IGOR GRBIĆ:
O djelatniku

doc. dr. sc. Igor Grbić

Zvanje: docent

Nastava

Životopis

Igor Grbić rođen je 1970. u Puli. Gimnaziju je završio u rodnome gradu, a studij engleskog jezika i indologije u Zagrebu, gdje je i doktorirao iz teorije i povijesti književnosti. Akademsku godinu 1997./1998. proveo je kao prvi gostujući lektor hrvatskog jezika i književnosti na Sveučilištu u New Delhiju. Živi u Puli, gdje radi kao docent na Sveučilištu Jurja Dobrile. Tijekom 2014. i 2015. proveo je šest mjeseci u Indiji kao stipendist ICCR-a (Indian Council for Cultural Relations), usavršavajući se na području sanskrtske književnosti i književne teorije.

Znanstvene radove na hrvatskom i engleskom objavljuje u zemlji i inozemstvu, baveći se naročito načelnim problemima književne teorije i kritike, teorijom prevođenja, klasičnom indijskom književnošću i književnom teorijom, ali i općenito tradicionalnim načinima ostvarivanja i razumijevanja umjetnosti.

Piše poeziju, prozu, esejistiku, prikaze i kritike. Svoje književne radove objavio je na Trećem programu Hrvatskoga radija te u raznim domaćim i inozemnim časopisima i antologijama. Prevođen  je na talijanski, engleski, slovenski, njemački, mađarski i letonski. Piše i na engleskom i talijanskom jeziku te je uključen u Whispering Muse, međunarodnu antologiju mlađih pjesnika na engleskom. Više je puta nagrađen za književnu djelatnost i na hrvatskom i na talijanskom, među ostalim i Kiklopom za najbolje debitantsko djelo (2005.), međunarodnom nagradom Lapis Histriae za najbolju kraću prozu na štokavici (2006.) te književnom stipendijom u Grazu (2007.).

S engleskog, talijanskog, njemačkog, francuskog i hindskog preveo je više tisuća stranica književnih, filozofskih i znanstvenih tekstova, među kojima i dvadesetak knjiga. Nagrađen je i za prijevodnu djelatnost.

Do sada je objavio sljedeće naslove: (znanstvene) The Occidentocentric Fallacy: Turning Literature into a Province, Cambridge, 2018.; (književne) Istria glagoljušta, Zagreb, 2005. (nagrada Kiklop), Tajna Monkodonje, Ulcinj, 2007., U doba vremena, Zagreb, 2007., Kao da sam, Pula, 2008., Izlazak u cvijet, Zagreb, 2012., Knjiga priča, Zagreb, 2015., Mrvice s gozbe, Zagreb, 2018.

Pred objavljivanjem su mu sljedeći naslovi: (znanost) Jungovska interpretacija romana Put u Indiju E. M. Forstera (Zagreb); (književnost) Pjesme rađanja i umirnja (Zagreb).

 

 

 

 

 

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

  Autorske knjige
 

1. Grbić, Igor.
The Occidentocentric Fallacy: Turning Literature into a Province .
Cambridge : Cambridge Scholars Publishing, 2018 (monografija).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Grbić, Igor.
Yeats's Plays and Traditional Theatre // Highlights in Anglo-American Drama: Viewpoints from Southeast Europe / Nastić, Radmila ; Bratić, Vesna (ur.).
Cambridge : Cambridge Scholars Publishing, 2016. Str. 4-25.

2. Grbić, Igor.
Rabindranath Tagore and Julius Evola: Two Halves of Reading Imperial Japan // Tagore on Discriminations: Representing the Unrepresented / Knotkova-Čapkova, Blanka (ur.).
Prag : Metropolitan University Prague Press, 2015. Str. 140-149.

3. Grbić, Igor.
'Tagore Syndrome': A Case Study of the West's Intercultural (Mis)readings // Literature as History: From Early to Post-colonial Times / Chatterjee, Cchanda (ur.).
New Delhi : Primus Books, 2014. Str. 139-150.

