Opcije pristupačnosti Pristupačnost

O djelatniku

izv. prof. dr. sc. Igor Duda

Zvanje: izvanredni profesor
Lokacija: Katedra za modernu i suvremenu povijest, Odsjek za povijest, Ronjgova 1 (polukat)
Telefon:052 377 524
E-mail: E-mail
Osobna stranica na Webu: https://unipu.academia.edu/IgorDuda
URL službenih stranica na Webu: https://ffpu.unipu.hr/ffpu/igor.duda
Organizacijska jedinica: Katedra za modernu i suvremenu povijest
Godina diplomiranja:2000.
Godina magistriranja:2004.
Godina doktoriranja:2009.
Na sveučilištu od:2001.

Nastava

preddiplomski

diplomski

Konzultacije

utorkom 9.00-10.00, 12.30-13.30, prema dogovoru, uživo i online

Životopis

Igor Duda (Pula, 1977) izvanredni je profesor i znanstveni savjetnik na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, gdje je kao znanstveni novak primljen 2001. godine. Od 2011. vanjski je suradnik Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, od 2021. Research Fellow na Leibnizovu Institutu za istraživanje istočne i jugoistočne Europe (IOS Regensburg). Poglavito se bavi poviješću svakodnevice i društvenom povijesti socijalističke Jugoslavije.
Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je povijest i kroatistiku (2000) te magistrirao (2004) i doktorirao povijest (2009). Kao OSI/FCO Chevening Scholar boravio je na Sveučilištu u Oxfordu (2002/03), potom kao gostujući istraživač na Centru za jugoistočnoeuropske studije (CSEES) Sveučilišta u Grazu (2015/16) i institutu IOS u Regensburgu (2019). Surađivao je s Leksikografskim zavodom Miroslav Krleža u Zagrebu te bio istraživač na međunarodnom znanstvenom projektu Sveučilišta u Grazu Tourism and Leisure Cultures in Socialist Yugoslavia (2005-2008). Bio je voditelj uspostavnog istraživačkog projekta Stvaranje socijalističkoga čovjeka. Hrvatsko društvo i ideologija jugoslavenskoga socijalizma (HRZZ, 2014-2017), a trenutno vodi istraživački projekt Mikrostrukture jugoslavenskoga socijalizma: Hrvatska 1970-1990. (HRZZ, 2018-2022). Na pulskom sveučilištu predaje više predmeta iz suvremene povijesti. Vanjski je suradnik na doktorskom studiju moderne i suvremene povijesti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Pokretač je ljetne Doktorske radionice CKPIS-a i Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta u Puli, koja se od 2015. održava jednom godišnje. Od 2013. suorganizator je niza dvogodišnjih međunarodnih znanstvenih skupova Socijalizam na klupi. Suurednik je časopisa History in Flux, pokrenutog 2019. Istraživač je u sveučilišnom Centru za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma te je bio prvi voditelj Centra u godini 2012/13. (ponovno 2016/17. i 2020/21.) Od 2013/14. do 2016/17. bio je predstojnik Odsjeka za povijest.

> Opširniji životopis

Izabrane publikacije

Knjige

 1. U potrazi za blagostanjem. O povijesti dokolice i potrošačkog društva u Hrvatskoj 1950-ih i 1960-ih, Srednja Europa, Zagreb, 2005., 2014.
 2. Pronađeno blagostanje. Svakodnevni život i potrošačka kultura u Hrvatskoj 1970-ih i 1980-ih, Srednja Europa, Zagreb, 2010., 2014.
 3. Danas kada postajem pionir. Djetinjstvo i ideologija jugoslavenskoga socijalizma, Srednja Europa i Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagreb i Pula, 2015.

Zbornici

 1. Social Inequalities and Discontent in Yugoslav Socialism, ur. Rory Archer, Igor Duda, Paul Stubbs, Routledge (Southeast European Studies), London, New York, 2016.
 2. Stvaranje socijalističkoga čovjeka. Hrvatsko društvo i ideologija jugoslavenskoga socijalizma, ur. Igor Duda, Srednja Europa i Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagreb i Pula, 2017.
 3. Komunisti i komunističke partije: politike, akcije, debate. (Zbornik odabranih radova s Trećeg međunarodnog znanstvenog skupa Socijalizam na klupi, Pula, 28-30. rujna 2017.), ur. Igor Duda, Srednja Europa i Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagreb i Pula, 2019.

