IGOR DUDA:
O djelatniku

izv. prof. dr. sc. Igor Duda

Zvanje: izvanredni profesor

Lokacija:
Katedra za modernu i suvremenu povijest, Odsjek za povijest, Ronjgova 1 (polukat)
Konzultacije:

srijedom, 13.00-15.00 sati

Telefon:
052 377 524
Osobna stranica na Webu:
URL službenih stranica na Webu:
Katedra/služba:
Katedra za modernu i suvremenu povijest
Godina diplomiranja:
2000.
Godina magistriranja:
2004.
Godina doktoriranja:
2009.
Na katedri od:
2001.

Nastava

Životopis

Igor Duda (Pula, 1977) izvanredni je profesor na Odsjeku za povijest pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, gdje je kao znanstveni novak primljen 2001. godine. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je povijest i kroatistiku (2000) te magistrirao (2004) i doktorirao povijest (2009). Područje njegova posebnog interesa su društvena povijest i povijest svakodnevice druge polovice XX. stoljeća, Hrvatska u socijalističkoj Jugoslaviji, povijest dokolice i turizma, povijest potrošačke kulture i povijest djetinjstva. Kao OSI/FCO Chevening Scholar boravio je na Sveučilištu u Oxfordu (2002/03), potom kao gostujući istraživač na Centru za jugoistočnoeuropske studije (CSEES) Sveučilišta u Grazu (2015/16) i institutu Leibniz-IOS u Regensburgu (2019). Surađivao je s Leksikografskim zavodom Miroslav Krleža u Zagrebu te bio istraživač na međunarodnom znanstvenom projektu Sveučilišta u Grazu Tourism and Leisure Cultures in Socialist Yugoslavia (2005-2008). Bio je voditelj uspostavnog istraživačkog projekta Stvaranje socijalističkoga čovjeka. Hrvatsko društvo i ideologija jugoslavenskoga socijalizma (HRZZ, 2014-2017), a trenutno vodi istraživački projekt Mikrostrukture jugoslavenskoga socijalizma: Hrvatska 1970-1990. (HRZZ, 2018-2022). Na pulskom sveučilištu predaje više predmeta iz suvremene povijesti. Vanjski je suradnik na doktorskom studiju moderne i suvremene povijesti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Pokretač je ljetne Doktorske radionice CKPIS-a i Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta u Puli, koja se od 2015. održava jednom godišnje. Od 2013. suorganizator je niza dvogodišnjih međunarodnih znanstvenih skupova Socijalizam na klupi. Istraživač je u sveučilišnom Centru za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma te je bio prvi voditelj Centra u godini 2012/13. (ponovno 2016/17. i 2020/21.) Od 2013/14. do 2016/17. bio je predstojnik Odsjeka za povijest.

> Opširniji životopis

Igor Duda (Pula, 1977) is Associate Professor at the Department of History, Faculty of Humanities, and at the Centre for Cultural and Historical Research of Socialism, Juraj Dobrila University of Pula. He graduated in history and Croatian language and literature at the Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb (2000). He earned his MSc (2004) and PhD (2009) degrees in history from the same university. His research fields are social history and the history of everyday life of the second half of the 20th century, Croatia in socialist Yugoslavia, history of leisure and tourism, history of consumer culture and history of childhood. As an OSI/FCO Chevening Scholar he spent a year at the University of Oxford (2002/03). Later he was a visiting researcher at the CSEES, University of Graz (2015/16), and at the Leibnitz-IOS in Regensburg (2019). He cooperated with the Miroslav Krleža Lexicographic Institute in Zagreb and was a researcher within the project Tourism and Leisure Cultures in Socialist Yugoslavia (University of Graz, 2005-08). He was the principal investigator of the research project Making of the Socialist Man. Croatian Society and the Ideology of Yugoslav Socialism (financed by HRZZ 2014-17), and currently he has the same role within the research project Microstructures of Yugoslav Socialism: Croatia 1970-1990 (financed by HRZZ 2018-22). At the University of Pula he teaches courses in contemporary history. He also teaches at the PhD programme in modern and contemporary history at the Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb. He is the organiser of the annual summer Doctoral Workshop in Pula (since 2015) and co-organiser of the biennial conference series Socialism on the Bench (since 2013). He was the co-founder and the first head of the Centre for Cultural and Historical Research of Socialism in the year 2012/13 (again in 2016/17 and 2020/21). He was the head of the Department of History 2013-17.

> Full CV

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

KNJIGE / BOOKS:

U potrazi za blagostanjem. O povijesti dokolice i potrošačkog društva u Hrvatskoj 1950-ih i 1960-ih, Srednja Europa, Zagreb, 2005., 2014.

Pronađeno blagostanje. Svakodnevni život i potrošačka kultura u Hrvatskoj 1970-ih i 1980-ih, Srednja Europa, Zagreb, 2010., 2014.

Danas kada postajem pionir. Djetinjstvo i ideologija jugoslavenskoga socijalizma, Srednja Europa i Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagreb i Pula, 2015.
 

ZBORNICI / EDITED VOLUMES:

Social Inequalities and Discontent in Yugoslav Socialism, eds. Rory Archer, Igor Duda and Paul Stubbs, Routledge (Southeast European Studies), London and New York, 2016.

Stvaranje socijalističkoga čovjeka. Hrvatsko društvo i ideologija jugoslavenskoga socijalizma, ur. Igor Duda, Srednja Europa i Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagreb i Pula, 2017.

Komunisti i komunističke partije: politike, akcije, debate. (Zbornik odabranih radova s Trećeg međunarodnog znanstvenog skupa Socijalizam na klupi, Pula, 28-30. rujna 2017.), ur. Igor Duda, Srednja Europa i Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagreb i Pula, 2019.
 

Bibliografija CROSBI

 

Izabrani projekti