IGOR DUDA:
O djelatniku

izv. prof. dr. sc. Igor Duda

Zvanje: izvanredni profesor

Lokacija:
Katedra za modernu i suvremenu povijest, Odsjek za povijest, Ronjgova 1 (polukat)
Konzultacije:

srijedom, 13.00-15.00 sati

Telefon:
052 377 524
Osobna stranica na Webu:
URL službenih stranica na Webu:
Katedra/služba:
Katedra za modernu i suvremenu povijest
Godina diplomiranja:
2000.
Godina magistriranja:
2004.
Godina doktoriranja:
2009.
Na katedri od:
2001.

Nastava

Životopis

Igor Duda (Pula, 1977) izvanredni je profesor na Odsjeku za povijest pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, gdje je kao znanstveni novak primljen 2001. godine. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je povijest i kroatistiku (2000) te magistrirao (2004) i doktorirao povijest (2009). Područje njegova posebnog interesa su društvena povijest i povijest svakodnevice druge polovice XX. stoljeća, Hrvatska u socijalističkoj Jugoslaviji, povijest dokolice i turizma, povijest potrošačke kulture i povijest djetinjstva. Kao OSI/FCO Chevening Scholar boravio je na Sveučilištu u Oxfordu (2002/03), potom kao gostujući istraživač na Centru za jugoistočnoeuropske studije (CSEES) Sveučilišta u Grazu (2015/16) i institutu Leibniz-IOS u Regensburgu (2019). Surađivao je s Leksikografskim zavodom Miroslav Krleža u Zagrebu te bio istraživač na međunarodnom znanstvenom projektu Sveučilišta u Grazu Tourism and Leisure Cultures in Socialist Yugoslavia (2005-2008). Bio je voditelj uspostavnog istraživačkog projekta Stvaranje socijalističkoga čovjeka. Hrvatsko društvo i ideologija jugoslavenskoga socijalizma (HRZZ, 2014-2017), a trenutno vodi istraživački projekt Mikrostrukture jugoslavenskoga socijalizma: Hrvatska 1970-1990. (HRZZ, 2018-2022). Na pulskom sveučilištu predaje više predmeta iz suvremene povijesti. Vanjski je suradnik na doktorskom studiju moderne i suvremene povijesti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Pokretač je ljetne Doktorske radionice CKPIS-a i Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta u Puli, koja se od 2015. održava jednom godišnje. Od 2013. suorganizator je niza dvogodišnjih međunarodnih znanstvenih skupova Socijalizam na klupi. Istraživač je u sveučilišnom Centru za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma te je bio prvi voditelj Centra u godini 2012/13. (ponovno 2016/17) Od 2013/14. do 2016/17. bio je predstojnik Odsjeka za povijest.

> Opširniji životopis

Igor Duda (Pula, 1977) is Associate Professor at the Department of History, Faculty of Humanities, and at the Centre for Cultural and Historical Research of Socialism, Juraj Dobrila University of Pula. He graduated in history and Croatian language and literature at the Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb (2000). He earned his MSc (2004) and PhD (2009) degrees in history from the same university. His research fields are social history and the history of everyday life of the second half of the 20th century, Croatia in socialist Yugoslavia, history of leisure and tourism, history of consumer culture and history of childhood. As an OSI/FCO Chevening Scholar he spent a year at the University of Oxford (2002/03). Later he was a visiting researcher at the CSEES, University of Graz (2015/16), and at the Leibnitz-IOS in Regensburg (2019). He cooperated with the Miroslav Krleža Lexicographic Institute in Zagreb and was a researcher within the project Tourism and Leisure Cultures in Socialist Yugoslavia (University of Graz, 2005-08). He was the principal investigator of the research project Making of the Socialist Man. Croatian Society and the Ideology of Yugoslav Socialism (financed by HRZZ 2014-17), and currently he has the same role within the research project Microstructures of Yugoslav Socialism: Croatia 1970-1990 (financed by HRZZ 2018-22). At the University of Pula he teaches courses in contemporary history. He also teaches at the PhD programme in modern and contemporary history at the Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb. He is the organiser of the annual summer Doctoral Workshop in Pula (since 2015) and co-organiser of the biennial conference series Socialism on the Bench (since 2013). He was the co-founder and the first head of the Centre for Cultural and Historical Research of Socialism in the year 2012/13 (again in 2016/17). He was the head of the Department of History 2013-17.

