IGOR DUDA:
O djelatniku

izv. prof. dr. sc. Igor Duda

Zvanje: izvanredni profesor

Lokacija:
Katedra za modernu i suvremenu povijest, Odsjek za povijest, Ronjgova 1 (polukat)
Konzultacije:

slobodna studijska godina
25. veljače 2019. - 24. veljače 2020.

Telefon:
052 377 524
Osobna stranica na Webu:
URL službenih stranica na Webu:
Katedra/služba :
Katedra za modernu i suvremenu povijest
Godina diplomiranja:
2000
Godina magistriranja:
2004
Godina doktoriranja:
2009
Na katedri od:
2001

Nastava

Životopis

Igor Duda (Pula, 1977.) izvanredni je profesor na Odsjeku za povijest pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, gdje je kao znanstveni novak primljen 2001. godine. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je povijest i kroatistiku (2000.) te magistrirao (2004.) i doktorirao povijest (2009.). Područje njegova posebnog interesa su društvena povijest i povijest svakodnevice druge polovice XX. stoljeća, Hrvatska u socijalističkoj Jugoslaviji, povijest dokolice i turizma, povijest potrošačke kulture i povijest djetinjstva. Kao OSI/Chevening Scholar boravio je na Sveučilištu u Oxfordu (2002/2003.). Surađivao je s Leksikografskim zavodom Miroslav Krleža u Zagrebu te bio istraživač na međunarodnom znanstvenom projektu Sveučilišta u Grazu Tourism and Leisure Cultures in Socialist Yugoslavia (2005-2008.). Bio je voditelj uspostavnog istraživačkog projekta Stvaranje socijalističkoga čovjeka. Hrvatsko društvo i ideologija jugoslavenskoga socijalizma (HRZZ, 2014-2017.), a trenutno vodi istraživački projekt Mikrostrukture jugoslavenskoga socijalizma: Hrvatska 1970-1990. (HRZZ, 2018-2022.). U ljetnom semestru ak. god. 2015/16. kao visting fellow boravio je na Centru za jugoistočnoeuropske studije (CSEES) Sveučilišta u Grazu. Na pulskom sveučilištu predaje više predmeta iz suvremene povijesti. Vanjski je suradnik na doktorskom studiju moderne i suvremene povijesti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Objavio je tri autorske knjige: U potrazi za blagostanjem. O povijesti dokolice i potrošačkog društva u Hrvatskoj 1950-ih i 1960-ih (2005.), Pronađeno blagostanje. Svakodnevni život i potrošačka kultura u Hrvatskoj 1970-ih i 1980-ih (2010., nagrada Kiklop za znanstvenu knjigu godine) te Danas kada postajem pionir. Djetinjstvo i ideologija jugoslavenskoga socijalizma (2015.). Suurednik je zbornika Social Inequalities and Discontent in Yugoslav Socialism (2016) i urednik zbornika Stvaranje socijalističkoga čovjeka. Hrvatsko društvo i ideologija jugoslavenskoga socijalizma (2017). Izlagao je na mnogim znanstvenim konferencijama i održao niz javnih predavanja. Član je više strukovnih udruga i sveučilišnih tijela. Istraživač je u sveučilišnom Centru za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma te je bio prvi voditelj Centra u godini 2012/13. (ponovno 2016/17.) Od 2013/14. do 2016/17. bio je predstojnik Odsjeka za povijest. Sveučilište Jurja Dobrile u Puli dodijelilo mu je 2016. priznanje za rad u protekloj godini.

> Opširniji životopis

Igor Duda (Pula, 1977) is Associate Professor at the Department of History, Faculty of Humanities, and at the Centre for Cultural and Historical Research of Socialism, Juraj Dobrila University of Pula. He graduated in History and Croatian Language and Literature at the Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb (2000). He earned his MSc (2004) and PhD (2009) degrees in History from the same university. His research fields are social history and the history of everyday life of the second half of the 20th century, Croatia in Socialist Yugoslavia, history of leisure and tourism, history of consumer culture and history of childhood. He is the author of three volumes (in Croatian): In Pursuit of Well-Being. On History of Leisure and Consumer Society in Croatia in the 1950s and 1960s (2005), Well-Being Found. Everyday Life and Consumer Culture in Croatia in the 1970s and 1980s (2010) and Today when I Become a Pioneer. Childhood and the Ideology of Yugoslav Socialism (2015). He is a co-author of the volume They Never Had It Better? Modernization of Everyday Life in Socialist Yugoslavia (2015), co-editor of Social Inequalities and Discontent in Yugoslav Socialism (2016), as well as editor and co-author of (in Croatian) Making of the Socialist Man. Croatian Society and the Ideology of Yugoslav Socialism (2017). He was the principal investigator of the research project Making of the Socialist Man. Croatian Society and the Ideology of Yugoslav Socialism (financed by HRZZ 2014-17), and currently he has the same role within the research project Microstructures of Yugoslav Socialism: Croatia 1970-1990 (financed by HRZZ 2018-22). He is a member of several associations and university boards, the co-founder and the first head of the Centre for Cultural and Historical Research of Socialism in the year 2012/13 (again in 2016/17). He was the head of the Department of History 2013-17.

