Opcije pristupačnosti Pristupačnost

O djelatniku

doc. dr. sc. Ante Matan

Zvanje: docent
Telefon:052 377 500
E-mail: E-mail
Organizacijska jedinica: Odsjek za klasičnu filologiju
Godina diplomiranja:2004.
Godina doktoriranja:2010.

Nastava

preddiplomski

diplomski

Konzultacije

Četvrtkom od 11.30–13 h.

Životopis

Rođen 1982. u Puli, osnovnu je školu polazio u Rovinju, a klasičnu gimnaziju u Pazinu. Na filozofskom fakultetu u Zadru 2000. upisuje studij klasične filologije. Dobitnik rektorove nagrade 2001. Diplomirao 2004. na Sveučilištu u Zadru s temom 'Život i djelo S. J. Frontina', a iste godine ondje upisuje poslijediplomski studij jezikoslovlja. Doktorsku je disertaciju pod naslovom 'Stilsko određenje Frontinova spisa De aquaeductu urbis Romae' obranio 2010.

Na Sveučilištu u Puli zaposlen kao asistent od 2005.-2010., kao viši asistent od 2010.-2015, a kao docent od prosinca 2015.

Povijest zaposlenja

2004.-2005.: Pazinski kolegij - Klasična gimnazija Pazin

                     Opća i jezična gimnazija Poreč

2005.-        : Filozofski fakultet u Puli, od 2006. Sveučilište J. Dobrile u Puli

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

JOSEPHI SCHNEIDER „CARMINUM LIBRI OCTO” LA MORS, COMPONENTE ESSENZIALE DELL’ESPRESSIONE POETICA DI JOSEPH SCHNEIDER

Matan, Ante ; Bulić, Nada
Znanstveni i pregledni radovi, 2021.

Kanonik i perika – prilog poznavanju biografije Petra Stankovića

Bulić, Nada ; Matan, Ante
Znanstveni i pregledni radovi, 2021.

Deus corporalis in Vegetii de re militari secundum MS. Corcyranum Croaticum

Bulić, Nada ; Matan, Ante
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2021.
X. Istarski povijesni biennale: Corpus, carnalitas…: o tijelu i tjelesnosti u povijesti na jadranskom prostoru

Leksikografski rad Petra Stankovića

Bulić, nada ; Matan, Ante
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2021.
MEDITERAN KAO IDENTITETSKA ODREDNICA: JEZIK, KNJIŽEVNOST, KULTURA I NOVI MEDIJI

DOPRINOS ZADARSKIH KLASIČNIH FILOLOGA TUMAČENJU OPSADE ZADRA. VEGETII DE RE MILITARI FRAGMENTUM IN OBSIDIONE IADRENSI

Bulić, Nada ; Matan, Ante
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2021.
Zadarski filološki dani 9

Toponomastica etymologica communis Canfanarii

Matan, Ante
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

La versificazione di Paschalis Verronvs nella Vita Sanctae Euphemiae

Bulić, Nada ; Matan, Ante
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

U SPOMEN Mate Križman (Šivati kraj Žminja, 5. listopada 1934. – Zagreb, 14. lipnja 2019.), klasični filolog, prevoditelj, sveučilišni profesor

Matan, Ante
Drugi radovi u časopisima, 2019.

Zvonimir Milanović

Matan, Ante ; Zoričić, Filip
Drugi radovi u časopisima, 2019.

De aquaeductu urbis Romae S. I. Frontini : znanstveni stil u antičkom komentaru : kritičko izdanje teksta s prijevodom, komentarima i stilističkom analizom

Matan, Ante
Autorske knjige, 2019.

O etimologiji nekih toponima Kanfanarštine

Matan, Ante
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2018.
IX. Skokovi etimološko-onomastički susreti

The Authority of Frontinus' De aquaeductu urbis Romae and its Audience

Matan, Ante
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2018.
Mare internum Culture Kultura mare internum

"Rimski akvedukti" Petra Stankovića

Matan, Ante
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.

EXCERPTA MANVSCRIPTI CANFANARIENSIS: VLADARSKE LISTINE I PAPINSKA POVLASTICA IZ KODEKSA MONUMENTA CAPITULI ECCLESIAE COLLEGIATAE S. SOPHIAE DUORUM CASTRORUM AB ANNO 983.-1815.

Matan, Ante
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.

Tehnički i stručni termini u spisu o rimskim akveduktima

Matan, Ante ; Markušić, Tamara
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.

Leksik u Frontinovu De aquaeductu urbis Romae

Matan, Ante
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.

O podrijetlu toponima "Umag"

Matan, Ante
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.

O podrijetlu toponima "Umag"

Matan, Ante
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.

Pachalis Verronus, Životopis svete Eufemije djevice i mučenice

Matan, Ante
Autorske knjige, 2004.

Frontinus: Strategemata u četiri knjige

Matan, Ante
Autorske knjige, 2004.