Opcije pristupačnosti Pristupačnost

O djelatniku

prof. dr. sc. Igor Duda

Zvanje: redoviti profesor
Lokacija: Katedra za modernu i suvremenu povijest, Odsjek za povijest, Ronjgova 1 (polukat)
Telefon:052 377 524
E-mail: E-mail
Osobna stranica na Webu: https://unipu.academia.edu/IgorDuda
URL službenih stranica na Webu: https://ffpu.unipu.hr/ffpu/igor.duda
Organizacijska jedinica: Katedra za modernu i suvremenu povijest
Godina diplomiranja:2000.
Godina magistriranja:2004.
Godina doktoriranja:2009.
Na sveučilištu od:2001.

Nastava

prijediplomski

diplomski

Konzultacije

utorkom 10.30-11.30, srijedom 17.30-18.30, prema dogovoru, uživo i online

Životopis

Igor Duda (Pula, 1977) redoviti je profesor na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, gdje je kao znanstveni novak primljen 2001. godine. Od 2012. istraživač je u sveučilišnom Centru za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma, čiji je suosnivač i pokretač mnogih aktivnosti. Od 2011. vanjski je suradnik Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, od 2021. Research Fellow na Leibnizovu Institutu za istraživanje istočne i jugoistočne Europe (IOS Regensburg). Bavi se poviješću svakodnevice i društvenom povijesti socijalističke Jugoslavije, ponajviše temama slobodnog vremena, turizma, potrošačke kulture, životnog standarda, djetinjstva, oblikovanja socijalističkog čovjeka i sudjelovanja građana u društvenom samoupravljanju.

Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je povijest i kroatistiku (2000) te magistrirao (2004) i doktorirao povijest (2009). Kao OSI/FCO Chevening Scholar boravio je na Sveučilištu u Oxfordu (2002/03), potom kao gostujući istraživač na Centru za jugoistočnoeuropske studije (CSEES) Sveučilišta u Grazu (2015/16) i institutu IOS u Regensburgu (2019). Surađivao je s Leksikografskim zavodom Miroslav Krleža u Zagrebu te bio istraživač na međunarodnom znanstvenom projektu Sveučilišta u Grazu Tourism and Leisure Cultures in Socialist Yugoslavia (FWF, 2005-2008). Bio je voditelj uspostavnog istraživačkog projekta Stvaranje socijalističkoga čovjeka. Hrvatsko društvo i ideologija jugoslavenskoga socijalizma (HRZZ, 2014-2017) i istraživačkog projekta Mikrostrukture jugoslavenskoga socijalizma: Hrvatska 1970-1990. (HRZZ, 2018-2023). Sudjelovao je u pripremi više izložaba i dokumentaraca. Na pulskom sveučilištu predaje više predmeta iz suvremene povijesti. Vanjski je suradnik na doktorskom studiju moderne i suvremene povijesti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Pokretač je ljetne Doktorske radionice CKPIS-a i Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta u Puli, koja se od 2015. održava jednom godišnje. Od 2013. suorganizator je niza dvogodišnjih međunarodnih znanstvenih skupova Socijalizam na klupi. Suurednik je časopisa History in Flux, pokrenutog 2019. godine. Istraživač je u sveučilišnom Centru za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma te je bio prvi voditelj Centra u godini 2012/13. (ponovno 2016/17., 2020/21., 2023/24.) Od 2013/14. do 2016/17. bio je predstojnik Odsjeka za povijest, a od listopada 2023. voditelj je Katedre za modernu i suvremenu povijest.

> Opširniji životopis

Izabrane publikacije

Knjige

 1. U potrazi za blagostanjem. O povijesti dokolice i potrošačkog društva u Hrvatskoj 1950-ih i 1960-ih, Srednja Europa, Zagreb, 2005., 2014.
 2. Pronađeno blagostanje. Svakodnevni život i potrošačka kultura u Hrvatskoj 1970-ih i 1980-ih, Srednja Europa, Zagreb, 2010., 2014.
 3. Danas kada postajem pionir. Djetinjstvo i ideologija jugoslavenskoga socijalizma, Srednja Europa i Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagreb i Pula, 2015.
 4. Socijalizam na kućnom pragu. Mjesna zajednica i svakodnevica društvenog samoupravljanja u Jugoslaviji, Srednja Europa i Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagreb i Pula, 2023.