> Full CV

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

  Autorske knjige
 

1. Duda, Igor.
Danas kada postajem pionir. Djetinjstvo i ideologija jugoslavenskoga socijalizma .
Zagreb : Srednja Europa, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2015 (monografija).

2. Dobrivojević, Ivana; Duda, Igor; Mihelj, Sabina; Panić, Ana.
Nikad im bolje nije bilo? Modernizacija svakodnevnog života u socijalističkoj Jugoslaviji .
Beograd : Muzej istorije Jugoslavije, 2014 (priručnik).

3. Dobrivojević, Ivana; Duda, Igor; Mihelj, Sabina; Panić, Ana.
They Never Had It Better? Modernization of Everyday Life in Socialist Yugoslavia .
Beograd : Muzej istorije Jugoslavije, 2014 (priručnik).

4. Duda, Igor.
Pronađeno blagostanje. Svakodnevni život i potrošačka kultura u Hrvatskoj 1970-ih i 1980-ih .
Zagreb : Srednja Europa, 2010 (monografija).

5. Duda, Igor.
U potrazi za blagostanjem : o povijesti dokolice i potrošačkog društva u Hrvatskoj 1950-ih i 1960-ih .
Zagreb : Srednja Europa, 2005 (monografija).
 
  Uredničke knjige
 

1. Stvaranje socijalističkoga čovjeka. Hrvatsko društvo i ideologija jugoslavenskoga socijalizma / Duda, Igor (ur.).
Zagreb, Pula : Srednja Europa, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2017 (zbornik).

2. Social Inequalities and Discontent in Yugoslav Socialism / Archer, Rory; Duda, Igor; Stubbs, Paul (ur.).
London : Routledge, 2016 (monografija).

3. Past, Present, Future I: Identity in Flux (Tabula 14, 2016) / Kurelić, Robert; Duda, Igor (ur.).
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2016 (zbornik).

4. Radionica za suvremenu povijest. Istraživanja diplomanata pulskog Sveučilišta 2011-2013. / Duda, Igor; Buhin, Anita; Stanić, Igor (ur.).
Pula (Pola) ; Zagreb : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli ; Srednja Europa, 2013 (zbornik).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Duda, Igor.
Društveno i svakodnevno u istraživanju povijesti socijalističke Jugoslavije: mapiranje područja i tema // Reprezentacije socijalističke Jugoslavije: preispitivanja i perspektive / Grandits, Hannes ; Ivanović, Vladimir ; Janković, Branimir (ur.).
Sarajevo ; Zagreb : UMHIS ; Srednja Europa, 2019. Str. 35-42.

2. Duda, Igor.
Kultura svakodnevice: Tata, kupi mi auto! // Šezdesete u Hrvatskoj – mit i stvarnost / Ledić, Vesna ; Prlić, Adriana ; Vučić, Miroslava (ur.).
Zagreb : Muzej za umjetnost i obrt, Školska knjiga, 2018. Str. 36-65.

3. Duda, Igor.
O vrhuncu jugoslavenske potrošačke kulture / On the Apogee of Yugoslav Consumer Culture // Pejzaži potrošačke kulture u socijalističkoj Jugoslaviji / Consumer Culture Landscapes in Socialist Yugoslavia / Bodrožić, Nataša ; Butković Mićin, Lidija ; Šimpraga, Saša (ur.).
Zagreb ; Eindhoven : Slobodne veze ; Onomatopee 152, 2018. Str. 94-113.

4. Duda, Igor.
Uvod: od nazadnosti do svemira, od projekta do zbornika // Stvaranje socijalističkoga čovjeka. Hrvatsko društvo i ideologija jugoslavenskoga socijalizma / Duda, Igor (ur.).
Zagreb, Pula : Srednja Europa, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2017. Str. 5-22.

