Opcije pristupačnosti Pristupačnost

O djelatniku

prof. dr. sc. Igor Duda

Zvanje: redoviti profesor
Lokacija: Katedra za modernu i suvremenu povijest, Odsjek za povijest, Ronjgova 1 (polukat)
Telefon:052 377 524
E-mail: E-mail
Osobna stranica na Webu: https://unipu.academia.edu/IgorDuda
URL službenih stranica na Webu: https://ffpu.unipu.hr/ffpu/igor.duda
Organizacijska jedinica: Katedra za modernu i suvremenu povijest
Godina diplomiranja:2000.
Godina magistriranja:2004.
Godina doktoriranja:2009.
Na sveučilištu od:2001.

Nastava

prijediplomski

diplomski

Konzultacije

utorkom 14.00-16.00 (ljetni semestar 2023/24.)

Životopis

Igor Duda (Pula, 1977) redoviti je profesor na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, gdje je kao znanstveni novak primljen 2001. godine. Od 2012. istraživač je u sveučilišnom Centru za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma, čiji je suosnivač i pokretač mnogih aktivnosti. Od 2011. vanjski je suradnik Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, od 2021. Research Fellow na Leibnizovu Institutu za istraživanje istočne i jugoistočne Europe (IOS) u Regensburgu. Bavi se poviješću svakodnevice i društvenom povijesti socijalističke Jugoslavije, ponajviše temama slobodnog vremena, turizma, potrošačke kulture, životnog standarda, djetinjstva, oblikovanja socijalističkog čovjeka i sudjelovanja građana u društvenom samoupravljanju.

Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je povijest i kroatistiku (2000) te magistrirao (2004) i doktorirao povijest (2009). Kao OSI/FCO Chevening Scholar boravio je na Sveučilištu u Oxfordu (2002/03), potom kao gostujući istraživač na Centru za jugoistočnoeuropske studije (CSEES) Sveučilišta u Grazu (2015/16) i institutu IOS u Regensburgu (2019). Surađivao je s Leksikografskim zavodom Miroslav Krleža u Zagrebu te bio istraživač na međunarodnom znanstvenom projektu Sveučilišta u Grazu Tourism and Leisure Cultures in Socialist Yugoslavia (FWF, 2005-2008). Bio je voditelj uspostavnog istraživačkog projekta Stvaranje socijalističkoga čovjeka. Hrvatsko društvo i ideologija jugoslavenskoga socijalizma (HRZZ, 2014-2017) i istraživačkog projekta Mikrostrukture jugoslavenskoga socijalizma: Hrvatska 1970-1990. (HRZZ, 2018-2023). Sudjelovao je u pripremi više izložaba i dokumentaraca. Na pulskom sveučilištu predaje više predmeta iz suvremene povijesti. Vanjski je suradnik na doktorskom studiju moderne i suvremene povijesti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Pokretač je ljetne Doktorske radionice CKPIS-a i Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta u Puli, koja se od 2015. održava jednom godišnje. Od 2013. suorganizator je niza dvogodišnjih međunarodnih znanstvenih skupova Socijalizam na klupi. Suurednik je časopisa History in Flux, pokrenutog 2019. godine. Istraživač je u sveučilišnom Centru za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma te je bio prvi voditelj Centra u godini 2012/13. (ponovno 2016/17., 2020/21., 2023/24.) Od 2013/14. do 2016/17. bio je predstojnik Odsjeka za povijest, a od listopada 2023. voditelj je Katedre za modernu i suvremenu povijest.

> Opširniji životopis

Izabrane publikacije

Knjige

 1. U potrazi za blagostanjem. O povijesti dokolice i potrošačkog društva u Hrvatskoj 1950-ih i 1960-ih, Srednja Europa, Zagreb, 2005., 2014.
 2. Pronađeno blagostanje. Svakodnevni život i potrošačka kultura u Hrvatskoj 1970-ih i 1980-ih, Srednja Europa, Zagreb, 2010., 2014.
 3. Danas kada postajem pionir. Djetinjstvo i ideologija jugoslavenskoga socijalizma, Srednja Europa i Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagreb i Pula, 2015.
 4. Socijalizam na kućnom pragu. Mjesna zajednica i svakodnevica društvenog samoupravljanja u Jugoslaviji, Srednja Europa i Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagreb i Pula, 2023.