Posljednji radovi

 1. „Društveno i svakodnevno u istraživanju povijesti socijalističke Jugoslavije: mapiranje područja i tema“, Reprezentacije socijalističke Jugoslavije: preispitivanja i perspektive, ur. Hannes Grandits, Vladimir Ivanović, Branimir Janković, UMIHS, Srednja Europa, Sarajevo, Zagreb, 2019., 35-42.
 2. „Camaraderie at the Table: Community Catering in the Time of the Yugoslav First Five-Year Plan“, Brotherhood and Unity at the Kitchen Table. Food in Socialist Yugoslavia, ur. Ruža Fotiadis, Vladimir Ivanović, Radina Vučetić, Srednja Europa, Zagreb, 2019., 53-72.
 3. „Écrire l’histoire de la Yougoslavie socialiste. Savoirs et représentations, usages et circulations“, suautori Anne Madelain, Frank Georgi, Revue d’études comparatives Est-Ouest, 2019., 50, 1, 7-23.
 4. „Consumers and Self-Managers: Consumer Protection and its Challenges during the Yugoslav Economic Crisis of the 1980s“, Acta Histriae, 2019., 27, 1, 143-162.
 5. „'Radim sve što treba.' Aktivisti u mjesnim zajednicama u Jugoslaviji 1970-ih i 1980-ih“, Časopis za suvremenu povijest, 2020., 52, 3, 731-758.

Bibliografija CROSBI

 

Izabrani projekti

 1. Stvaranje socijalističkoga čovjeka. Hrvatsko društvo i ideologija jugoslavenskoga socijalizma (Making of the Socialist Man. Croatian Society and the Ideology of Yugoslav Socialism, HRZZ UIP-11-2013-1718, 2014-2017)
 2. Mikrostrukture jugoslavenskoga socijalizma: Hrvatska 1970-1990. (Microstructures of Yugoslav Socialism: Croatia 1970-1990, HRZZ IP-01-2018-5394, 2018-2023)

Ostali projekti

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

„Radim sve što treba.” Aktivisti u mjesnim zajednicama u Jugoslaviji 1970-ih i 1980-ih

Duda, Igor
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

Društveno i svakodnevno u istraživanju povijesti socijalističke Jugoslavije: mapiranje područja i tema

Duda, Igor
Poglavlja u knjigama, 2019.

Écrire l’histoire de la Yougoslavie socialiste. Savoirs et représentations, usages et circulations

Madelain, Anne ; Georgi, Frank ; Duda, Igor
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

Consumers and Self-Managers: Consumer Protection and its Challenges during the Yugoslav Economic Crisis of the 1980s

Duda, Igor
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

Komunisti i komunističke partije: politike, akcije, debate (Zbornik odabranih radova s Trećeg međunarodnog znanstvenog skupa Socijalizam na klupi, Pula, 28-30. rujna 2017.)


Uredničke knjige, 2019.

Camaraderie at the Table: Community Catering in the Time of the Yugoslav First Five-Year Plan

Duda, Igor
Poglavlja u knjigama, 2019.

Što je povijest Jugoslavije?

Duda, Igor ; Roksandić, Drago ; Pejić, Luka
, 2018.

Kultura svakodnevice: Tata, kupi mi auto!

Duda, Igor
Poglavlja u knjigama, 2018.

O vrhuncu jugoslavenske potrošačke kulture / On the Apogee of Yugoslav Consumer Culture

Duda, Igor
Poglavlja u knjigama, 2018.

Stvaranje socijalističkoga čovjeka. Hrvatsko društvo i ideologija jugoslavenskoga socijalizma


Uredničke knjige, 2017.

Uvod: od nazadnosti do svemira, od projekta do zbornika

Duda, Igor
Poglavlja u knjigama, 2017.