4. Grbić, Igor.
Apocalypse Now and the Bhagavata Purana: the End of the World as We Hardly Know It // A Critical Approach to the Apocalypse / Simon-López, Alexandra i Yeandle, Heidi (ur.).
Oxford : Inter-Disciplinary Press, 2012. Str. 195-203.
 
  Izvorni znanstveni i pregledni radovi u CC časopisima
 

1. Grbić, Igor.
Natyasastra: uvod u zbilju i njene stvarnosti. // Književna smotra. 166 (2012) ; 33-41 (članak, znanstveni).

2. Grbić, Igor.
Jungovo čitanje Goetheova Fausta. // Književna smotra. 156 (2010) ; 57-65 (članak, znanstveni).
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Moretti, Violeta; Grbić, Igor.
Paulus Ritter’s “false” etymologies in Plorantis Croatiae saecula duo. // Umjetnost riječi. 3-4 (2018) , LXII; 339-359 (članak, znanstveni).

2. Grbić, Igor.
Genetska zabluda: književnikovi poslovi i dani, umjesto književnosti. // Tabula : časopis Filozofskog fakulteta u Puli (zbornik). II (2016) , 13; 104-123 (članak, znanstveni).

3. Grbić, Igor.
Occidentocentric Fallacy: Downsizing the World, or Keeping the Otherness of the Other. // Palimpsest. 1 (2016) , 2; 35-47 (članak, znanstveni).

4. Grbić, Igor.
Tagore and Gandhi: The Way of the Artist and the Way of the Ascetic. // Literature Compass. 12 (2015) , 5; 219-226 (članak, znanstveni).

5. Grbić, Igor.
Jung i književnost: prilog ekstrinzičnosti u književnoj kritici. // Tabula : časopis Filozofskog fakulteta u Puli. 8 (2010) ; 84-95 (članak, znanstveni).

6. Grbić, Igor.
Od klasične sanskrtske književnosti do Bollywooda: modernost i tradicionalnost erotike u indijskom komercijalnom filmu. // Hrvatski filmski ljetopis. 63 (2010) ; 6-25 (članak, znanstveni).

7. Grbić, Igor.
Kako je I. G. Kovačić prevodio englesku poeziju: primjer četvero pjesnika. // Književna smotra : časopis za svjetsku književnost. 149 (2008) ; 77-92 (članak, znanstveni).

8. Grbić, Igor.
Što je Kurtz Marlowu?. // Književna smotra : časopis za svjetsku književnost. 136-137 (2005) ; 73-79 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Grbić, Igor.
Northrop Frye, Lica i sjene kritike. // Treći program Hrvatskog radija. 83-84 (2013) ; 113-141 (predgovori, stručni).

2. Grbić, Igor.
Chitra Banerjee Divakaruni, Sestra mog srca. // Nova Istra : časopis za književnost, kulturološke i društvene teme. 1-2 (2007) ; 83-85 (prikaz, stručni).

3. Grbić, Igor.
One Hundred and Eight Times One Hundred and Eight. // Most. 1-2 (2007) ; 13-14 (prikaz, stručni).

4. Grbić, Igor.
Poetsko-filozofski i ispovjedno: Béla Hamvas, Mađarski Hiperion. // Nova Istra : časopis za književnost, kulturološke i društvene teme. 1-2 (2006) ; 215-217 (prikaz, ostalo).

5. Grbić, Igor.
Izgledi ogleda. // Nova Istra : časopis za književnost, kulturološke i društvene teme. 1-2 (2006) ; 47-49 (članak, stručni).

6. Grbić, Igor.
Osloboditelj duhovnog čovjeka: Nikolaj Berdjajev, Smisao povijesti. // Nova Istra : časopis za književnost, kulturološke i društvene teme. 3-4 (2006) ; 244-246 (prikaz, ostalo).

7. Grbić, Igor.
Raskoš staroegipatske kozmo- i teogonije: Igor Uranić, Ozirisova zemlja: egipatska mitologija i njezini odjeci na Zapadu. // Nova Istra : časopis za književnost, kulturološke i društvene teme. 3-4 (2006) ; 249-250 (prikaz, stručni).

