OBAVIJESTI:
Voditeljica Centra ruskoga jezika i...

Pjatigorsko državno sveučilište (Пятигорский государственный университет - PGU) partner je Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli i zajedno ostvaruju uspješnu suradnju od 2016. godine, od rusističke konferencije u Puli koju je organizirala voditeljica pulskog Centra za ruski jezik i kulturu „Institut Puškin“ Irena Mikulaco te zajedno s PGU ostvaruju zajednički projekt Erasmus+ KA107-047054. U 2019. godini u okviru projekta pulsko sveučilište posjetili su profesori iz PGU u sastavu: prof. dr. sc. katedre za lingvistiku, ruske filologije, književnog i novinarskog majstorstva V. I. Šuljženko, prof. dr. sc. Irina Borisovna Fedotova, voditeljica Centra Institut Puškin u Pjatigorsku i katedre za književnost i pedagoške tehnologije filološkog obrazovanja te Centra međunarodnog obrazovanja, doc. dr. sc. Nina A. Orlova katedre za književnost i pedagoške tehnologije filološkog obrazovanja i doc. dr. sc. V. Z. Akopjan s katedre za povijesne i društveno-filozofske discipline, orijentalne studije i teologiju, održali predavanja i radionice, sudjelovali na konferenciji. U listopadu 2019. godine Pjatigorsko državno sveučilište u okviru Erasmus + projekta posjetila je i voditeljica pulskog Centra „Institut Puškin“ i katedre za strane jezike Filozofskog fakulteta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli Irena Mikulaco, gdje je održala predavanja na ruskom jeziku: «О русской интеллигенции сквозь призму многообразий творческих миров Соловьева, Врубеля и Блока», «Сравнение юридической терминологии международных правовых актов в хорватском и русском языках на примере термина ugovor/договор и терминов близких по значению», «Терминологические сомнения в переводе юридической терминологии и деловое общение», provela radionicu  «М.Ю. Лермонтов “Парус”» te se stručno usavršavala u Centru međunarodnog obrazovanja na PGU. Tijekom posjeta, Ured za međunarodnu suradnju i projekte na čelu s profesorom dr. sc. Viktorom Mišinom organizirao je niz radnih sastanaka: s rektorom PGU, prof. dr. sc. A.P. Gorbunovim, koji je bio i na otvaranju Centra Institut Puškin u Puli 2017. godine te bio pravim srdačnim i gostoljubivim domaćinom za vrijeme boravka u Pjatigorsku. Uslijedio je susret s direktorom Instituta za strane jezike i međunarodni turizam, prof. dr. sc. Irinom Akopjanc koja je izrazila interes za suradnju s FET-om i FITIKS-om pulskog Sveučilišta. Na poziv rektora PGU i sa znatnim interesom i namjerom da se na PGU otvori Centar hrvatskoga jezika, doc. dr. sc. Daniel Mikulaco s pulskog Sveučilišta održao je predavanje o hrvatskome jeziku, književnosti i kulturi. Treba reći da se na PGU uči 24 jezika u Centrima koji su prekrasno dizajnerski i tematski uređeni, u skladu sa simbolikom zemlje koju predstavljaju, opremljeni suvremenom tehnikom, te je zbog svojih inovacija i suvremenih tehnologija PGU dobio visoko priznanje od predsjednika Ruske Federacije V.V. Putina prilikom proslave 80. godišnjice PGU, koja je bila 11. listopada u svečanoj dvorani na sveučilištu uz prigodni koncertni program. Na PGU je u okviru Erasmus + projekta na jednogodišnju razmjenu otišla studentica pulske kroatistice, Ines Orinčić koja se već jako dobro snašla u Pjatigorsku i jako je zadovoljna obrazovnim programom. Tijekom boravka voditeljica pulskog Centra Institut Puškin posjetila je kuću u kojoj je živio i radio do svoje smrti M. Ju. Ljermontov, susjedne gradove Kislovodsk, rodno mjesto A. Solženjicina, Željeznovodsk. Prirodne ljepote najvišeg vrha Europe – Elbrusa, planine Mašuk i Beštau, nikoga ne ostavljaju ravnodušnima, gostoljubivost Kavkaza i toplina ljudi, kolega na PGU i posebna pažnja udijeljena boravku pulskih profesora, razvijanje daljnje suradnje i projekata jamac su za ponovni povratak u Pjatigorsk, na PGU – Sveučilište koje radi s misijom „Sveučilišta koje otkriva i preoblikuje svijet“, što smo se na licu mjesta mogli uvjeriti. Studijski boravak bio je jako uspješan, na predavanjima je bilo sedamdesetak studenata, koji su aktivno sudjelovali, recitirali pjesme A.A. Bloka, postavljali pitanja, izrazili želju za studiranjem na pulskom Sveučilištu. Ovaj studijski boravak otvorio je prostora za buduću suradnju s PGU, ne samo na području rusistike već i kroatistike, talijanistike i turizma. Zahvaljujemo rektoru, profesoru A.P. Gorbunovu,  profesoru V. Mišinu, kolegama i kolegicama na nezaboravnom boravku na PGU!

