)
Giant, dissecting, high-pressure pulmonary artery aneurysm - case report of a 1-year natural course
Šmalcelj, Anton ; Brida, Vojtjeh ; Samaržija, Miroslav ; Matana, Ante ; Margetić, Eduard ; Drinković, Nikša
Stručni radoviTexas Heart Institute journal, 32 (2005)
Pachalis Verronus, Životopis svete Eufemije djevice i mučenice
Matan, Ante
Autorske knjige(2004) 79
Frontinus: Strategemata u četiri knjige
Matan, Ante
Autorske knjige(2004) 495