> Full CV

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Camaraderie at the Table: Community Catering in the Time of the Yugoslav First Five-Year Plan

Duda, Igor
Poglavlja u knjigama, 2019.

Komunisti i komunističke partije: politike, akcije, debate (Zbornik odabranih radova s Trećeg međunarodnog znanstvenog skupa Socijalizam na klupi, Pula, 28-30. rujna 2017.)


Uredničke knjige, 2019.

Consumers and Self-Managers: Consumer Protection and its Challenges during the Yugoslav Economic Crisis of the 1980s

Duda, Igor
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.
Acta Histriae

Écrire l’histoire de la Yougoslavie socialiste. Savoirs et représentations, usages et circulations

Madelain, Anne ; Georgi, Frank ; Duda, Igor
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.
Revue d’études comparatives Est-Ouest

Društveno i svakodnevno u istraživanju povijesti socijalističke Jugoslavije: mapiranje područja i tema

Duda, Igor
Poglavlja u knjigama, 2019.

O vrhuncu jugoslavenske potrošačke kulture / On the Apogee of Yugoslav Consumer Culture

Duda, Igor
Poglavlja u knjigama, 2018.

Kultura svakodnevice: Tata, kupi mi auto!

Duda, Igor
Poglavlja u knjigama, 2018.

Što je povijest Jugoslavije?

Duda, Igor ; Roksandić, Drago ; Pejić, Luka
, 2018.

Consumers as the Vehicles of Socialism. Consumer Protection in the System of Yugoslav Self-Management and Associated Labour

Duda, Igor
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.
Südost-Forschungen

Everyday Life in Both Yugoslavias: Catching up with Europe

Duda, Igor
Poglavlja u knjigama, 2017.

Svakodnevni život u obje jugoslavenske države: Hvatanje koraka sa Evropom

Duda, Igor
Poglavlja u knjigama, 2017.

Potrošači kao nositelji socijalizma. Zaštita potrošača u sustavu društvenoga samoupravljanja i udruženoga rada

Duda, Igor
Poglavlja u knjigama, 2017.

Kameni temeljci. Stupovi jugoslavenskoga društva i pioniri kao mali socijalistički ljudi

Duda, Igor
Poglavlja u knjigama, 2017.

Uvod: od nazadnosti do svemira, od projekta do zbornika

Duda, Igor
Poglavlja u knjigama, 2017.

Stvaranje socijalističkoga čovjeka. Hrvatsko društvo i ideologija jugoslavenskoga socijalizma


Uredničke knjige, 2017.

Pioniri: novi ljudi za novo društvo / Pioneers: new people for new society

Duda, Igor
Poglavlja u knjigama, 2016.

Past, Present, Future I: Identity in Flux (Tabula 14, 2016)


Uredničke knjige, 2016.

Francesca Rolandi, Con ventiquattromila baci. L’influenza della cultura di massa italiana in Jugoslavia (1955-1965) (Bologna: Bononia University Press, 2015), 196 str.

Duda, Igor
Drugi radovi u časopisima, 2016.
Časopis za suvremenu povijest

When capitalism and socialism get along best: tourism, consumer culture and the idea of progress in Malo misto

Duda, Igor
Poglavlja u knjigama, 2016.

Bringing class back in: an introduction

Archer, Rory ; Duda, Igor ; Stubbs, Paul
Poglavlja u knjigama, 2016.

Social inequalities and discontent in Yugoslav socialism


Uredničke knjige, 2016.

Danas kada postajem pionir. Djetinjstvo i ideologija jugoslavenskoga socijalizma

Duda, Igor
Autorske knjige, 2015.

They Never Had It Better? Modernization of Everyday Life in Socialist Yugoslavia

Dobrivojević, Ivana ; Duda, Igor ; Mihelj, Sabina ; Panić, Ana
Autorske knjige, 2014.