Kameni temeljci. Stupovi jugoslavenskoga društva i pioniri kao mali socijalistički ljudi

Duda, Igor
Poglavlja u knjigama, 2017.

Potrošači kao nositelji socijalizma. Zaštita potrošača u sustavu društvenoga samoupravljanja i udruženoga rada

Duda, Igor
Poglavlja u knjigama, 2017.

Svakodnevni život u obje jugoslavenske države: Hvatanje koraka sa Evropom

Duda, Igor
Poglavlja u knjigama, 2017.

Everyday Life in Both Yugoslavias: Catching up with Europe

Duda, Igor
Poglavlja u knjigama, 2017.

Consumers as the Vehicles of Socialism. Consumer Protection in the System of Yugoslav Self-Management and Associated Labour

Duda, Igor
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

Social inequalities and discontent in Yugoslav socialism


Uredničke knjige, 2016.

Bringing class back in: an introduction

Archer, Rory ; Duda, Igor ; Stubbs, Paul
Poglavlja u knjigama, 2016.

When capitalism and socialism get along best: tourism, consumer culture and the idea of progress in Malo misto

Duda, Igor
Poglavlja u knjigama, 2016.

Francesca Rolandi, Con ventiquattromila baci. L’influenza della cultura di massa italiana in Jugoslavia (1955-1965) (Bologna: Bononia University Press, 2015), 196 str.

Duda, Igor
Drugi radovi u časopisima, 2016.

Past, Present, Future I: Identity in Flux (Tabula 14, 2016)


Uredničke knjige, 2016.

Pioniri: novi ljudi za novo društvo / Pioneers: new people for new society

Duda, Igor
Poglavlja u knjigama, 2016.

Danas kada postajem pionir. Djetinjstvo i ideologija jugoslavenskoga socijalizma

Duda, Igor
Autorske knjige, 2015.

Nova istraživanja svakodnevice i društveno-kulturne povijesti jugoslavenskoga socijalizma

Duda, Igor
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.

Nova istraživanja svakodnevice i društveno-kulturne povijesti jugoslavenskoga socijalizma

Duda, Igor
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.

S Bucom i Bongom protiv krize. Hitrecovi smogovci, djetinjstvo i svakodnevica kasnog socijalizma

Duda, Igor
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.

Tanned guardians, followers and pioneers: Yugoslav directed tourism across Tito's Brijuni Islands

Duda, Igor ; Stanić, Igor
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.

Nikad im bolje nije bilo? Modernizacija svakodnevnog života u socijalističkoj Jugoslaviji

Dobrivojević, Ivana ; Duda, Igor ; Mihelj, Sabina ; Panić, Ana
Autorske knjige, 2014.

Komunisti kao turisti. Godišnji odmor u vili CK SKH u Fažani

Duda, Igor
Poglavlja u knjigama, 2014.

Socijalni turizam i socijalizam: slučaj Fažana

Duda, Igor
Poglavlja u knjigama, 2014.

Editors' introduction: research on tourism history in the Adriatic Sea Region

Tchoukarine, Igor ; Yeomans, Rory ; Duda, Igor
Drugi radovi u časopisima, 2014.

They Never Had It Better? Modernization of Everyday Life in Socialist Yugoslavia

Dobrivojević, Ivana ; Duda, Igor ; Mihelj, Sabina ; Panić, Ana
Autorske knjige, 2014.

Od radnika do turista. Prava, želje i stvarnost socijalnoga turizma u jugoslavenskome socijalizmu

Duda, Igor
Poglavlja u knjigama, 2013.

Kamo na vikend? Slobodno vrijeme sretnih potrošača, odmornih radnika i dobrih građana

Duda, Igor
Poglavlja u knjigama, 2013.

Konzumerizmom do komunizma? Potrošačka kultura u Hrvatskoj od 1950-ih do 1980-ih

Duda, Igor
Poglavlja u knjigama, 2013.

Djeca socijalističke domovine. Izgrađivanje pionirske tradicije u Hrvatskoj 1950-ih godina

Duda, Igor
Poglavlja u knjigama, 2013.