8. Grbić, Igor.
Demetrio Vittorini, Otac i sin. // Nova Istra : časopis za književnost, kulturološke i društvene teme. 1 (2005) ; 172-175 (prikaz, ostalo).

9. Grbić, Igor.
Stipe Grgas, Otok gipsanih svetaca. // Nova Istra : časopis za književnost, kulturološke i društvene teme. 2 (2005) ; 206-208 (prikaz, ostalo).

10. Grbić, Igor.
Uvod u "Walden" i "Građanska neposlušnost" H. D. Thoreaua. // Nova Istra : časopis za književnost, kulturološke i društvene teme. 4 (2004) ; 119-133 (članak, stručni).

11. Grbić, Igor.
Vlatko Ivandić, Priče ptica i ljudi. // Nova Istra : časopis za književnost, kulturološke i društvene teme. 1 (2003) ; 198-200 (prikaz, ostalo).

12. Grbić, Igor.
Pretvaranja mita. // Čemu : časopis studenata filozofije. 2 (1997) ; 35-44 (članak, stručni).

13. Grbić, Igor.
Božić na nebu ; Metafizičari pod križem. // 15 dana : ilustrirani časopis za umjetnost i kulturu. 4-5 (1997) ; 32-36 (članak, stručni).

14. Grbić, Igor.
Salman Rushdie na raskrižju stvarnosti. // Književna smotra : časopis za svjetsku književnost. 29 (1997) ; 97-98 (komentar, ostalo).

15. Grbić, Igor.
S onu stranu Blakeove kuverte. // Čemu : časopis studenata filozofije. 1-2 (1996) ; 131-141 (članak, stručni).
 
  Radovi u postupku objavljivanja
 

1. Grbić, Igor.
Tagore and Literature as a World of Its Own. // Many Rabindranaths: Across Space and Time. (2016) (prihvaćen za objavljivanje).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Grbić, Igor.
Translation vs. Cislation: Should the Reader Be Pampered or Challenged? // Šesti međunarodni interdisciplinarni simpozij Susret kultura, sv. 2 / Ivana Živančević Sekeruš (ur.).
Novi Sad : Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, 2013. 773-780 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Grbić, Igor.
Nātyaśāstra: Art as Play of and for the Gods // Language, Literature and Mythology / Todorov, Nada (ur.).
Beograd : Alfa univerzitet - Fakultet za strane jezike, 2013. 162-174 (poster,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Moretti, Violeta; Grbić, Igor.
Language, myth and magic in "Orationes magicae" by father Eduardus // Mediterranean Studies Association - abstracts.
2018. 50-50 (predavanje,sažetak,znanstveni).

2. Moretti Violeta; Grbić, Igor.
Antiquarian vs. Poet: Paulus Ritter's (1652-1713) 'False' Etymologies // .
(predavanje,sažetak,znanstveni).

3. Grbić, Igor.
READING W. BLAKE'S "THE CLOD & THE PEBBLE" AS INTRODUCTION TO BLAKE, AND TO POETRY // CELLTTS 2016: Second International Conference on English Language, Literature, Teaching and Translation Studies: Abstracts / Bilbija, Snežana et al. (ur.).
Sarajevo : Filozofski fakultet, Univerzitet u Sarajevu, 2016. 25-25 (poster,sažetak).

4. Grbić, Igor.
The Concepts of the Real and the True in Literature and on the Stage // Language, Literature and Culture in the Context of Philosophy.
Beograd, 2015. 10-11 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

5. Grbić, Igor.
Apocalypse Now and the Bhagavata Purana: the End of the World as We Hardly Know It // Apocalypse: Imagining the End (2nd global conference).
Oxford : Priory House, 2013. 19-19 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

6. Grbić, Igor.
Tagore and Gandhi: the Way of the Artist and the Way of the Ascetic // International Tagore Conference 'Tagore: the Global Impact of the Writer in the Community'.
Edinburgh : Edinburgh Napier University, 2012. (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak).

