DAVOR BULIĆ:
O djelatniku

doc. dr. sc. Davor Bulić

Zvanje: docent

Konzultacije:

ponedjeljkom od 13.00 do 14.00, petkom od 11.00 do 12.00

Katedra/služba:
Odsjek za arheologiju
Godina diplomiranja:
2006.
Godina doktoriranja:
2015.

Nastava

Životopis

Rođen je 1979. godine u Puli. Na Sveučilištu u Zadru diplomirao je 2006. dvopredmetni studij arheologije i povijesti. Poslijediplomski doktorski studij na Odjelu za Arheologiju Sveučilišta u Zadru dovršio je 2015. obranivši doktorsku disertaciju pod naslovom "Rimska ruralna arhitektura Istre u kontekstu ekonomske i socijalne povijesti".

Od 2006. do 2008. godine zaposlen je u Arheološkom muzeju Istre. Sudjelovao je na mnogobrojnim terenskim arheološkim istraživanjima u Istri i Dalmaciji, vodio je zaštitna arheološka istraživanja antičkih nalazišta u Fažani i Plomin Luci. Od 2008. zaposlen je na Odsjeku za povijest pri Odjelu za humanističke znanosti (danas Filozofski fakultet) Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli kao znanstveni novak - asistent. Od 2015. je u višem suradničkom zvanju poslijedoktoranda. Postaje članom Odsjeka za arheologiju s njegovim osnutkom 2018. godine. Iste je godine izabran u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom polju arheologija. Godine 2019. izabran je u znanstveno nastavno zvanje docenta.

Izvodi nastavu iz predmeta Uvod u staru povijest hrvatskih zemalja, Antička arheologija u Hrvatskoj, Ekonomija rimske rustične vile, Poučavanje i prenošenje znanja i vještina I., Terenska nastava I. 

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Observations on the architecture and products of the figlina in Fažana

Bulić, Davor ; Koncani Uhač, Ida
Poglavlja u knjigama, 2020.

The rural landscape in Istria between Late Antiquity and the Early Middle Ages: changes in the context of Christianization

Zgrablić, Marina ; Bulić, Davor
Poglavlja u knjigama, 2018.

Povijesno-topografski aspekti kristijanizacije agera kolonije Pole u kasnoj antici i ranom srednjem vijeku (4.–6. stoljeće)

Zgrablić, Marina ; Bulić, Davor
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.
Radovi - Zavod za hrvatsku povijest

Antonio Marchiori, Oltre la costa: centuriazione e insediamento nellʼIstria romana, Trieste: Circolo di cultura istro- veneta “Istria”, 2013., 310 str., Histria, Godišnjak Istarskog povijesnog društva, 6, 187- 194.

Bulić, Davor
, 2016.

Rimska ruralna arhitektura Istre u kontekstu ekonomske i socijalne povijesti

Bulić, Davor
Doktorske disertacije, 2015.

Kontinuitet i diskontinuitet naseljenosti Istre na razmeđu prapovijesti i antike

Bulić, Davor
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.
Tabula : časopis Filozofskog fakulteta u Puli

L'architettura rurale romana dell'agro polese in luce delle indagini recenti

Bulić, Davor ; Matijašić, Robert
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.
Studia Universitatis Hereditati

Marie-Brigitte Carre, Vladimir Kovačić i Francis Tassaux, Sjeverno priobalje Poreštine u antici, Poreč: Zavičajni muzej Poreštine, 2012., 214 str., Histria: godišnjak Istarskog povijesnog društva, 3, 269-276.

Bulić, Davor
, 2013.

Podvodna arheološka istraživanja uvale Veštar 2008. – 2010. / Ricerche archeologiche subacquee nella baia di Vestre 2008 – 2010, urednik Damir Matošević, autori kataloga Luka Bekić, Josip Višnjić, Mladen Pešić, Mario Bloier, Rovinj: Zavičajni muzej grada Rovinja, 2011., 84 str., Histria: godišnjak Istarskog povijesnog društva, 2, 341-345.

Bulić, Davor
, 2012.

Robert Matijašić, Povijest hrvatskih zemalja u antici do cara Dioklecijana, Zagreb: Leykam international, 2009., 290 str., Histria: godišnjak Istarskog povijesnog društva, 1, 187- 194.

Bulić, Davor
, 2011.

Dragonera, dva bisera / Dragonera, two pearls Alka Starac (ur.). Monografije i katalozi 19 - Arheološki muzej Istre, Pula 2010., 328 str., Tabula : časopis Filozofskog fakulteta, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 9, 260-262.

Bulić, Davor
, 2011.

Rimska keramičarska radionica u Fažani sto godina nakon prvih spoznaja, Fažanski libar, 4, Fažana 2011., 9-27.

Bulić, Davor
, 2011.

Rimsko doba, u: Na početku je bila peć. At the Beginnings Was the Furnace, Katalog Arheološkog muzeja Istre, 82, (ur. K. Mihovilić), Pula 2011., 42-64.

Bulić, Davor
, 2011.

Figlina u Fažani i njezina preobrazba u kasnoj antici

Bulić, Davor ; Koncani Uhač, Ida
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.
Histria archaeologica : časopis Arheološkog muzeja Istre

Rezultati zaštitnog arheološkog istraživanja antičkih nalazišta na trasi plinovoda - prilog poznavanju topografije pulskog agera

Bulić, Davor ; Džin, Kristina
Znanstveni i pregledni radovi, 2009.
Histria antiqua : časopis Međunarodnog istraživačkog centra za arheologiju

Keramičarska radionica u Fažani, rezultati istraživanja 2007. – 2009. godine

Bulić, Davor ; Koncani-Uhač, Ida
Znanstveni i pregledni radovi, 2009.
Histria antiqua : časopis Međunarodnog istraživačkog centra za arheologiju

Prilog proučavanju žigova na amforama fažanske radionice

Bulić, Davor
Znanstveni i pregledni radovi, 2009.
Histria antiqua : časopis Međunarodnog istraživačkog centra za arheologiju

Rezultati zaštitnog arheološkog istraživanja antičkih nalazišta na trasi distributivnog plinovoda MRS Pula : MRS 1 nova plinara

Bulić, Davor ; Džin, Kristina
Stručni radovi, 2008.
Materijali

Izabrani projekti

Znanstveni novak - asistent na projektu "Naseljenost i gospodarstvo Istre od kraja prapovijesti do Bizanta" voditelja prof. dr. sc. Roberta Matijašića (2008.-2011.).

Suradnik na projektu Hrvatske zaklade za znanost "Rimskodobne preobrazbe prapovijesnih naselja u Istri" voditeljice prof. dr. sc. Klare Buršić-Matijašić (2015.-2018.).

Suradnik na projektu Hrvatske zaklade za znanost "ArchaeoCulTour - Arheološki krajolik u održivom razvoju kulturnog turizma Općine Vrsar" voditelja prof. dr. sc. Roberta Matijašića (od 2018.).