MIHOVIL DABO:
Curricula dei Dipendenti

doc. dr. sc. Mihovil Dabo

Qualifica accademica: professore associato

Indirizzo:
Katedra za modernu i suvremenu povijest, Odsjek za povijest
Telefono:
052/377524
Cattedra/Amministrazione :
Katedra za modernu i suvremenu povijest

Pubblicazioni scientifiche nella Bibliografia Scientifica Croata (CROSBI)

  Author's books
 

1. Dabo, Mihovil.
Everything for God, faith and people: Bishop Juraj Dobrila and his Times .
Pazin : Državni arhiv u Pazinu, 2015 (monograph).
 
  Editor's books
 

1. In the Shadow of the Great War: the reflection of war events on the life of Istrian civilian population / Dabo, Mihovil; Radošević, Milan, editor(s).
Pula : Istarsko povijesno društvo, 2019 (proceedings).
 
  Book chapters
 

1. Dabo, Mihovil.
"According to this you can see that Istrians are the least religious": religious life and spiritual needs of the folk in the eyes of bishop Dobrila // Religio, fides, superstitiones --- : o vjerovanjima i pobožnosti na Jadranskom prostoru : zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa održanog u Poreču od 21. do 23. svibnja 2015. / Mogorović Crljenko, Marija ; Uljančić-Vekić, Elena, editor(s).
Poreč : Zavičajni muzej Poreštine ; Državni arhiv u Pazinu ; Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Filozofski fakultet, 2017. Str. 274-284.

2. Dabo, Mihovil.
The Shortage of Clergy in Bishop Dobrila's Time – A Religious, Social and Political Question // Dr. Juraj Dobrila (1812.-2012.) i stoljeće Krasne zemlje (1912.-2012.) / Šiklić, Josip, editor(s).
Poreč : Biskupija Porečka i Pulska i, 2015. Str. 37-50.

3. Dabo, Mihovil.
The Austrian Pula between cosmopolitanism and competing national movements // Hrvati i manjine u Hrvatskoj: moderni identiteti. Četvrti hrvatski simpozij o nastavi povijesti / Marinović, Marijana, editor(s).
Zagreb : Agencija za odgoj i obrazovanje, 2014. Str. 197-211.

4. Dabo, Mihovil.
Croatian national revival // Monografija općine Medulin / Bader, Andrej, editor(s).
Medulin : Općina Medulin, 2013. Str. 178-195.

5. Dabo, Mihovil.
"On that Ratio the Justice and Law shall be mete out for us": Naša sloga and Population censuses in Istria (1880-1910) // Bertošin zbornik: zbornik u čast Miroslava Bertoše, knj. 3 / Jurković, Ivan, editor(s).
Pula - Pazin : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli - Državni arhiv u Pazinu, 2013. Str. 49-63.

6. Dabo, Mihovil; Matković, Stjepan.
Juraj Dobrila and His Age // Juraj Dobrila, De Confessione sacramentali (doktorska disertacija) / Orbanić, Elvis, editor(s).
Pazin : Državni arhiv u Pazinu, 2012. Str. 19-26.
 
  Other papers in CC journals
 

1. Dabo, Mihovil.
Marino Manin: Istra at a crossroads : the history of the migration of the population of Istria. // Društvena istraživanja. 20 (2011) , 3; 907-909.

2. Dabo, Mihovil.
Nevio Šetić: The caste societies and journals of the Croatian Magisterium in Istria 1891st to 1914th. // Društvena istraživanja. 19 (2010) , 6; 1195-1198.
 
  Scientific papers in other journals
 

1. Dabo, Mihovil.
„Za kmetske prste“. Juraj Dobrila i širenje pisane riječi. // Problemi sjevernog Jadrana : Problemi sjevernog Jadrana. 16 (2018) , 16; 65-77 (journal article).

2. Dabo, Mihovil.
Bishop Juraj Dobrila in the Austrian newspapers. // Croatica Christiana periodica : časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilista u Zagrebu. 41 (2016) , 78; 139-155 (review article).

3. Dabo, Mihovil.
Etnographical Oddity or Trifles: First Attempt of Systematic Gathering of Istrian Folk Songs. // Tabula : časopis Filozofskog fakulteta u Puli. 12 (2014) ; 79-87 (journal article).