Editors' introduction: research on tourism history in the Adriatic Sea Region

Tchoukarine, Igor ; Yeomans, Rory ; Duda, Igor
Drugi radovi u časopisima, 2014.
Journal of tourism history

Socijalni turizam i socijalizam: slučaj Fažana

Duda, Igor
Poglavlja u knjigama, 2014.

Komunisti kao turisti. Godišnji odmor u vili CK SKH u Fažani

Duda, Igor
Poglavlja u knjigama, 2014.

Nikad im bolje nije bilo? Modernizacija svakodnevnog života u socijalističkoj Jugoslaviji

Dobrivojević, Ivana ; Duda, Igor ; Mihelj, Sabina ; Panić, Ana
Autorske knjige, 2014.

Tanned guardians, followers and pioneers: Yugoslav directed tourism across Tito's Brijuni Islands

Duda, Igor ; Stanić, Igor
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.
Journal of tourism history

S Bucom i Bongom protiv krize. Hitrecovi smogovci, djetinjstvo i svakodnevica kasnog socijalizma

Duda, Igor
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.
Historijski zbornik

Nova istraživanja svakodnevice i društveno-kulturne povijesti jugoslavenskoga socijalizma

Duda, Igor
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.
Časopis za suvremenu povijest

Nova istraživanja svakodnevice i društveno-kulturne povijesti jugoslavenskoga socijalizma

Duda, Igor
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.
Tabula : časopis Filozofskog fakulteta u Puli

Jugoslavija: od početka do kraja, Muzej istorije Jugoslavije, Beograd, 1. prosinca 2012. – 3. ožujka 2013.

Duda, Igor
Drugi radovi u časopisima, 2013.
Časopis za suvremenu povijest

Radionica za suvremenu povijest. Istraživanja diplomanata pulskog Sveučilišta 2011-2013.


Uredničke knjige, 2013.

Djeca socijalističke domovine. Izgrađivanje pionirske tradicije u Hrvatskoj 1950-ih godina

Duda, Igor
Poglavlja u knjigama, 2013.

Konzumerizmom do komunizma? Potrošačka kultura u Hrvatskoj od 1950-ih do 1980-ih

Duda, Igor
Poglavlja u knjigama, 2013.

Kamo na vikend? Slobodno vrijeme sretnih potrošača, odmornih radnika i dobrih građana

Duda, Igor
Poglavlja u knjigama, 2013.

Od radnika do turista. Prava, želje i stvarnost socijalnoga turizma u jugoslavenskome socijalizmu

Duda, Igor
Poglavlja u knjigama, 2013.

Poticajna interpretacija povijesti grada (Darko Dukovski: Povijest Pule. Deterministicki kaos i jahaci apokalipse, Istarski ogranak DHK, Pula, 2011., 495 str.

Duda, Igor
Drugi radovi u časopisima, 2012.
Nova Istra : časopis za književnost, kulturološke i društvene teme

Uhodavanje socijalizma. Hrvatska u desetljeću poslije 1945. godine

Duda, Igor
Poglavlja u knjigama, 2012.

Nema goriva. INA, nestašice i mjere štednje u Hrvatskoj 1979.-1984.

Duda, Igor
Poglavlja u knjigama, 2012.

Iza vrata radničkih odmarališta. Službeni zapisi o nestašnima i gladnima 1947.-1950.

Duda, Igor ; Stanić, Igor
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.
Historijski zbornik

Tošo Dabac, Istarski dnevnik / Diario istriano, prir. Marina Benažić i Jerica Ziherl, Novigrad: Muzej-Museo Lapidarium, 2008., 109 str. ; Tošo Dabac, Riječki dnevnik / Rijeka Chronicles, prir. Jerica Ziherl i Marina Benažić, Rijeka: Muzej moderne i suvremene umjetnosti, Rijeka, 2009., 114 str.

Duda, Igor
Drugi radovi u časopisima, 2011.
Histria : godišnjak Istarskog povijesnog društva

Turizam narodu. Godišnji odmor kao proizvod socijalističke modernizacije

Duda, Igor
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.
Čovjek i prostor : mjesečnik Udruženja hrvatskih arhitekata

"Rijetki trenuci odmora". Tito i slobodno vrijeme

Duda, Igor
Poglavlja u knjigama, 2011.