7. Grbić, Igor.
The Nāṭyaśāstra: Art as Play of and for the Gods // Programme and Book of Abstracts: First International Conference on Language and Literary Studies 'Language, Literature and Mythology'.
Beograd : Alfa univerzitet, Fakultet za strane jezike, 2012. 39-39 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak).

8. Grbić, Igor.
'Tagore Syndrome' : A Case Study of the West's Intercultural (Mis)readings // 4th International Adriatic-Ionian Conference "Accross Languages and cultures" : Abstracts.
Venecija : Università Ca 'Foscari (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

9. Grbić, Igor.
Translation vs. Cislation: Should the Reader Be Pampered or Challenged? // Programme and Book of Abstracts / The Sixth International Interdisciplinary Symposium "Encounter of Cultures".
Novi Sad : Filozofski fakultet u Novom Sadu, 2011. 52-52 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak).

10. Grbić, Igor.
Chaotic Howl or Primordial Vibration: Duplicity of Sound as Suggested by Forster's A Passage to India // .
(predavanje,međunarodna recenzija,sažetak).

11. Grbić, Igor.
Postmodern Colonialism in Humanities, or Keeping the Otherness of the Other // Re-Thinking Humanities and Social Sciences. The Issue of the (Post) Other: Postmodernism and the Other.
Zadar, 2010. (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak).

12. Grbić, Igor.
Okcidentocentričnost kao kronična boljka zapadnog "univerzalizma" // Asistentski dan: znanstveni skup asistenata Odjela za humanističke znanosti i Odjela za studij na talijansom jeziku Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli / Duda, Igor ; Matošević, Andrea (ur.).
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2009. 20-20 (predavanje,sažetak).
 
  Disertacije
 

1. Grbić, Igor.
Jungovska interpretacija romana Put do Indije E. M. Forstera: indijski i zapadni doživljaj ega, duše, sebstva / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet, 27.05. 2010, 283 str. Voditelj: Matijašević, Željka.
 
  Diplomski radovi
 

1. Grbić, Igor.
The Evil Worlds of William Blake / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Filozofski fakultet, 06.03. 1996., 28 str. Voditelj: Mužina, Matej.
 