Suautorska knjiga

 1. Nikad im bolje nije bilo? Modernizacija svakodnevnog života u socijalističkoj Jugoslaviji, Ivana Dobrivojević, Igor Duda, Sabina Mihelj, Ana Panić, Muzej istorije Jugoslavije, Beograd, 2014.
 2. They Never Had It Better? Modernization of Everyday Life in Socialist Yugoslavia, Ivana Dobrivojević, Igor Duda, Sabina Mihelj, Ana Panić, Museum of Yugoslav History, Belgrade, 2014.

Zbornici

 1. Social Inequalities and Discontent in Yugoslav Socialism, ur. Rory Archer, Igor Duda, Paul Stubbs, Routledge (Southeast European Studies), London, New York, 2016.
 2. Stvaranje socijalističkoga čovjeka. Hrvatsko društvo i ideologija jugoslavenskoga socijalizma, ur. Igor Duda, Srednja Europa i Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagreb i Pula, 2017.
 3. Komunisti i komunističke partije: politike, akcije, debate. (Zbornik odabranih radova s Trećeg međunarodnog znanstvenog skupa Socijalizam na klupi, Pula, 28-30. rujna 2017.), ur. Igor Duda, Srednja Europa i Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagreb i Pula, 2019.
 4. Mikrosocijalizam. Mikrostrukture jugoslavenskoga socijalizma u Hrvatskoj 1970-ih i 1980-ih, ur. Igor Duda, Srednja Europa i Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagreb i Pula, 2023.

Posljednji radovi

 1. „Društveno i svakodnevno u istraživanju povijesti socijalističke Jugoslavije: mapiranje područja i tema“, Reprezentacije socijalističke Jugoslavije: preispitivanja i perspektive, ur. Hannes Grandits, Vladimir Ivanović, Branimir Janković, UMIHS, Srednja Europa, Sarajevo, Zagreb, 2019., 35-42.
 2. „Camaraderie at the Table: Community Catering in the Time of the Yugoslav First Five-Year Plan“, Brotherhood and Unity at the Kitchen Table. Food in Socialist Yugoslavia, ur. Ruža Fotiadis, Vladimir Ivanović, Radina Vučetić, Srednja Europa, Zagreb, 2019., 53-72.
 3. „Écrire l’histoire de la Yougoslavie socialiste. Savoirs et représentations, usages et circulations“, suautori Anne Madelain, Frank Georgi, Revue d’études comparatives Est-Ouest, 2019., 50, 1, 7-23.
 4. „Consumers and Self-Managers: Consumer Protection and its Challenges during the Yugoslav Economic Crisis of the 1980s“, Acta Histriae, 2019., 27, 1, 143-162.
 5. „'Radim sve što treba.' Aktivisti u mjesnim zajednicama u Jugoslaviji 1970-ih i 1980-ih“, Časopis za suvremenu povijest, 2020., 52, 3, 731-758.

Bibliografija CroRIS

 

Izabrani projekti

 1. Stvaranje socijalističkoga čovjeka. Hrvatsko društvo i ideologija jugoslavenskoga socijalizma (Making of the Socialist Man. Croatian Society and the Ideology of Yugoslav Socialism, HRZZ UIP-11-2013-1718, 2014-2017)
 2. Mikrostrukture jugoslavenskoga socijalizma: Hrvatska 1970-1990. (Microstructures of Yugoslav Socialism: Croatia 1970-1990, HRZZ IP-01-2018-5394, 2018-2023)