Predgovor, Tabula: Časopis Odjela za humanističke znanosti Sveučilišta Juraj Dobrila u Puli, 8 (2010), 7-9.

Duda, Igor ; Matošević, Andrea
, 2010.

Svakodnevni život u Dalmaciji u djelima Stijepa Obada

Duda, Igor
Poglavlja u knjigama, 2010.

What to do at the Weekend? Leisure for Happy Consumers, Refreshed Workers, and Good Citizens

Duda, Igor
Poglavlja u knjigama, 2010.

Workers into Tourists: Entitlements, Desires and the Realities of Social Tourism under Yugoslav Socialism

Duda, Igor
Poglavlja u knjigama, 2010.

Adriatic for All: Summer Holidays in Croatia

Duda, Igor
Poglavlja u knjigama, 2010.

Pronađeno blagostanje. Svakodnevni život i potrošačka kultura u Hrvatskoj 1970-ih i 1980-ih

Duda, Igor
Autorske knjige, 2010.

Svakodnevni život i potrošačka kultura u Hrvatskoj 1970-ih i 1980-ih

Duda, Igor
Doktorske disertacije, 2009.

Svakodnevica pedesetih: od nestašica do privrednog čuda

Duda, Igor
Poglavlja u knjigama, 2008.

On Holidays with the State: Social Tourism and Social Background in Socialist Yugoslavia

Duda, Igor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2007.
Social Transformations and Social Identities in East-Central and Southeastern Europe under Socialism, 1944/45– 1989/91

Having Holidays in Yugoslav Socialism

Duda, Igor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2007.
Leisure and Pleasure in South-East Europe

Hrvatski jezični atlas : Fonološki opisi. Sv. 1 : Čakavsko narječje : Fonološki opisi govora obuhvaćenih Hrvatskim jezičnim atlasom

Barac-Grum, Vida ; Blažeka, Đuro ; Brlobaš, Željka ; Celinić, Anita ; Čilaš Šimpraga, Ankica ; Drpić, Irena ; Duda, Igor ; Grah, Helena ; Jozić, Željko ; Kekez, Stipe ; Kolonić Bistričić, Sandra ; Kurtović, Ivana ; Kuzmić, Martina ; Lončarić, Mijo ; Lorencin, Nataša ; Novak, Ines ; Menac-Mihalić, Mira ; Peršić, Nada ; Poropat-Božac, Sandra ; Primc, Kristina ; Šimunović, Petar ; Vranić, Silvana ; Škorić, Doris ; Težak, Stjepko ; Sulovsky, Tatjana ; Vidović, Domagoj ; Zubčić, Sanja
Radovi u postupku objavljivanja, 2007.
Hrvatski jezični atlas

Znanstveni skup Socialist Luxury, London, 20. siječnja 2006.

Duda, Igor
Drugi radovi u časopisima, 2006.
Povijest u nastavi

Having a Car in Socialist Yugoslavia: On the Road to Consumerism and Private Leisure

Duda, Igor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2006.
Socialist Luxury

Deborah McLaren, Rethinking Tourism and Ecotravel

Duda, Igor
Drugi radovi u časopisima, 2005.
Časopis za suvremenu povijest

Escaping the City : Leisure Travel in the 1950s and 1960s Croatia

Duda, Igor
Znanstveni i pregledni radovi, 2005.
Ethnologia Balkanica

Tehnika narodu! Trajna dobra, potrošnja i slobodno vrijeme u socijalističkoj Hrvatskoj

Duda, Igor
Znanstveni i pregledni radovi, 2005.
Časopis za suvremenu povijest

U potrazi za blagostanjem : o povijesti dokolice i potrošačkog društva u Hrvatskoj 1950-ih i 1960-ih

Duda, Igor
Autorske knjige, 2005.

Sve je najsuvremenije. Svakodnevica i potrošačka kultura u Puli ranih 1960-ih

Duda, Igor
Poglavlja u knjigama, 2004.

How to Become a Responsible Traveler

Duda, Igor
Drugi radovi u časopisima, 2004.
H-Net Reviews in the Humanities and Social Sciences

U potrazi za odmorom i blagostanjem. O povijesti dokolice i potrošačkog društva u Hrvatskoj 1950-ih i 1960-ih

Duda, Igor
Magistarski radovi, 2004.