Jugoslavija: od početka do kraja, Muzej istorije Jugoslavije, Beograd, 1. prosinca 2012. – 3. ožujka 2013.

Duda, Igor
Drugi radovi u časopisima, 2013.

Radionica za suvremenu povijest. Istraživanja diplomanata pulskog Sveučilišta 2011-2013.


Uredničke knjige, 2013.

Nema goriva. INA, nestašice i mjere štednje u Hrvatskoj 1979.-1984.

Duda, Igor
Poglavlja u knjigama, 2012.

Uhodavanje socijalizma. Hrvatska u desetljeću poslije 1945. godine

Duda, Igor
Poglavlja u knjigama, 2012.

Poticajna interpretacija povijesti grada (Darko Dukovski: Povijest Pule. Deterministicki kaos i jahaci apokalipse, Istarski ogranak DHK, Pula, 2011., 495 str.

Duda, Igor
Drugi radovi u časopisima, 2012.

"Rijetki trenuci odmora". Tito i slobodno vrijeme

Duda, Igor
Poglavlja u knjigama, 2011.

Turizam narodu. Godišnji odmor kao proizvod socijalističke modernizacije

Duda, Igor
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

Tošo Dabac, Istarski dnevnik / Diario istriano, prir. Marina Benažić i Jerica Ziherl, Novigrad: Muzej-Museo Lapidarium, 2008., 109 str. ; Tošo Dabac, Riječki dnevnik / Rijeka Chronicles, prir. Jerica Ziherl i Marina Benažić, Rijeka: Muzej moderne i suvremene umjetnosti, Rijeka, 2009., 114 str.

Duda, Igor
Drugi radovi u časopisima, 2011.

Iza vrata radničkih odmarališta. Službeni zapisi o nestašnima i gladnima 1947.-1950.

Duda, Igor ; Stanić, Igor
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

Pronađeno blagostanje. Svakodnevni život i potrošačka kultura u Hrvatskoj 1970-ih i 1980-ih

Duda, Igor
Autorske knjige, 2010.

Adriatic for All: Summer Holidays in Croatia

Duda, Igor
Poglavlja u knjigama, 2010.

Workers into Tourists: Entitlements, Desires and the Realities of Social Tourism under Yugoslav Socialism

Duda, Igor
Poglavlja u knjigama, 2010.

What to do at the Weekend? Leisure for Happy Consumers, Refreshed Workers, and Good Citizens

Duda, Igor
Poglavlja u knjigama, 2010.

Svakodnevni život u Dalmaciji u djelima Stijepa Obada

Duda, Igor
Poglavlja u knjigama, 2010.

Predgovor, Tabula: Časopis Odjela za humanističke znanosti Sveučilišta Juraj Dobrila u Puli, 8 (2010), 7-9.

Duda, Igor ; Matošević, Andrea
, 2010.

Svakodnevni život i potrošačka kultura u Hrvatskoj 1970-ih i 1980-ih

Duda, Igor
Doktorske disertacije, 2009.

Svakodnevica pedesetih: od nestašica do privrednog čuda

Duda, Igor
Poglavlja u knjigama, 2008.

Hrvatski jezični atlas : Fonološki opisi. Sv. 1 : Čakavsko narječje : Fonološki opisi govora obuhvaćenih Hrvatskim jezičnim atlasom

Barac-Grum, Vida ; Blažeka, Đuro ; Brlobaš, Željka ; Celinić, Anita ; Čilaš Šimpraga, Ankica ; Drpić, Irena ; Duda, Igor ; Grah, Helena ; Jozić, Željko ; Kekez, Stipe ; Kolonić Bistričić, Sandra ; Kurtović, Ivana ; Kuzmić, Martina ; Lončarić, Mijo ; Lorencin, Nataša ; Novak, Ines ; Menac-Mihalić, Mira ; Peršić, Nada ; Poropat-Božac, Sandra ; Primc, Kristina ; Šimunović, Petar ; Vranić, Silvana ; Škorić, Doris ; Težak, Stjepko ; Sulovsky, Tatjana ; Vidović, Domagoj ; Zubčić, Sanja
Radovi u postupku objavljivanja, 2007.