5. Duda, Igor.
Kameni temeljci. Stupovi jugoslavenskoga društva i pioniri kao mali socijalistički ljudi // Stvaranje socijalističkoga čovjeka. Hrvatsko društvo i ideologija jugoslavenskoga socijalizma / Duda, Igor (ur.).
Zagreb, Pula : Srednja Europa, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2017. Str. 23-49.

6. Duda, Igor.
Potrošači kao nositelji socijalizma. Zaštita potrošača u sustavu društvenoga samoupravljanja i udruženoga rada // Stvaranje socijalističkoga čovjeka. Hrvatsko društvo i ideologija jugoslavenskoga socijalizma / Duda, Igor (ur.).
Zagreb, Pula : Srednja Europa, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2017. Str. 245-272.

7. Duda, Igor.
Svakodnevni život u obje jugoslavenske države: Hvatanje koraka sa Evropom // Jugoslavija u istorijskoj perspektivi / Perović, Latinka i dr. (ur.).
Beograd : Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, 2017. Str. 366-382.

8. Duda, Igor.
Everyday Life in Both Yugoslavias: Catching up with Europe // Yugoslavia from a Historical Perspective / Perović, Latinka i dr. (ur.).
Beograd : Helsinki Committee for Human Rights in Serbia, 2017. Str. 391-408.

9. Archer, Rory; Duda, Igor; Stubbs, Paul.
Bringing Class Back In: an introduction // Social Inequalities and Discontent in Yugoslav Socialism / Archer, Rory ; Duda, Igor ; Stubbs, Paul (ur.).
London : Routledge, 2016. Str. 1-20.

10. Duda, Igor.
When capitalism and socialism get along best: tourism, consumer culture and the idea of progress in Malo misto // Social Inequalities and Discontent in Yugoslav Socialism / Archer, Rory ; Duda, Igor ; Stubbs, Paul (ur.).
London : Routledge, 2016. Str. 173-192.

11. Duda, Igor.
Pioniri: novi ljudi za novo društvo / Pioneers: new people for new society // Odrastanje 60-ih i 70-ih / Growing up in the 1960s and 1970s / Premuž Đipalo, Vedrana (ur.).
Split : Etnografski muzej Split, 2016. Str. 192-201.

12. Duda, Igor.
Komunisti kao turisti. Godišnji odmor u vili CK SKH u Fažani // Fažanski libar 7 / Urošević, Mirko (ur.).
Pula : Amforapress, 2014. Str. 137-145.

13. Duda, Igor.
Socijalni turizam i socijalizam: slučaj Fažana // Zbornik javnih predavanja 3 / Cerić, Maja ; Mrak, Mirela (ur.).
Pazin : Državni arhiv u Pazinu, 2014. Str. 49-58.

14. Duda, Igor.
Od radnika do turista. Prava, želje i stvarnost socijalnoga turizma u jugoslavenskome socijalizmu // Sunčana strana Jugoslavije. Povijest turizma u socijalizmu / Grandits, Hannes ; Taylor, Karin (ur.).
Zagreb : Srednja Europa, 2013. Str. 55-87.

15. Duda, Igor.
Kamo na vikend? Slobodno vrijeme sretnih potrošača, odmornih radnika i dobrih građana // Sunčana strana Jugoslavije. Povijest turizma u socijalizmu / Grandits, Hannes ; Taylor, Karin (ur.).
Zagreb : Srednja Europa, 2013. Str. 313-342.

16. Duda, Igor.
Konzumerizmom do komunizma? Potrošačka kultura u Hrvatskoj od 1950-ih do 1980-ih // Potrošačka kultura i konzumerizam / Čolić, Snježana (ur.).
Zagreb : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2013. Str. 83-105.

17. Duda, Igor.
Djeca socijalističke domovine. Izgrađivanje pionirske tradicije u Hrvatskoj 1950-ih godina // Socijalizam na klupi. Jugoslavensko društvo očima nove postjugoslavenske humanistike / Duraković, Lada ; Matošević, Andrea (ur.).
Pula (Pola) ; Zagreb : Srednja Europa ; Sveučilište Jurja Dobrile u Puli ; Sa(n)jam knjige u Istri, 2013. Str. 75-101.