 

Директор Центра русского языка и культуры "Институт Пушкина" Пула Ирена Микулацо прочитала лекции в Пятигорском государственном университете (Российская Федерация) в рамках проекта ERASMUS +

 

Пятигорский государственный университет (ПГУ) является партнером Университета Пулы им. Юрая Добрилы. Вместе мы успешно сотрудничаем с 2016 года, начиная с русскоязычной конференции в Пуле, организованной руководителем Центра русского языка и культуры «Институт Пушкина» Пула Иреной Микулацо. Центр «Институт Пушкина» открыли в Пуле благодаря ПГУ и его руководству вместе с коллегами, и таким образом наш Институт стал частью международной сети «Институтов Пушкина». В настоящее время «Институт Пушкина» Пула вместе с ПГУ реализуют совместный проект Erasmus + KA107-047054. В 2019 году в рамках проекта Университет Пулы посетили профессора из ПГУ в составе: профессор кафедры языкознания, русской филологии, литературного и журналистского мастерства В.И. Шульженко, руководитель Центра русского языка и культуры «Институт Пушкина» ПГУ, заведующая кафедрой словесности и педагогических технологий филологического образования И.Б. Федотова, доцент кафедры словесности и педагогических технологий филологического образования Н.А. Орлова, доцент кафедры исторических и социально-философских дисциплин, востоковедения и теологии В.З. Акопян, которые прочитали лекции, вели мастер-классы, участвовали в работе международной конференции. В октябре 2019 года Пятигорский государственный университет в рамках проекта Erasmus + посетила Ирена Микулацо, руководитель Центра «Институт Пушкина» Пула и заведующая кафедрой иностранных языков Философского факультета, где она прочитала лекции на русском языке «О русской интеллигенции сквозь призму многообразий творческих миров Соловьева, Врубеля и Блока», «Сравнение юридической терминологии международных правовых актов в хорватском и русском языках на примере термина ugovor/договор и терминов близких по значению», «Терминологические сомнения в переводе юридической терминологии и деловое общение», провела практикум на русском языке – «М.Ю. Лермонтов “Парус”» и посетила занятия по РКИ  в ЦМО. В ходе визита Офис для международного сотрудничества и проектов, который возглавляет профессор доктор наук В.Е. Мишин организовал серию рабочих встреч: с ректором ПГУ, профессором А.П. Горбуновым, который нам указал честь  и принял участие в открытии Института Пушкина в Пуле в 2017 году и был настоящим сердечным и гостеприимным хозяином во время нашего пребывания в Пятигорске. При встрече с директором Института иностранных языков и международного туризма профессором Ириной Акопянц, выражена заинтересованность в сотрудничестве с FET и FITIKS Университета Пулы. По приглашению ректора ПГУ и со значительным интересом и намерением открыть Центр хорватского языка при ПГУ, доцент доктор наук Даниэль Микулацо Университета Пулы прочитал лекцию о хорватском языке, литературе и культуре. Следует сказать, что на ПГУ существуют 24 Центра, где изучаются языки. Центры великолепно и тематически оформлены, в соответствии с символикой страны, которую они представляют, оснащены современными технологиями, а благодаря своим инновациям и современным технологиям ПГУ получил высокое признание и благодарсность Президента Российской Федерации В.В. Путина во время празднования 80-летия ПГУ, которое состоялось 11 октября в торжественном зале университета с концертной программой. В рамках проекта Erasmus+ студентка Университета Пулы, Инес Оринчич, учится и проведет год в ПГУ, а весной приедет еще одна студентка из Пулы в ПГУ.

Во время пребывания руководитель Центра Институт Пушкина Пула, Ирена Микулацо посетила Дом-музей М.Ю. Лермонтова, дом, где поэт жил и работал до самой смерти и место дуэли, соседние города Кисловодск, где родился А. Солженицын и Железноводск. Природные красоты самой высокой вершины Европы - Эльбруса, горы Машук и Бештау - никого не оставляют равнодушными, гостеприимство Кавказа и тепло людей, коллеги в ПГУ и особое внимание, уделяемое во время пребывания профессоров из Пулы, развитие дальнейшего сотрудничества и проектов - залог возвращения в Пятигорск, в ПГУ - Университет, который работает под брендом «Университет, открывающий и преобразующий мир», о чем мы свидетельствовали. Командировка прошла очень успешно, на лекциях присутствовало около 70 студентов, которые активно участвовали, читали стихи, задавали вопросы, выражали желание учиться в университете Пулы. Студенты, магистранты и аспиранты поприветствовали на русском, хорватском и польском языках, пригласили поиграть в «Ручеёк». Настоящая командировка открывает возможности для будущего сотрудничества с ПГУ, не только в области русистики, но также в области хорватской и итальянской филологии и туризме. Мы благодарны ректору ПГУ, профессору А.П. Горбунову, профессорам В.Е. Мишину, И.Б. Федотовой, Н.А. Орловой, В.И. Шульженко и всем коллегам на незабываемом пребывании в ПГУ!

/_news/91269/PYATIGORSK6.jpg; /_news/91269/PYATIGORSK3.jpg; /_news/91269/PYATIGORSK7.jpg;

/_news/91269/PYATIGORSK8.jpg; /_news/91269/PYATIGORSK9.jpg; /_news/91269/PYATIGORSK10.jpg;

/_news/91269/PYATIGORSK11.jpg; /_news/91269/PYATIGORSK12.jpg; /_news/91269/PYATIGORSK13.jpg;

/_news/91269/PYATIGORSK14.jpg; /_news/91269/PYATIGORSK16.jpg; /_news/91269/PYATIGORSK18.jpg;

/_news/91269/PYATIGORSK19.jpg; /_news/91269/PYATIGORSK20.jpg; /_news/91269/PYATIGORSK21.jpg;

/_news/91269/PYATIGORSK22.jpg; /_news/91269/PYATIGORSK23.jpg; /_news/91269/PYATIGORSK26.jpg;

/_news/91269/PYATIGORSK24.jpg; /_news/91269/PYATIGORSK25.jpg; /_news/91269/PYATIGORSK27.jpg;

/_news/91269/PYATIGORSK28.jpg; /_news/91269/IMG-20191010-WA0023.jpg

Popis obavijesti