Ostali projekti

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

„Radim sve što treba.” Aktivisti u mjesnim zajednicama u Jugoslaviji 1970-ih i 1980-ih
Duda, Igor
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.
Društveno i svakodnevno u istraživanju povijesti socijalističke Jugoslavije: mapiranje područja i tema
Duda, Igor
Poglavlja u knjigama, 2019.
Écrire l’histoire de la Yougoslavie socialiste. Savoirs et représentations, usages et circulations
Madelain, Anne ; Georgi, Frank ; Duda, Igor
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.
Consumers and Self-Managers: Consumer Protection and its Challenges during the Yugoslav Economic Crisis of the 1980s
Duda, Igor
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.
Komunisti i komunističke partije: politike, akcije, debate (Zbornik odabranih radova s Trećeg međunarodnog znanstvenog skupa Socijalizam na klupi, Pula, 28-30. rujna 2017.)
Uredničke knjige, 2019.
Camaraderie at the Table: Community Catering in the Time of the Yugoslav First Five-Year Plan
Duda, Igor
Poglavlja u knjigama, 2019.
Što je povijest Jugoslavije?
Duda, Igor ; Roksandić, Drago ; Pejić, Luka
, 2018.
Kultura svakodnevice: Tata, kupi mi auto!
Duda, Igor
Poglavlja u knjigama, 2018.
O vrhuncu jugoslavenske potrošačke kulture / On the Apogee of Yugoslav Consumer Culture
Duda, Igor
Poglavlja u knjigama, 2018.
Past, Present, Future 2017: Victory or Defeat. Societies between Warfare and Post-War Turmoil
Uredničke knjige, 2017.
Stvaranje socijalističkoga čovjeka. Hrvatsko društvo i ideologija jugoslavenskoga socijalizma
Uredničke knjige, 2017.
Uvod: od nazadnosti do svemira, od projekta do zbornika
Duda, Igor
Poglavlja u knjigama, 2017.
Kameni temeljci. Stupovi jugoslavenskoga društva i pioniri kao mali socijalistički ljudi
Duda, Igor
Poglavlja u knjigama, 2017.
Potrošači kao nositelji socijalizma. Zaštita potrošača u sustavu društvenoga samoupravljanja i udruženoga rada
Duda, Igor
Poglavlja u knjigama, 2017.
Svakodnevni život u obje jugoslavenske države: Hvatanje koraka sa Evropom
Duda, Igor
Poglavlja u knjigama, 2017.
Everyday Life in Both Yugoslavias: Catching up with Europe
Duda, Igor
Poglavlja u knjigama, 2017.
Consumers as the Vehicles of Socialism. Consumer Protection in the System of Yugoslav Self-Management and Associated Labour
Duda, Igor
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.
Social inequalities and discontent in Yugoslav socialism
Uredničke knjige, 2016.
Bringing class back in: an introduction
Archer, Rory ; Duda, Igor ; Stubbs, Paul
Poglavlja u knjigama, 2016.
When capitalism and socialism get along best: tourism, consumer culture and the idea of progress in Malo misto
Duda, Igor
Poglavlja u knjigama, 2016.
Francesca Rolandi, Con ventiquattromila baci. L’influenza della cultura di massa italiana in Jugoslavia (1955-1965) (Bologna: Bononia University Press, 2015), 196 str.
Duda, Igor
Drugi radovi u časopisima, 2016.
Past, Present, Future I: Identity in Flux (Tabula 14, 2016)
Uredničke knjige, 2016.
Pioniri: novi ljudi za novo društvo / Pioneers: new people for new society
Duda, Igor
Poglavlja u knjigama, 2016.
Danas kada postajem pionir. Djetinjstvo i ideologija jugoslavenskoga socijalizma
Duda, Igor
Autorske knjige, 2015.
Nova istraživanja svakodnevice i društveno-kulturne povijesti jugoslavenskoga socijalizma
Duda, Igor
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.
Nova istraživanja svakodnevice i društveno-kulturne povijesti jugoslavenskoga socijalizma
Duda, Igor
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.
S Bucom i Bongom protiv krize. Hitrecovi smogovci, djetinjstvo i svakodnevica kasnog socijalizma
Duda, Igor
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.
Tanned guardians, followers and pioneers: Yugoslav directed tourism across Tito's Brijuni Islands