4. Dabo, Mihovil.
Croatian-Slovenian Political Movement and the First Istrian Provincial Exibition (1910). // Časopis za suvremenu povijest. 44 (2012) , 2; 455-474 (journal article).

5. Dabo, Mihovil.
The real problems and the popular impression: Appointing Josip Velikanje for chaplain in Juršići. // Histria : Godišnjak Istarskog povijesnog društva. 1 (2011) ; 61-78 (journal article).

6. Dabo, Mihovil.
Ideological Disagreements in the Beginnings of Naša sloga. // Tabula : časopis Filozofskog fakulteta u Puli. 8 (2010) ; 10-19 (journal article).
 
  Nonscientific papers in other journals
 

1. Dabo, Mihovil.
Aktivnost Istarskoga povijesnog društva – Società storica istriana u 2015. godini. // Histria, godišnjak Istarskog povijesnog društva. 6 (2016) ; 383-385.

2. Mihovil Dabo.
Slaven Bertoša, Barban i mletački Loredani: život u pokretu, ljudi i događaji. // Histria, godišnjak Istarskog povijesnog društva. 6 (2016) ; 219-221.

3. Dabo, Mihovil.
Marija Ivetić, Gruvanje topova na Soči čuje se u Pazinu. // Histria, godišnjak Istarskog povijesnog društva. 5 (2015) ; 365-367.

4. Dabo, Mihovil.
Markus Leideck, Markgrofovija Istra u Velikom ratu. // Histria, godišnjak Istarskog povijesnog društva. 5 (2015) ; 367-369.

5. Dabo, Mihovil.
Katarina Marić, Pattinaggio. Povijest koturaljkanja u Puli / Storia del pattinaggio a Pola. // Histria, godišnjak Istarskog povijesnog društva. 5 (2015) ; 383-385.

6. Dabo, Mihovil.
Marko Trogrlić, Nevio Šetić, Dalmacija i Istra u 19. stoljeću, Leykam international, Zagreb, 2015., 264 str. // Problemi sjevernog Jadrana. 14 (2015) ; 108-111.

7. Dabo, Mihovil.
Srđa Orbanić – Aleksandar Žigant, Zataj(e)na Istra. Imena naselja i rudina u hrvatskoj Istri. Inventar za povijesno sjećanje. // Vjesnik Istarskog arhiva. 22 (2015) ; 219-220.

8. Dabo, Mihovil.
Antoni Cetnarowicz, Narodni preporod u Istri (1860–1907), Srednja Europa, Zagreb, 2014., 262 str.. // Časopis za suvremenu povijest. 46 (2014) , 3; 615-617.

9. Dabo, Mihovil.
Stanko Josip Škunca, Prošlost Crkve u Istri. // Vjesnik Istarskog arhiva. 21 (2014) ; 199-201.

10. Dabo, Mihovil.
Slaven Bertoša, Migracije prema Puli. Primjer austrijske Istre u novom vijeku, Pazin: Katedra Čakavskog sabora za povijest Istre, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli i Državni arhiv u Pazinu, 2012., 176 str.. // Histria, godišnjak Istarskog povijesnog društva. 3 (2013) ; 305-308.

11. Dabo, Mihovil.
Marta Verginella, Granica drugih. Pitanje Julijske krajine i slovensko pamćenje, preveo Franko Dota, Zagreb: Srednja Europa, 2011., 147 str.. // Histria, godišnjak Istarskog povijesnog društva. 3 (2013) ; 331-334.

12. Dabo, Mihovil.
Ki sit ki lačan: o prehrani u Istri. Popratno izdanje uz izložbu Koordinacije istarskih muzeja, Muzejsko-galerijski prostor Sveta srca, Pula, 5. srpnja – 15. listopada 2012., ur. Mauricio Ferlin i Tajana Ujčić, Pula: Arheološki muzej Istre, 2012., 272 str.. // Histria, godišnjak Istarskog povijesnog društva. 3 (2013) ; 460-462.

13. Dabo, Mihovil.
Mladen Juvenal Milohanić, Dr. Juraj Dobrila. Glasnik istine, branitelj naroda i Crkve. Rodoljub, filantrop, homo politicus, Pazin, »Josip Turčinović« d. o. o. – IKD »Juraj Dobrila«, 2012., 160 str.. // Vjesnik Istarskog arhiva. 20 (2013) ; 300-303.

