OBAVIJESTI:
Međunarodni radni sastanak Centra...

17. listopada 2018. od 12 do 14 sati u obliku telemosta, održao se međunarodni radni sastanak pet sveučilišta: РГПУ им. А.И. Герцена iz Sankt-Peterburga (kao inicijatora i organizatora sastanka), ИСОиП (филиал) ДГТУ iz grada Šahti, Институт истории iz Mađarske, Varna Free University (VFU) iz Bugarske i Sveučilište Jurja Dobrile u Puli (Centar „Institut Puškin“ na Filozofskom fakultetu i HAPRYAL predstavljala je Irena Mikulaco). Na sastanku se razgovaralo o razvijanju međusobne međunarodne suradnje, konkretnim projektima, motivaciji studenata za sudjelovanje u projektima, financiranju projekata i međunarodnom forumu 2019. godine koji će se održati u Sankt-Peterburgu.

 

Popis obavijesti