About employee

doc. dr. sc. Mihovil Dabo

Title: Assistant professor

Location:
Katedra za modernu i suvremenu povijest, Odsjek za povijest
Public phone number:
052/377524

Teaching duties

Published papers recorded in the Croatian Scientific Bibliography Database (CROSBI)

In the Shadow of the Great War: the reflection of war events on the life of Istrian civilian population


2019.

A contribution to the bibliography of World War I in Istria

Dabo, Mihovil ; Radošević, Milan
2019.
Međunarodni znanstveni skup "U sjeni Velikoga rata: odraz ratnih zbivanja na život istarskoga civilnog stanovništva"

„Za kmetske prste“. Juraj Dobrila i širenje pisane riječi

Dabo, Mihovil
2018.
Problemi sjevernog Jadrana : Problemi sjevernog Jadrana

"According to this you can see that Istrians are the least religious": religious life and spiritual needs of the folk in the eyes of bishop Dobrila

Dabo, Mihovil
2017.

Croatian national revival in the Medulin Municipality

Dabo, Mihovil
2016.
1. medulinski zavičajni annale „Mate Demarin“

"For serfs fingers". Juraj Dobrila and the spread of the written word

Dabo, Mihovil
2016.
Znanstveni skup u povodu 150. obljetnice osnutka Čitalnice u Kastvu, prve hrvatske čitaonice u Istri

Critical review of the bibliography of the First World War in Istria

Dabo, Mihovil ; Radošević, Milan
2016.
Međunarodni znanstveni skup “U sjeni Velikoga rata: odraz ratnih zbivanja na život istarskoga civilnog stanovništva”

»Ein wahrer Kreuzweg«. The issue of war fugitives in the sessions of the Austrian Imperial Council

Mihovil Dabo
2016.
V. kongres hrvatskih povjesničara: krize, sukobi i solidarnost u povijesnoj perspektivi

Aktivnost Istarskoga povijesnog društva – Società storica istriana u 2015. godini

Dabo, Mihovil
2016.
Histria, godišnjak Istarskog povijesnog društva

Slaven Bertoša, Barban i mletački Loredani: život u pokretu, ljudi i događaji

Mihovil Dabo
2016.
Histria, godišnjak Istarskog povijesnog društva

Bishop Juraj Dobrila in the Austrian newspapers

Dabo, Mihovil
2016.
Croatica Christiana periodica : časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilista u Zagrebu

Srđa Orbanić – Aleksandar Žigant, Zataj(e)na Istra. Imena naselja i rudina u hrvatskoj Istri. Inventar za povijesno sjećanje

Dabo, Mihovil
2015.
Vjesnik Istarskog arhiva

Everything for God, faith and people: Bishop Juraj Dobrila and his Times

Dabo, Mihovil
2015.

Marko Trogrlić, Nevio Šetić, Dalmacija i Istra u 19. stoljeću, Leykam international, Zagreb, 2015., 264 str

Dabo, Mihovil
2015.
Problemi sjevernog Jadrana

Katarina Marić, Pattinaggio. Povijest koturaljkanja u Puli / Storia del pattinaggio a Pola

Dabo, Mihovil
2015.
Histria, godišnjak Istarskog povijesnog društva

Markus Leideck, Markgrofovija Istra u Velikom ratu

Dabo, Mihovil
2015.
Histria, godišnjak Istarskog povijesnog društva

Marija Ivetić, Gruvanje topova na Soči čuje se u Pazinu

Dabo, Mihovil
2015.
Histria, godišnjak Istarskog povijesnog društva

The Shortage of Clergy in Bishop Dobrila's Time – A Religious, Social and Political Question

Dabo, Mihovil
2015.

Stanko Josip Škunca, Prošlost Crkve u Istri

Dabo, Mihovil
2014.
Vjesnik Istarskog arhiva

Etnographical Oddity or Trifles: First Attempt of Systematic Gathering of Istrian Folk Songs

Dabo, Mihovil
2014.
Tabula : časopis Filozofskog fakulteta u Puli

Antoni Cetnarowicz, Narodni preporod u Istri (1860–1907), Srednja Europa, Zagreb, 2014., 262 str.

Dabo, Mihovil
2014.
Časopis za suvremenu povijest

The Austrian Pula between cosmopolitanism and competing national movements

Dabo, Mihovil
2014.

pidemične bolezni v Istri v 19. in 20. stoletju / Le malattie epidemiche in Istria tra ‘800 e ‘900 / Zarazne bolesti u Istri tijekom 19. i 20. stoljeća. Prispevki s Študijskeg dneva / Relazioni della Giornata di studio, Izola – Isola, 6. 10. 2009. (ur. Ante Škrobonja), Histria Editiones, Kopar, 2010

Dabo, Mihovil
2013.
Problemi sjevernog Jadrana

Mladen Juvenal Milohanić, Dr. Juraj Dobrila. Glasnik istine, branitelj naroda i Crkve. Rodoljub, filantrop, homo politicus, Pazin, »Josip Turčinović« d. o. o. – IKD »Juraj Dobrila«, 2012., 160 str.

Dabo, Mihovil
2013.
Vjesnik Istarskog arhiva

Ki sit ki lačan: o prehrani u Istri. Popratno izdanje uz izložbu Koordinacije istarskih muzeja, Muzejsko-galerijski prostor Sveta srca, Pula, 5. srpnja – 15. listopada 2012., ur. Mauricio Ferlin i Tajana Ujčić, Pula: Arheološki muzej Istre, 2012., 272 str.

Dabo, Mihovil
2013.
Histria, godišnjak Istarskog povijesnog društva

Marta Verginella, Granica drugih. Pitanje Julijske krajine i slovensko pamćenje, preveo Franko Dota, Zagreb: Srednja Europa, 2011., 147 str.

