DAVOR BULIĆ:
O djelatniku

dr. sc. Davor Bulić

Zvanje: poslijedoktorand

Konzultacije:

srijedom od 10.00 do 11.00; petkom od 11.00 do 12.00

Katedra/služba :
Odsjek za arheologiju
Godina diplomiranja:
2006.
Godina doktoriranja:
2015.

Nastava

Životopis

Rođen je 1979. godine u Puli. Na Sveučilištu u Zadru diplomirao je 2006. dvopredmetni studij arheologije i povijesti. Poslijediplomski doktorski studij na Odjelu za Arheologiju Sveučilišta u Zadru dovršio je 2015. obranivši doktorsku disertaciju pod naslovom "Rimska ruralna arhitektura Istre u kontekstu ekonomske i socijalne povijesti".

Od 2006. do 2008. godine zaposlen je u Arheološkom muzeju Istre. Sudjelovao je na mnogobrojnim terenskim arheološkim istraživanjima u Istri i Dalmaciji, vodio je zaštitna arheološka istraživanja antičkih nalazišta u Fažani i Plomin Luci. Od 2008. zaposlen je na Odsjeku za povijest pri Odjelu za humanističke znanosti (danas Filozofski fakultet) Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli kao znanstveni novak - asistent. Od 2015. je u višem suradničkom zvanju poslijedoktoranda. Postaje članom Odsjeka za arheologiju s njegovim osnutkom 2018. godine. Iste je godine izabran u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom polju arheologija. Godine 2019. izabran je u znanstveno nastavno zvanje docenta.

Sudjeluje u izvođenju nastave iz predmeta Uvod u staru povijest hrvatskih zemalja, Antička arheologija u Hrvatskoj, Ekonomija rimske rustične vile, Poučavanje i prenošenje znanja i vještina I., Terenska nastava I. 

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

  Poglavlja u knjizi
 

1. Zgrablić, Marina; Bulić, Davor.
The rural landscape in Istria between Late Antiquity and the Early Middle Ages: changes in the context of Christianization // IV Ciclo di Studi Medievali. Atti del Convegno 4-5 giugno 2018 Firenze / Dolce, Roberta ; Martini, Sofia ; Del Monte, Roberto (ur.).
Firenza : NUME Gruppo di Ricerca sul Medioevo Latino, 2018. Str. 93-101.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Zgrablić, Marina; Bulić, Davor.
Povijesno-topografski aspekti kristijanizacije agera kolonije Pole u kasnoj antici i ranom srednjem vijeku (4.–6. stoljeće). // Radovi - Zavod za hrvatsku povijest. 49 (2017) ; 35-77 (pregledni rad, znanstveni).

2. Bulić, Davor.
Kontinuitet i diskontinuitet naseljenosti Istre na razmeđu prapovijesti i antike. // Tabula : časopis Filozofskog fakulteta u Puli. 12 (2014) ; 65-78 (članak, znanstveni).

3. Bulić, Davor; Matijašić, Robert.
L'architettura rurale romana dell'agro polese in luce delle indagini recenti. // Studia Universitatis Hereditati. 2 (2014) , 1-2; 119-135 (članak, znanstveni).

4. Bulić, Davor.
Rimska centurijacija Istre. // Tabula : časopis Odjela za humanističke znanosti. 10 (2012) ; 50-74 (članak, znanstveni).

5. Bulić, Davor; Koncani Uhač, Ida.
Figlina u Fažani i njezina preobrazba u kasnoj antici. // Histria archaeologica : časopis Arheološkog muzeja Istre. 41 (2010) ; 109-146 (članak, znanstveni).

6. Bulić, Davor.
Prilog proučavanju žigova na amforama fažanske radionice. // Histria antiqua : časopis Međunarodnog istraživačkog centra za arheologiju. 18 (2009) , 1; 257-270 (članak, znanstveni).