18. Duda, Igor.
Nema goriva. INA, nestašice i mjere štednje u Hrvatskoj 1979.-1984. // Iz hrvatske povijesti 20. stoljeća – Iz hrvaške zgodovine 20. stoletja / Iveljić, Iskra ; Matković, Stjepan ; Lazarević, Žarko (ur.).
Ljubljana : Inštitut za novejšo zgodovino, 2012. Str. 111-122.

19. Duda, Igor.
Uhodavanje socijalizma. Hrvatska u desetljeću poslije 1945. godine // Refleksije vremena 1945.-1955. / Bavoljak, Jasmina (ur.).
Zagreb : Galerija Klovićevi dvori, 2012. Str. 10-37.

20. Duda, Igor.
"Rijetki trenuci odmora". Tito i slobodno vrijeme // Tito – viđenja i tumačenja / Manojlović Pintar, Olga (ur.).
Beograd : Institut za noviju istoriju Srbije, Arhiv Jugoslavije, 2011. Str. 313-328.

21. Duda, Igor.
Adriatic for All: Summer Holidays in Croatia // Remembering Utopia. The Culture of Everyday Life in Socialist Yugoslavia / Luthar, Breda ; Pušnik, Maruša (ur.).
Washington : New Academia Publishing, 2010. Str. 289-311.

22. Duda, Igor.
Workers into Tourists: Entitlements, Desires and the Realities of Social Tourism under Yugoslav Socialism // Yugoslavia's Sunny Side. A History of Tourism in Socialism (1950s-1980s) / Grandits, Hannes ; Taylor, Karin (ur.).
Budapest, New York : Central European University Press, 2010. Str. 33-68.

23. Duda, Igor.
What to do at the Weekend? Leisure for Happy Consumers, Refreshed Workers, and Good Citizens // Yugoslavia's Sunny Side. A History of Tourism in Socialism (1950s-1980s) / Grandits, Hannes ; Taylor, Karin (ur.).
Budapest, New York : Central European University Press, 2010. Str. 303-334.

24. Duda, Igor.
Svakodnevni život u Dalmaciji u djelima Stijepa Obada // Zbornik Stijepa Obada / Trogrlić, Marko ; Vrandečić, Josip ; Bralić, Ante ; Lukšić, Mislav Elvis (ur.).
Zadar : Sveučilište u Zadru, Odjel za povijest, 2010. Str. 145-158.

25. Duda, Igor.
Svakodnevica pedesetih: od nestašica do privrednog čuda // Način u jeziku/Književnost i kultura pedesetih. Zbornik radova 36. seminara Zagrebačke slavističke škole / Bagić, Krešimir (ur.).
Zagreb : Filozofski fakultet u Zagrebu, Zagrebačka slavistička škola, 2008. Str. 69-85.

26. Duda, Igor.
Sve je najsuvremenije. Svakodnevica i potrošačka kultura u Puli ranih 1960-ih // Pula 3000 Pola: Prilozi za povijesnu sintezu / Cvek, Elmo ; Krizmanić, Attilio (ur.).
Pula : C.A.S.H., 2004. Str. 43-55.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Duda, Igor.
Consumers as the Vehicles of Socialism. Consumer Protection in the System of Yugoslav Self-Management and Associated Labour. // Südost-Forschungen. 76 (2017) ; 1-23 (članak, znanstveni).

2. Duda, Igor.
Nova istraživanja svakodnevice i društveno-kulturne povijesti jugoslavenskoga socijalizma. // Tabula : časopis Filozofskog fakulteta u Puli. 12 (2014) ; 105-116 (pregledni rad, znanstveni).

3. Duda, Igor.
Nova istraživanja svakodnevice i društveno-kulturne povijesti jugoslavenskoga socijalizma. // Časopis za suvremenu povijest. 46 (2014) , 3; 577-591 (pregledni rad, znanstveni).

4. Duda, Igor.
S Bucom i Bongom protiv krize. Hitrecovi smogovci, djetinjstvo i svakodnevica kasnog socijalizma. // Historijski zbornik. 57 (2014) , 2; 401-418 (članak, znanstveni).

5. Duda, Igor; Stanić, Igor.
Tanned guardians, followers and pioneers: Yugoslav directed tourism across Tito's Brijuni Islands. // Journal of tourism history. 6 (2014) , 2-3; 174-193 (članak, znanstveni).