Having Holidays in Yugoslav Socialism

Duda, Igor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2007.
Leisure and Pleasure in South-East Europe

On Holidays with the State: Social Tourism and Social Background in Socialist Yugoslavia

Duda, Igor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2007.
Social Transformations and Social Identities in East-Central and Southeastern Europe under Socialism, 1944/45– 1989/91

Having a Car in Socialist Yugoslavia: On the Road to Consumerism and Private Leisure

Duda, Igor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2006.
Socialist Luxury

Znanstveni skup Socialist Luxury, London, 20. siječnja 2006.

Duda, Igor
Drugi radovi u časopisima, 2006.

U potrazi za blagostanjem : o povijesti dokolice i potrošačkog društva u Hrvatskoj 1950-ih i 1960-ih

Duda, Igor
Autorske knjige, 2005.

Tehnika narodu! Trajna dobra, potrošnja i slobodno vrijeme u socijalističkoj Hrvatskoj

Duda, Igor
Znanstveni i pregledni radovi, 2005.

Escaping the City : Leisure Travel in the 1950s and 1960s Croatia

Duda, Igor
Znanstveni i pregledni radovi, 2005.

Deborah McLaren, Rethinking Tourism and Ecotravel

Duda, Igor
Drugi radovi u časopisima, 2005.

Povijest dokolice za početnike

Duda, Igor
Znanstveni i pregledni radovi, 2004.

The Journal of Interdisciplinary History

Duda, Igor
Drugi radovi u časopisima, 2004.

Svakodnevica u socijalizmu: međunarodna konferencija (London, 24.-26. travnja 2003.)

Duda, Igor
Drugi radovi u časopisima, 2004.

U potrazi za odmorom i blagostanjem. O povijesti dokolice i potrošačkog društva u Hrvatskoj 1950-ih i 1960-ih

Duda, Igor
Magistarski radovi, 2004.

How to Become a Responsible Traveler

Duda, Igor
Drugi radovi u časopisima, 2004.

Sve je najsuvremenije. Svakodnevica i potrošačka kultura u Puli ranih 1960-ih

Duda, Igor
Poglavlja u knjigama, 2004.

Dokono mnoštvo otkriva Hrvatsku. Engleski turistički vodiči kao izvor za povijest putovanja na istočnu jadransku obalu od 1958. do 1969.

Duda, Igor
Znanstveni i pregledni radovi, 2003.

Samoposluga kao vijest dana. Počeci suvremenog potrošačkog društva 1950-ih i 1960-ih godina

Duda, Igor
Znanstveni i pregledni radovi, 2003.

Povijest dokolice: kako su ljetovali Britanci? – John K. Walton, The British seaside. Holidays and resorts in the twentieth century. Manchester University Press, Manchester & New York, 2000

Duda, Igor
Drugi radovi u časopisima, 2003.

Međunarodni institut za socijalnu povijest - Međunarodni časopis za socijalnu povijest / Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis – International Review of Social History

Duda, Igor
Drugi radovi u časopisima, 2003.

I vlakom na vikend. Prilog socijalnoj i kulturnoj povijesti slobodnog vremena u Hrvatskoj krajem 1960-ih

Duda, Igor
Znanstveni i pregledni radovi, 2002.

Mi smo ovdje tek toliko. Izgubljeni stanovnici Pule 1910-1948.

Duda, Igor
Znanstveni i pregledni radovi, 2002.

Osvajanje prostora i vremena. Dokolica kao užitak dugog devetnaestog stoljeća

Duda, Igor
Znanstveni i pregledni radovi, 2001.

Deklaracijom do jezika. Pogled na kulturno-jezičnu sliku povijesti druge polovice XX. stoljeća

Duda, Igor
Znanstveni i pregledni radovi, 2000.

Elementi kozmopolitizma u Puli između 1850. i 1918. godine

Duda, Igor
Znanstveni i pregledni radovi, 1999.

Kroz Koraljna vrata s Nevidljivim pismom u Zaborav

Duda, Igor
Stručni radovi, 1999.