7. Bulić, Davor; Džin, Kristina.
Rezultati zaštitnog arheološkog istraživanja antičkih nalazišta na trasi plinovoda - prilog poznavanju topografije pulskog agera. // Histria antiqua : časopis Međunarodnog istraživačkog centra za arheologiju. 17 (2009) ; 299-305 (prethodno priopćenje, znanstveni).

8. Bulić, Davor; Koncani-Uhač, Ida.
Keramičarska radionica u Fažani, rezultati istraživanja 2007. – 2009. godine. // Histria antiqua : časopis Međunarodnog istraživačkog centra za arheologiju. 17 (2009) ; 285-298 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Bulić, Davor; Džin, Kristina.
Rezultati zaštitnog arheološkog istraživanja antičkih nalazišta na trasi distributivnog plinovoda MRS Pula : MRS 1 nova plinara. // Materijali. 20 (2008) ; 53 (članak, stručni).
 
  Disertacije
 

1. Bulić, Davor.
Rimska ruralna arhitektura Istre u kontekstu ekonomske i socijalne povijesti / doktorska disertacija.
Zadar : Odjel za arheologiju, 9.01.2015. 2015., 424 str. Voditelj: Matijašić, Robert.
 
  Druge vrste radova
 

1. Bulić, Davor.
Antonio Marchiori, Oltre la costa: centuriazione e insediamento nellʼIstria romana, Trieste: Circolo di cultura istro- veneta “Istria”, 2013., 310 str., Histria, Godišnjak Istarskog povijesnog društva, 6, 187- 194., 2016. (prikaz).

2. Bulić, Davor.
Marie-Brigitte Carre, Vladimir Kovačić i Francis Tassaux, Sjeverno priobalje Poreštine u antici, Poreč: Zavičajni muzej Poreštine, 2012., 214 str., Histria: godišnjak Istarskog povijesnog društva, 3, 269-276., 2013. (prikaz).

3. Bulić, Davor.
Podvodna arheološka istraživanja uvale Veštar 2008. – 2010. / Ricerche archeologiche subacquee nella baia di Vestre 2008 – 2010, urednik Damir Matošević, autori kataloga Luka Bekić, Josip Višnjić, Mladen Pešić, Mario Bloier, Rovinj: Zavičajni muzej grada Rovinja, 2011., 84 str., Histria: godišnjak Istarskog povijesnog društva, 2, 341-345., 2012. (prikaz).

4. Bulić, Davor.
Rimsko doba, u: Na početku je bila peć. At the Beginnings Was the Furnace, Katalog Arheološkog muzeja Istre, 82, (ur. K. Mihovilić), Pula 2011., 42-64., 2011. (katalog).

5. Bulić, Davor.
Rimska keramičarska radionica u Fažani sto godina nakon prvih spoznaja, Fažanski libar, 4, Fažana 2011., 9-27., 2011. (popularan rad).

6. Bulić, Davor.
Dragonera, dva bisera / Dragonera, two pearls Alka Starac (ur.). Monografije i katalozi 19 - Arheološki muzej Istre, Pula 2010., 328 str., Tabula : časopis Filozofskog fakulteta, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 9, 260-262., 2011. (prikaz).

7. Bulić, Davor.
Robert Matijašić, Povijest hrvatskih zemalja u antici do cara Dioklecijana, Zagreb: Leykam international, 2009., 290 str., Histria: godišnjak Istarskog povijesnog društva, 1, 187- 194., 2011. (prikaz).
 

Izabrani projekti

Znanstveni novak - asistent na projektu "Naseljenost i gospodarstvo Istre od kraja prapovijesti do Bizanta" voditelja prof. dr. sc. Roberta Matijašića (2008.-2011.).

Suradnik na projektu Hrvatske zaklade za znanost "Rimskodobne preobrazbe prapovijesnih naselja u Istri" voditeljice prof. dr. sc. Klare Buršić-Matijašić (2015.-2018.).

Suradnik na projektu Hrvatske zaklade za znanost "ArchaeoCulTour - Arheološki krajolik u održivom razvoju kulturnog turizma Općine Vrsar" voditelja prof. dr. sc. Roberta Matijašića (od 2018.).