6. Tchoukarine, Igor; Yeomans, Rory; Duda, Igor.
Editors' introduction: research on tourism history in the Adriatic Sea Region. // Journal of tourism history. 6 (2014) , 2-3; 103-106 (uvodnik, znanstveni).

7. Duda, Igor.
Turizam narodu. Godišnji odmor kao proizvod socijalističke modernizacije. // Čovjek i prostor : mjesečnik Udruženja hrvatskih arhitekata. 05-06 (684-685) (2011) ; 28-32 (pregledni rad, znanstveni).

8. Duda, Igor.
Tošo Dabac, Istarski dnevnik / Diario istriano, prir. Marina Benažić i Jerica Ziherl, Novigrad: Muzej-Museo Lapidarium, 2008., 109 str. ; Tošo Dabac, Riječki dnevnik / Rijeka Chronicles, prir. Jerica Ziherl i Marina Benažić, Rijeka: Muzej moderne i suvremene umjetnosti, Rijeka, 2009., 114 str.. // Histria : godišnjak Istarskog povijesnog društva. 1 (2011) ; 238-242 (prikaz, znanstveni).

9. Duda, Igor; Stanić, Igor.
Iza vrata radničkih odmarališta. Službeni zapisi o nestašnima i gladnima 1947.-1950.. // Historijski zbornik. 64 (2011) , 1; 99-119 (članak, znanstveni).

10. Duda, Igor.
Znanstveni skup Socialist Luxury, London, 20. siječnja 2006.. // Povijest u nastavi. 7 (2006) ; 127-130 (prikaz, znanstveni).

11. Duda, Igor.
Tehnika narodu! Trajna dobra, potrošnja i slobodno vrijeme u socijalističkoj Hrvatskoj. // Časopis za suvremenu povijest. 37 (2005) , 2; 371-392 (članak, znanstveni).

12. Duda, Igor.
Escaping the City : Leisure Travel in the 1950s and 1960s Croatia. // Ethnologia Balkanica. 9 (2005) ; 285-303 (članak, znanstveni).

13. Duda, Igor.
Mi smo ovdje tek toliko. Izgubljeni stanovnici Pule 1910-1948.. // Radovi - Zavod za hrvatsku povijest. 34-36 (2002/2004) ; 157-184 (članak, znanstveni).

14. Duda, Igor.
Povijest dokolice za početnike. // Povijest u nastavi. 3 (2004) ; 214-221 (pregledni rad, znanstveni).

15. Duda, Igor.
Dokono mnoštvo otkriva Hrvatsku. Engleski turistički vodiči kao izvor za povijest putovanja na istočnu jadransku obalu od 1958. do 1969.. // Časopis za suvremenu povijest. 35 (2003) , 3; 803-822 (članak, znanstveni).

16. Duda, Igor.
Samoposluga kao vijest dana. Počeci suvremenog potrošačkog društva 1950-ih i 1960-ih godina. // Problemi sjevernog Jadrana. 8 (2003) ; 267-278 (pregledni rad, znanstveni).

17. Duda, Igor.
I vlakom na vikend. Prilog socijalnoj i kulturnoj povijesti slobodnog vremena u Hrvatskoj krajem 1960-ih. // Časopis za suvremenu povijest. 34 (2002) , 3; 659-678 (članak, znanstveni).

18. Duda, Igor.
Osvajanje prostora i vremena. Dokolica kao užitak dugog devetnaestog stoljeća. // Kolo : časopis Matice hrvatske. 1 (2001) ; 5-50 (članak, znanstveni).

19. Duda, Igor.
Elementi kozmopolitizma u Puli između 1850. i 1918. godine. // Radovi - Zavod za hrvatsku povijest. 32-33 (1999/2000) ; 105-116 (članak, znanstveni).

20. Duda, Igor.
Deklaracijom do jezika. Pogled na kulturno-jezičnu sliku povijesti druge polovice XX. stoljeća. // Kolo : časopis Matice hrvatske. 3 (2000) ; 85-104 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Duda, Igor.
Francesca Rolandi, Con ventiquattromila baci. L’influenza della cultura di massa italiana in Jugoslavia (1955-1965) (Bologna: Bononia University Press, 2015), 196 str.. // Časopis za suvremenu povijest. 48 (2016) , 2; 558-560 (prikaz, stručni).

2. Duda, Igor.
Jugoslavija: od početka do kraja, Muzej istorije Jugoslavije, Beograd, 1. prosinca 2012. – 3. ožujka 2013.. // Časopis za suvremenu povijest. 1 (2013) ; 170-173 (prikaz, stručni).