  Druge vrste radova
 

1. Grbić, Igor.
Dylan Thomas: U smjeru početka, 2015. (prikaz).

2. Grbić, Igor.
Radoslav Katičić, Gazdarica na vratima, 2012. (prikaz).

3. Grbić, Igor.
Amaruka, Amarukina stotina: stotina prizora ljuvenih, 2012. (model, instrument).

4. Grbić, Igor.
Radoslav Katičić, Zeleni lug, 2011. (prikaz).

5. Grbić, Igor.
Edward Morgan Forster, "Smisao umjetničke kritike", 2010. (predgovor).

6. Grbić, Igor.
Jung i književnost, 2009. (znanstveni radiočlanak).

7. Grbić, Igor.
Gérard Genette, Metalepsa, 2008. (prikaz).

8. Grbić, Igor.
Béla Hamvas, Anthologia humana: pet tisućljeća mudrosti, 2007. (popularan rad).

9. Grbić, Igor.
Heinrich Institoris i Jacob Sprenger, Malleus maleficarum: malj koji ubija vještice, 2007. (prikaz).

10. Grbić, Igor.
Željka Matijašević: Strukturiranje nesvjesnog, 2007. (prikaz).

11. Grbić, Igor.
Umberto Eco, Otprilike isto: iskustva prevođenja, 04.11.2006. (prikaz).

12. Grbić, Igor.
Claude Hagège, Zaustaviti izumiranje jezika, 04.11.2006. (prikaz).

13. Grbić, Igor.
Cesare Zavattini: čovjek i redatelj, 07.03.2006. (predgovor).

14. Grbić, Igor.
Stanko Andrić, Simurg, 04.03.2006. (prikaz).

15. Grbić, Igor.
Danijel Dragojević, Žamor, 26.11.2005. (prikaz).

16. Grbić, Igor.
Alberto Savinio bez De Chirica, 04.10.2005. (predgovor).

17. Grbić, Igor.
Mircea Eliade, Aspekti mita, 27.08.2005. (prikaz).

18. Grbić, Igor.
Prisjećanje na Halila Džubrana, 31.05. i 07.06.2005. (predgovor).

19. Grbić, Igor.
Giorgio Agamben, Ideja proze, 21.05.2005. (prikaz).

20. Grbić, Igor.
Ananda Coomaraswamy i njegovo viđenje umjetnosti, 23. i 30.03.2005. (predgovor).

21. Grbić, Igor.
V. S. Naipaul, Zagonetni dolazak, 26.03.2005. (prikaz).

22. Grbić, Igor.
Vlastiti život Kamale Das, 08. i 15.03.2005. (predgovor).

23. Grbić, Igor.
Sutonski pjesnik Sergio Corazzini, 2005. (predgovor).

24. Grbić, Igor.
René Girard, Promatrah Sotonu kako poput munje pade, 2005. (prikaz).

25. Grbić, Igor.
John Keats: najveća pisma engleske književnosti, 2005. (predgovor).

26. Grbić, Igor.
Émile Benveniste, Rječnik indoeuropskih institucija, 2005. (prikaz).

27. Grbić, Igor.
Amaru, 2001. (enciklopedijska natuknica).

28. Grbić, Igor.
Gitanjali, 2001. (enciklopedijska natuknica).

29. Grbić, Igor.
Kalidasa, 2001. (enciklopedijska natuknica).

30. Grbić, Igor.
Meghaduta, 2001. (enciklopedijska natuknica).

31. Grbić, Igor.
Šakuntala, 2001. (enciklopedijska natuknica).

32. Grbić, Igor.
Tagore Rabindranath, 2001. (enciklopedijska natuknica).
 
  Prevodilaštvo
 

1. Rohmer, ERic.
Dvije ili tri stvari koje znam o filmu .
Labin : Matthias Flacius, 2012 (ostalo).

2. Godard, Jean-Luc.
Kako snimiti dobar film .
Labin : Matthias Flacius, 2008 (ostalo).

3. Cozzi, Gaetano; Knapton, Michael; Scarabello, Giovanni.
Povijest Venecije : Sv. 2 .
Zagreb : Izdanja Antibarbarus, 2007 (monografija).

4. Ortalli, Gherardo; Cracco, Giorgio; Cozzi, Gaetano; Knapton, Michael.
Povijest Venecije : Sv. 1 .
Zagreb : Izdanja Antibarbarus d. o. o., 2007 (monografija).

5. Shiva, Vandana.
Ratovi za vodu .
Zagreb : DAF, 2006 (monografija).

6. Shiva, Vandana.
Biopiratstvo: krađa prirode i znanja .
Zagreb : DAF, 2006 (monografija).

7. Thoreau, Henry David.
Walden. Građanska neposlušnost .
Labin : MF naklada, 2006 (dnevnik).

8. Facchinetti, D. A.
O istarskim Slavenima .
Labin : Matthias, 2005 (monografija).

9. Bell, David.
Paranoja .
Zagreb : Jesenski i Turk, 2004 (monografija).

10. Bollas, Christopher.
Slobodne asocijacije .
Zagreb : Jesenski i Turk, 2004 (monografija).

11. Singh, Kalu.
Sublimacija .
Zagreb : Jesenski i Turk, 2004 (monografija).

12. Tretjak, Donatella; Fachin, Niki.
Istra. Povijesno-umjetnički vodič .
Trst : Bruno Fachin Editore, 2004 (monografija).

13. Borossa, Julia.
Histerija .
Zagreb : Jesenski i Turk, 2003 (monografija).

14. Burton, Richard F.
Bilješke o Istri (Istarsko priobalje) .
Labin : Matthias, 2003 (monografija).

15. Singh, Kalu.
Krivnja .
Zagreb : Jesenski i Turk, 2003 (monografija).

16. Ward, Ivan.
Fobija .
Zagreb : Jesenski i Turk, 2003 (monografija).

17. Julijana iz Norwicha.
Otkrivenja božanske ljubavi .
Zagreb : Sion, 1999 (ostalo).