Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Ciklus gostujućih predavanja u Centru...

31. svibnja 2021. u Centru Institut Puškin Filozofskog fakulteta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli gostovala je prof. dr. sc. Natalija Vidmarović s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Tema predavanja bila je «Заимствования в русском языке» („Posuđenice u ruskome jeziku“).

Prof. dr. sc. Natalija Vidmarović pročelnica je Katedre za ruski jezik na Filozofkom fakultetu u Zagrebu i potpredsjednica Hrvatskoga društva nastavnika ruskoga jezika i književnosti. Autorica je dviju znanstvenih monografija te 70-ak znanstvenih i stručnih članaka. Radovi su joj objavljivani u Hrvatskoj, Rusiji, Ukrajini, Mađarskoj, Bugarskoj, Srbiji, Japanu i Tajvanu te su citirani u 17 knjiga i članaka u Hrvatskoj, Rusiji, Ukrajini i Bugarskoj. Urednica je dvaju znanstvenih zbornika. Sudjelovala je na 60-ak međunarodnih znanstvenih konferencija te u više navrata održavala cikluse pozvanih predavanja u Rusiji, Litvi i Italiji. Članica je Uredničkog odbora triju znanstvenih časopisa u Rusiji: „Vestnik Literaturnogo Instituta“ M.Gorki u Moskvi, „Naučnyi poisk“ Državnog sveučilišta u Šuji, g. Šuja i „Učenye zapiski Orlovskog gosudarstvennogo universiteta“, g. Orel.

Prevela je 13 knjiga i monografija. Među najznačajnije se ubrajaju: “Slovo o Zakonu i Milosti” (zajedno s R.Venturinom i Josipom Užarevićem). Prijevod je objavljen u knjizi Slovo o Vojni Igorevoj, Vrhovi svjetske književnosti, ur. Vlatko Pavletić i Milivoj Solar, Zagreb, 1999. (sa staroruskog na hrvatski jezik); A. Flaker Живописная литература и литературная живопись. Изд. Три квадрата. Москва 2008 (zajedno s N.Zlydnevom). i D. Oraić-Tolić Хлебников и авангард. Москва «Вест-Консалтинг», 2013. (obje su knjige prijevod s hrvatskog na ruski). Surađivala je na izradi ruskoga stupca Osmojezičnog enciklopedijskog rječnika HLZ “Miroslav Krleža”, Zagreb (preko 3000 riječi i izraza). Autorica je 25 natuknica za Hrvatsku opću enciklopediju, sv. 1,2.

Prevoditeljica je Ureda Predsjednika Republike Hrvatske i Državnog Protokola. Ima priznanja i nagrade za znanstveno-nastavni i prevoditeljski rad.

Glavni su joj znanstveni interesi hermeneutika teksta i srednjovjekovna hagiografija.

Predavanje je pobudilo veliko zanimanje studenata za posuđenice u ruskome jeziku i otkrilo im nove riječi i izraze u suvremenome ruskome jeziku te njihovo podrijetlo.

Fotografije

Popis obavijesti