3. Duda, Igor.
Poticajna interpretacija povijesti grada (Darko Dukovski: Povijest Pule. Deterministicki kaos i jahaci apokalipse, Istarski ogranak DHK, Pula, 2011., 495 str.. // Nova Istra : časopis za književnost, kulturološke i društvene teme. 1-2 (2012) ; 228-233 (prikaz, stručni).

4. Duda, Igor.
Deborah McLaren, Rethinking Tourism and Ecotravel. // Časopis za suvremenu povijest. 37 (2005) , 2; 537-538 (prikaz, stručni).

5. Duda, Igor.
The Journal of Interdisciplinary History. // Radovi Zavoda za hrvatsku povijest. 34-35-36 (2004) ; 316-319 (prikaz, stručni).

6. Duda, Igor.
Svakodnevica u socijalizmu: međunarodna konferencija (London, 24.-26. travnja 2003.). // Časopis za suvremenu povijest. 36 (2004) , 2; 853-858 (prikaz, stručni).

7. Duda, Igor.
How to Become a Responsible Traveler. // H-Net Reviews in the Humanities and Social Sciences. 2004 (2004) ; (prikaz, stručni).

8. Duda, Igor.
Povijest dokolice: kako su ljetovali Britanci? – John K. Walton, The British seaside. Holidays and resorts in the twentieth century. Manchester University Press, Manchester & New York, 2000. // Povijest u nastavi. 1 (2003) ; 105-108 (prikaz, stručni).

9. Duda, Igor.
Međunarodni institut za socijalnu povijest - Međunarodni časopis za socijalnu povijest / Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis – International Review of Social History. // Povijest u nastavi. 1 (2003) ; 116-119 (prikaz, stručni).

10. Duda, Igor.
Kroz Koraljna vrata s Nevidljivim pismom u Zaborav. // Književna revija. 39 (1999) , 1-2; 102-113 (članak, stručni).
 
  Radovi u postupku objavljivanja
 

1. Barac-Grum, Vida; Blažeka, Đuro; Brlobaš, Željka; Celinić, Anita; Čilaš Šimpraga, Ankica; Drpić, Irena; Duda, Igor; Grah, Helena; Jozić, Željko; Kekez, Stipe; Kolonić Bistričić, Sandra; Kurtović, Ivana; Kuzmić, Martina; Lončarić, Mijo; Lorencin, Nataša; Novak, Ines; Menac-Mihalić, Mira; Peršić, Nada; Poropat-Božac, Sandra; Primc, Kristina; Šimunović, Petar; Vranić, Silvana; Škorić, Doris; Težak, Stjepko; Sulovsky, Tatjana; Vidović, Domagoj; Zubčić, Sanja.
Hrvatski jezični atlas : Fonološki opisi. Sv. 1 : Čakavsko narječje : Fonološki opisi govora obuhvaćenih Hrvatskim jezičnim atlasom. // Hrvatski jezični atlas. (2007) (prihvaćen za objavljivanje).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Duda, Igor.
On Holidays with the State: Social Tourism and Social Background in Socialist Yugoslavia // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

2. Duda, Igor.
Having Holidays in Yugoslav Socialism // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

3. Duda, Igor.
Having a Car in Socialist Yugoslavia: On the Road to Consumerism and Private Leisure // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).
 
  Disertacije
 

1. Duda, Igor.
Svakodnevni život i potrošačka kultura u Hrvatskoj 1970-ih i 1980-ih / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet, 7.07. 2009., 424 str. Voditelj: Goldstein, Ivo.
 
  Magistarski radovi
 

1. Duda, Igor.
U potrazi za odmorom i blagostanjem. O povijesti dokolice i potrošačkog društva u Hrvatskoj 1950-ih i 1960-ih / magistarski rad.
Zagreb : Filozofski fakultet, 28.05. 2004., 174 str. Voditelj: Maticka, Marijan.
 
  Druge vrste radova
 

1. Duda, Igor; Roksandić, Drago; Pejić, Luka.
Što je povijest Jugoslavije?, 2018. (tribina).

2. Duda, Igor; Matošević, Andrea.
Predgovor, Tabula: Časopis Odjela za humanističke znanosti Sveučilišta Juraj Dobrila u Puli, 8 (2010), 7-9., 2010. (predgovor: tabula 8, 2010.).
 

Izabrani projekti