Duda, Igor ; Stanić, Igor
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.
Nikad im bolje nije bilo? Modernizacija svakodnevnog života u socijalističkoj Jugoslaviji
Dobrivojević, Ivana ; Duda, Igor ; Mihelj, Sabina ; Panić, Ana
Autorske knjige, 2014.
Komunisti kao turisti. Godišnji odmor u vili CK SKH u Fažani
Duda, Igor
Poglavlja u knjigama, 2014.
Socijalni turizam i socijalizam: slučaj Fažana
Duda, Igor
Poglavlja u knjigama, 2014.
Editors' introduction: research on tourism history in the Adriatic Sea Region
Tchoukarine, Igor ; Yeomans, Rory ; Duda, Igor
Drugi radovi u časopisima, 2014.
They Never Had It Better? Modernization of Everyday Life in Socialist Yugoslavia
Dobrivojević, Ivana ; Duda, Igor ; Mihelj, Sabina ; Panić, Ana
Autorske knjige, 2014.
Od radnika do turista. Prava, želje i stvarnost socijalnoga turizma u jugoslavenskome socijalizmu
Duda, Igor
Poglavlja u knjigama, 2013.
Kamo na vikend? Slobodno vrijeme sretnih potrošača, odmornih radnika i dobrih građana
Duda, Igor
Poglavlja u knjigama, 2013.
Konzumerizmom do komunizma? Potrošačka kultura u Hrvatskoj od 1950-ih do 1980-ih
Duda, Igor
Poglavlja u knjigama, 2013.
Djeca socijalističke domovine. Izgrađivanje pionirske tradicije u Hrvatskoj 1950-ih godina
Duda, Igor
Poglavlja u knjigama, 2013.
Jugoslavija: od početka do kraja, Muzej istorije Jugoslavije, Beograd, 1. prosinca 2012. – 3. ožujka 2013.
Duda, Igor
Drugi radovi u časopisima, 2013.
Radionica za suvremenu povijest. Istraživanja diplomanata pulskog Sveučilišta 2011-2013.
Uredničke knjige, 2013.
Nema goriva. INA, nestašice i mjere štednje u Hrvatskoj 1979.-1984.
Duda, Igor
Poglavlja u knjigama, 2012.
Uhodavanje socijalizma. Hrvatska u desetljeću poslije 1945. godine
Duda, Igor
Poglavlja u knjigama, 2012.
Poticajna interpretacija povijesti grada (Darko Dukovski: Povijest Pule. Deterministicki kaos i jahaci apokalipse, Istarski ogranak DHK, Pula, 2011., 495 str.
Duda, Igor
Drugi radovi u časopisima, 2012.
"Rijetki trenuci odmora". Tito i slobodno vrijeme
Duda, Igor
Poglavlja u knjigama, 2011.
Turizam narodu. Godišnji odmor kao proizvod socijalističke modernizacije
Duda, Igor
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.
Tošo Dabac, Istarski dnevnik / Diario istriano, prir. Marina Benažić i Jerica Ziherl, Novigrad: Muzej-Museo Lapidarium, 2008., 109 str. ; Tošo Dabac, Riječki dnevnik / Rijeka Chronicles, prir. Jerica Ziherl i Marina Benažić, Rijeka: Muzej moderne i suvremene umjetnosti, Rijeka, 2009., 114 str.
Duda, Igor
Drugi radovi u časopisima, 2011.
Iza vrata radničkih odmarališta. Službeni zapisi o nestašnima i gladnima 1947.-1950.
Duda, Igor ; Stanić, Igor
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.
Pronađeno blagostanje. Svakodnevni život i potrošačka kultura u Hrvatskoj 1970-ih i 1980-ih
Duda, Igor
Autorske knjige, 2010.
Adriatic for All: Summer Holidays in Croatia
Duda, Igor
Poglavlja u knjigama, 2010.
Workers into Tourists: Entitlements, Desires and the Realities of Social Tourism under Yugoslav Socialism
Duda, Igor
Poglavlja u knjigama, 2010.
What to do at the Weekend? Leisure for Happy Consumers, Refreshed Workers, and Good Citizens
Duda, Igor
Poglavlja u knjigama, 2010.
Svakodnevni život u Dalmaciji u djelima Stijepa Obada
Duda, Igor
Poglavlja u knjigama, 2010.
Predgovor, Tabula: Časopis Odjela za humanističke znanosti Sveučilišta Juraj Dobrila u Puli, 8 (2010), 7-9.
Duda, Igor ; Matošević, Andrea
, 2010.
Svakodnevni život i potrošačka kultura u Hrvatskoj 1970-ih i 1980-ih
Duda, Igor
Doktorske disertacije, 2009.
Svakodnevica pedesetih: od nestašica do privrednog čuda
Duda, Igor
Poglavlja u knjigama, 2008.
Hrvatski jezični atlas : Fonološki opisi. Sv. 1 : Čakavsko narječje : Fonološki opisi govora obuhvaćenih Hrvatskim jezičnim atlasom
