Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Galerija Arheološkog muzeja u Zagrebu (Ul. Pavla Hatza 6) i virtualno putem komunikacijske platforme

Arheološki stručni kamp - pet dana oživljene pretpovijesti u Galeriji AMZ

Prijava za predavanja u Galeriji AMZ je potrebna zbog poštivanja epidemioloških uvjeta, a prijava za online praćenje kako bi mogli dobiti link na komunikacijsku platfomu.


Zanimljiva predavanja domaćih znanstvenika i istraživača, okrugli virtualni stolovi
s eminentnim stranim sudionicima te predstavljanje edukativnih alata, atraktivan
su sadržaj petodnevnog interdisciplinarnog kampa koji na temu pretpovijesne
baštine organizira Arheološki muzej u Zagrebu od 9. do 13.11. u prostoru Galerije
AMZ. Kamp se realizira u sklopu Interregovog projekta Prehistory Adventure i
namijenjen je stručnoj javnosti, no dio programa bit će interesantan i široj publici.

 

Popis obavijesti