Suautorska knjiga

 1. Nikad im bolje nije bilo? Modernizacija svakodnevnog života u socijalističkoj Jugoslaviji, Ivana Dobrivojević, Igor Duda, Sabina Mihelj, Ana Panić, Muzej istorije Jugoslavije, Beograd, 2014.
 2. They Never Had It Better? Modernization of Everyday Life in Socialist Yugoslavia, Ivana Dobrivojević, Igor Duda, Sabina Mihelj, Ana Panić, Museum of Yugoslav History, Belgrade, 2014.

Zbornici

 1. Social Inequalities and Discontent in Yugoslav Socialism, ur. Rory Archer, Igor Duda, Paul Stubbs, Routledge (Southeast European Studies), London, New York, 2016.
 2. Stvaranje socijalističkoga čovjeka. Hrvatsko društvo i ideologija jugoslavenskoga socijalizma, ur. Igor Duda, Srednja Europa i Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagreb i Pula, 2017.
 3. Komunisti i komunističke partije: politike, akcije, debate. (Zbornik odabranih radova s Trećeg međunarodnog znanstvenog skupa Socijalizam na klupi, Pula, 28-30. rujna 2017.), ur. Igor Duda, Srednja Europa i Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagreb i Pula, 2019.
 4. Mikrosocijalizam. Mikrostrukture jugoslavenskoga socijalizma u Hrvatskoj 1970-ih i 1980-ih, ur. Igor Duda, Srednja Europa i Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagreb i Pula, 2023.

Posljednji radovi

 1. „Društveno i svakodnevno u istraživanju povijesti socijalističke Jugoslavije: mapiranje područja i tema“, Reprezentacije socijalističke Jugoslavije: preispitivanja i perspektive, ur. Hannes Grandits, Vladimir Ivanović, Branimir Janković, UMIHS, Srednja Europa, Sarajevo, Zagreb, 2019., 35-42.
 2. „Camaraderie at the Table: Community Catering in the Time of the Yugoslav First Five-Year Plan“, Brotherhood and Unity at the Kitchen Table. Food in Socialist Yugoslavia, ur. Ruža Fotiadis, Vladimir Ivanović, Radina Vučetić, Srednja Europa, Zagreb, 2019., 53-72.
 3. „Écrire l’histoire de la Yougoslavie socialiste. Savoirs et représentations, usages et circulations“, suautori Anne Madelain, Frank Georgi, Revue d’études comparatives Est-Ouest, 2019., 50, 1, 7-23.
 4. „Consumers and Self-Managers: Consumer Protection and its Challenges during the Yugoslav Economic Crisis of the 1980s“, Acta Histriae, 2019., 27, 1, 143-162.
 5. „'Radim sve što treba.' Aktivisti u mjesnim zajednicama u Jugoslaviji 1970-ih i 1980-ih“, Časopis za suvremenu povijest, 2020., 52, 3, 731-758.
 6. „Mikrosocijalizam ili što je dovoljno malo? Društveno samoupravljanje između općine, mjesne zajednice i kućnog savjeta“, Mikrosocijalizam. Mikrostrukture jugoslavenskoga socijalizma u Hrvatskoj 1970-ih i 1980-ih, ur. Igor Duda, Srednja Europa i Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagreb i Pula, 2023., 1-30.
 7. „Društveni pravobranilac samoupravljanja: istarska i dalmatinska iskustva“, Mikrosocijalizam. Mikrostrukture jugoslavenskoga socijalizma u Hrvatskoj 1970-ih i 1980-ih, ur. Igor Duda, Srednja Europa i Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagreb i Pula, 2023., 149-175.
 8. „Drugarstvo za stolom. Društvena prehrana u Jugoslaviji za vrijeme prvoga petogodišnjeg plana“, Bratstvo i jedinstvo za kuhinjskim stolom. Hrana u socijalističkoj Jugoslaviji, ur. Ruža Fotiadis, Vladimir Ivanović, Radina Vučetić, Srednja Europa, Zagreb, 2024., 53-72.

Profil/Bibliografija CroRIS
Knjige PDF 1, Knjige PDF 2

 

Izabrani projekti

 1. Stvaranje socijalističkoga čovjeka. Hrvatsko društvo i ideologija jugoslavenskoga socijalizma (Making of the Socialist Man. Croatian Society and the Ideology of Yugoslav Socialism, HRZZ UIP-11-2013-1718, 2014-2017)
 2. Mikrostrukture jugoslavenskoga socijalizma: Hrvatska 1970-1990. (Microstructures of Yugoslav Socialism: Croatia 1970-1990, HRZZ IP-01-2018-5394, 2018-2023)

Ostali projekti