Barac-Grum, Vida ; Blažeka, Đuro ; Brlobaš, Željka ; Celinić, Anita ; Čilaš Šimpraga, Ankica ; Drpić, Irena ; Duda, Igor ; Grah, Helena ; Jozić, Željko ; Kekez, Stipe ; Kolonić Bistričić, Sandra ; Kurtović, Ivana ; Kuzmić, Martina ; Lončarić, Mijo ; Lorencin, Nataša ; Novak, Ines ; Menac-Mihalić, Mira ; Peršić, Nada ; Poropat-Božac, Sandra ; Primc, Kristina ; Šimunović, Petar ; Vranić, Silvana ; Škorić, Doris ; Težak, Stjepko ; Sulovsky, Tatjana ; Vidović, Domagoj ; Zubčić, Sanja
, 2007.
Having Holidays in Yugoslav Socialism
Duda, Igor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2007.
Leisure and Pleasure in South-East Europe
On Holidays with the State: Social Tourism and Social Background in Socialist Yugoslavia
Duda, Igor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2007.
Social Transformations and Social Identities in East-Central and Southeastern Europe under Socialism, 1944/45– 1989/91
Having a Car in Socialist Yugoslavia: On the Road to Consumerism and Private Leisure
Duda, Igor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2006.
Socialist Luxury
Znanstveni skup Socialist Luxury, London, 20. siječnja 2006.
Duda, Igor
Drugi radovi u časopisima, 2006.
U potrazi za blagostanjem : o povijesti dokolice i potrošačkog društva u Hrvatskoj 1950-ih i 1960-ih
Duda, Igor
Autorske knjige, 2005.
Tehnika narodu! Trajna dobra, potrošnja i slobodno vrijeme u socijalističkoj Hrvatskoj
Duda, Igor
Znanstveni i pregledni radovi, 2005.
Escaping the City : Leisure Travel in the 1950s and 1960s Croatia
Duda, Igor
Znanstveni i pregledni radovi, 2005.
Deborah McLaren, Rethinking Tourism and Ecotravel
Duda, Igor
Drugi radovi u časopisima, 2005.
Povijest dokolice za početnike
Duda, Igor
Znanstveni i pregledni radovi, 2004.
The Journal of Interdisciplinary History
Duda, Igor
Drugi radovi u časopisima, 2004.
Svakodnevica u socijalizmu: međunarodna konferencija (London, 24.-26. travnja 2003.)
Duda, Igor
Drugi radovi u časopisima, 2004.
U potrazi za odmorom i blagostanjem. O povijesti dokolice i potrošačkog društva u Hrvatskoj 1950-ih i 1960-ih
Duda, Igor
Magistarski radovi, 2004.
How to Become a Responsible Traveler
Duda, Igor
Drugi radovi u časopisima, 2004.
Sve je najsuvremenije. Svakodnevica i potrošačka kultura u Puli ranih 1960-ih
Duda, Igor
Poglavlja u knjigama, 2004.
Dokono mnoštvo otkriva Hrvatsku. Engleski turistički vodiči kao izvor za povijest putovanja na istočnu jadransku obalu od 1958. do 1969.
Duda, Igor
Znanstveni i pregledni radovi, 2003.
Samoposluga kao vijest dana. Počeci suvremenog potrošačkog društva 1950-ih i 1960-ih godina
Duda, Igor
Znanstveni i pregledni radovi, 2003.
Povijest dokolice: kako su ljetovali Britanci? – John K. Walton, The British seaside. Holidays and resorts in the twentieth century. Manchester University Press, Manchester & New York, 2000
Duda, Igor
Drugi radovi u časopisima, 2003.
Međunarodni institut za socijalnu povijest - Međunarodni časopis za socijalnu povijest / Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis – International Review of Social History
Duda, Igor
Drugi radovi u časopisima, 2003.
I vlakom na vikend. Prilog socijalnoj i kulturnoj povijesti slobodnog vremena u Hrvatskoj krajem 1960-ih
Duda, Igor
Znanstveni i pregledni radovi, 2002.
Mi smo ovdje tek toliko. Izgubljeni stanovnici Pule 1910-1948.
Duda, Igor
Znanstveni i pregledni radovi, 2002.
Osvajanje prostora i vremena. Dokolica kao užitak dugog devetnaestog stoljeća
Duda, Igor
Znanstveni i pregledni radovi, 2001.
Deklaracijom do jezika. Pogled na kulturno-jezičnu sliku povijesti druge polovice XX. stoljeća
Duda, Igor
Znanstveni i pregledni radovi, 2000.
Elementi kozmopolitizma u Puli između 1850. i 1918. godine
Duda, Igor
Znanstveni i pregledni radovi, 1999.
Kroz Koraljna vrata s Nevidljivim pismom u Zaborav
Duda, Igor
Stručni radovi, 1999.