Dabo, Mihovil
2013.
Histria, godišnjak Istarskog povijesnog društva

Slaven Bertoša, Migracije prema Puli. Primjer austrijske Istre u novom vijeku, Pazin: Katedra Čakavskog sabora za povijest Istre, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli i Državni arhiv u Pazinu, 2012., 176 str.

Dabo, Mihovil
2013.
Histria, godišnjak Istarskog povijesnog društva

The political activity of Juraj Dobrila

Dabo, Mihovil
2013.

"On that Ratio the Justice and Law shall be mete out for us": Naša sloga and Population censuses in Istria (1880-1910)

Dabo, Mihovil
2013.

Croatian national revival

Dabo, Mihovil
2013.

Juraj Dobrila and His Age

Dabo, Mihovil ; Matković, Stjepan
2012.

Croatian-Slovenian Political Movement and the First Istrian Provincial Exibition (1910)

Dabo, Mihovil
2012.
Časopis za suvremenu povijest

Stipan Trogrlić, Mons. Božo Milanović - Istrian Priest (1890 - 1980). Ecclesiastical-Religious and Public-Political Activities, Zagreb: Kršćanska sadašnjost - Državni arhiv u Pazinu, 2011, 329 pages

Dabo, Mihovil
2012.
Vjesnik Istarskog arhiva

Activity of the Istrian Historical Society during the 2011

Dabo, Mihovil ; Radošević, Milan
2012.
Histria : Godišnjak Istarskog povijesnog društva

Andrea Matošević, Pod zemljom: antropologija rudarenja na Labinštini u XX. stoljeću, Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku/Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2011., 360 str.

Dabo, Mihovil
2012.
Histria : Godišnjak Istarskog povijesnog društva

Istarski sabor – La Dieta istriana, ur. Neven Budak, Poreč - Parenzo: Zavičajni muzej Poreštine - Museo del territorio parentino / Humaniora, 2011., 255 str.

Dabo, Mihovil
2012.
Histria : Godišnjak Istarskog povijesnog društva

Letters of municipal governments on the state of education in the first half of the sixties of the 19th century

Dabo, Mihovil
2011.
150 godina od uspostave Istarskog pokrajinskog sabora u Poreču

Marino Manin: Istra at a crossroads : the history of the migration of the population of Istria

Dabo, Mihovil
2011.
Društvena istraživanja

Peoples remain, regimes change: Collection of papers on the 100th anniversary of Msgr. Božo Milanović's Birth (1890 - 1980) from the Symposium held in Zagreb and Pazin from 11th to 13th October 1990, Ed. Ilija Jakovljević, Pazin: Josip Turčinović d.o.o. - Porečka i Pulska biskupija, 2010, 256 pages

Dabo, Mihovil
2011.
Vjesnik Istarskog arhiva

Slaven Bertoša, Osebujno mjesto austrijske Istre: Lupoglavski kraju srednjem i novom vijeku, Zagreb: Srednja Europa, 2011., 258 str.

Dabo, Mihovil
2011.
Vjesnik Istarskog arhiva

Activity of The Istrian Historical Society during the 2010

Dabo, Mihovil ; Radošević, Milan
2011.
Histria : Godišnjak Istarskog povijesnog društva

36. Susreti na dragom kamenu: Eduard Čalić - ličnost, djelo i njegovo vrijeme, znanstveni skup, Sveučilišna knjižnica u Puli, Pula, 15. listopada 2010.

Dabo, Mihovil
2011.
Histria : Godišnjak Istarskog povijesnog društva

Problemi sjevernog Jadrana, sv. 10, Zagreb-Rijeka 2009., 222 str.

Dabo, Mihovil
2011.
Histria : Godišnjak Istarskog povijesnog društva

Nevio Šetić, Istra za talijanske uprave: o istarskoj emigraciji i njenom tisku u Zagrebu 1918. - 1941., Zagreb: Dom i svijet i dr., 2008., 296 str.

Dabo, Mihovil
2011.
Histria : Godišnjak Istarskog povijesnog društva

The real problems and the popular impression: Appointing Josip Velikanje for chaplain in Juršići

Dabo, Mihovil
2011.
Histria : Godišnjak Istarskog povijesnog društva

Nevio Šetić: The caste societies and journals of the Croatian Magisterium in Istria 1891st to 1914th

Dabo, Mihovil
2010.
Društvena istraživanja

Problemi sjevernog Jadrana, sv. 9, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti - Zavod za povijesne i društvene znanosti u Rijeci (2008.), 210 str.

Dabo, Mihovil
2010.
Vjesnik Istarskog arhiva

Ideological Disagreements in the Beginnings of Naša sloga

Dabo, Mihovil
2010.
Tabula : časopis Filozofskog fakulteta u Puli

Ruke Istri, srce Bogu – 150 godina od ustoličenja biskupa Jurja Dobrile i 30. obljetnica ujedinjenja istarske crkve, Znanstveni skup, Poreč: Porečka i Pulska biskupija – Sveučilište Jurja Dobrile u Puli – Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, centar Pula, 27. rujna 2008.

Dabo, Mihovil
2009.
Vjesnik Istarskog arhiva

Biskup Juraj Dobrila zastupnik naroda Istre: u Istarskom saboru (1861.-1868.) i Bečkom parlamentu (1861.-1865.), prir. Ivan Jelovac – Mladen Juvenal Milohanić, Biblioteka: Istarska baština broj 7, Pazin: »Josip Turčinović« d.o.o., 2008., 270 str.

Dabo, Mihovil
2009.
Vjesnik Istarskog arhiva