Svakodnevica u socijalizmu: međunarodna konferencija (London, 24.-26. travnja 2003.)

Duda, Igor
Drugi radovi u časopisima, 2004.
Časopis za suvremenu povijest

The Journal of Interdisciplinary History

Duda, Igor
Drugi radovi u časopisima, 2004.
Radovi Zavoda za hrvatsku povijest

Povijest dokolice za početnike

Duda, Igor
Znanstveni i pregledni radovi, 2004.
Povijest u nastavi

Međunarodni institut za socijalnu povijest - Međunarodni časopis za socijalnu povijest / Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis – International Review of Social History

Duda, Igor
Drugi radovi u časopisima, 2003.
Povijest u nastavi

Povijest dokolice: kako su ljetovali Britanci? – John K. Walton, The British seaside. Holidays and resorts in the twentieth century. Manchester University Press, Manchester & New York, 2000

Duda, Igor
Drugi radovi u časopisima, 2003.
Povijest u nastavi

Samoposluga kao vijest dana. Počeci suvremenog potrošačkog društva 1950-ih i 1960-ih godina

Duda, Igor
Znanstveni i pregledni radovi, 2003.
Problemi sjevernog Jadrana

Dokono mnoštvo otkriva Hrvatsku. Engleski turistički vodiči kao izvor za povijest putovanja na istočnu jadransku obalu od 1958. do 1969.

Duda, Igor
Znanstveni i pregledni radovi, 2003.
Časopis za suvremenu povijest

Mi smo ovdje tek toliko. Izgubljeni stanovnici Pule 1910-1948.

Duda, Igor
Znanstveni i pregledni radovi, 2002.
Radovi - Zavod za hrvatsku povijest

I vlakom na vikend. Prilog socijalnoj i kulturnoj povijesti slobodnog vremena u Hrvatskoj krajem 1960-ih

Duda, Igor
Znanstveni i pregledni radovi, 2002.
Časopis za suvremenu povijest

Osvajanje prostora i vremena. Dokolica kao užitak dugog devetnaestog stoljeća

Duda, Igor
Znanstveni i pregledni radovi, 2001.
Kolo : časopis Matice hrvatske

Deklaracijom do jezika. Pogled na kulturno-jezičnu sliku povijesti druge polovice XX. stoljeća

Duda, Igor
Znanstveni i pregledni radovi, 2000.
Kolo : časopis Matice hrvatske

Kroz Koraljna vrata s Nevidljivim pismom u Zaborav

Duda, Igor
Stručni radovi, 1999.
Književna revija

Elementi kozmopolitizma u Puli između 1850. i 1918. godine

Duda, Igor
Znanstveni i pregledni radovi, 1999.
Radovi - Zavod za hrvatsku povijest

Izabrane publikacije

KNJIGE / BOOKS:

U potrazi za blagostanjem. O povijesti dokolice i potrošačkog društva u Hrvatskoj 1950-ih i 1960-ih, Srednja Europa, Zagreb, 2005., 2014.

Pronađeno blagostanje. Svakodnevni život i potrošačka kultura u Hrvatskoj 1970-ih i 1980-ih, Srednja Europa, Zagreb, 2010., 2014.

Danas kada postajem pionir. Djetinjstvo i ideologija jugoslavenskoga socijalizma, Srednja Europa i Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagreb i Pula, 2015.
 

ZBORNICI / EDITED VOLUMES:

Social Inequalities and Discontent in Yugoslav Socialism, eds. Rory Archer, Igor Duda and Paul Stubbs, Routledge (Southeast European Studies), London and New York, 2016.

Stvaranje socijalističkoga čovjeka. Hrvatsko društvo i ideologija jugoslavenskoga socijalizma, ur. Igor Duda, Srednja Europa i Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagreb i Pula, 2017.

Komunisti i komunističke partije: politike, akcije, debate. (Zbornik odabranih radova s Trećeg međunarodnog znanstvenog skupa Socijalizam na klupi, Pula, 28-30. rujna 2017.), ur. Igor Duda, Srednja Europa i Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagreb i Pula, 2019.
 

Bibliografija CROSBI

 

Izabrani projekti