14. Dabo, Mihovil.
pidemične bolezni v Istri v 19. in 20. stoletju / Le malattie epidemiche in Istria tra ‘800 e ‘900 / Zarazne bolesti u Istri tijekom 19. i 20. stoljeća. Prispevki s Študijskeg dneva / Relazioni della Giornata di studio, Izola – Isola, 6. 10. 2009. (ur. Ante Škrobonja), Histria Editiones, Kopar, 2010. // Problemi sjevernog Jadrana. 12 (2013) ; 336-338.

15. Dabo, Mihovil.
Istarski sabor – La Dieta istriana, ur. Neven Budak, Poreč - Parenzo: Zavičajni muzej Poreštine - Museo del territorio parentino / Humaniora, 2011., 255 str.. // Histria : Godišnjak Istarskog povijesnog društva. 2 (2012) ; 274-277.

16. Dabo, Mihovil.
Andrea Matošević, Pod zemljom: antropologija rudarenja na Labinštini u XX. stoljeću, Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku/Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2011., 360 str.. // Histria : Godišnjak Istarskog povijesnog društva. 2 (2012) ; 283-286.

17. Dabo, Mihovil.
Stipan Trogrlić, Mons. Božo Milanović - Istrian Priest (1890 - 1980). Ecclesiastical-Religious and Public-Political Activities, Zagreb: Kršćanska sadašnjost - Državni arhiv u Pazinu, 2011, 329 pages. // Vjesnik Istarskog arhiva. 19 (2012) ; 226-228.

18. Dabo, Mihovil; Radošević, Milan.
Activity of the Istrian Historical Society during the 2011. // Histria : Godišnjak Istarskog povijesnog društva. 2 (2012) ; 479-480.

19. Dabo, Mihovil.
Nevio Šetić, Istra za talijanske uprave: o istarskoj emigraciji i njenom tisku u Zagrebu 1918. - 1941., Zagreb: Dom i svijet i dr., 2008., 296 str.. // Histria : Godišnjak Istarskog povijesnog društva. 1 (2011) ; 218-222.

20. Dabo, Mihovil.
Problemi sjevernog Jadrana, sv. 10, Zagreb-Rijeka 2009., 222 str.. // Histria : Godišnjak Istarskog povijesnog društva. 1 (2011) ; 275-277.

21. Dabo, Mihovil.
36. Susreti na dragom kamenu: Eduard Čalić - ličnost, djelo i njegovo vrijeme, znanstveni skup, Sveučilišna knjižnica u Puli, Pula, 15. listopada 2010.. // Histria : Godišnjak Istarskog povijesnog društva. 1 (2011) ; 320-322.

22. Dabo, Mihovil.
Slaven Bertoša, Osebujno mjesto austrijske Istre: Lupoglavski kraju srednjem i novom vijeku, Zagreb: Srednja Europa, 2011., 258 str.. // Vjesnik Istarskog arhiva. 18 (2011) ; 430-432.

23. Dabo, Mihovil.
Peoples remain, regimes change: Collection of papers on the 100th anniversary of Msgr. Božo Milanović's Birth (1890 - 1980) from the Symposium held in Zagreb and Pazin from 11th to 13th October 1990, Ed. Ilija Jakovljević, Pazin: Josip Turčinović d.o.o. - Porečka i Pulska biskupija, 2010, 256 pages. // Vjesnik Istarskog arhiva. 18 (2011) ; 443-445.

24. Dabo, Mihovil; Radošević, Milan.
Activity of The Istrian Historical Society during the 2010. // Histria : Godišnjak Istarskog povijesnog društva. 1 (2011) ; 333-335.

25. Dabo, Mihovil.
Problemi sjevernog Jadrana, sv. 9, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti - Zavod za povijesne i društvene znanosti u Rijeci (2008.), 210 str.. // Vjesnik Istarskog arhiva. 17 (2010) ; 233-235.

26. Dabo, Mihovil.
Biskup Juraj Dobrila zastupnik naroda Istre: u Istarskom saboru (1861.-1868.) i Bečkom parlamentu (1861.-1865.), prir. Ivan Jelovac – Mladen Juvenal Milohanić, Biblioteka: Istarska baština broj 7, Pazin: »Josip Turčinović« d.o.o., 2008., 270 str.. // Vjesnik Istarskog arhiva. 14-16 (2009) ; 418-422.

27. Dabo, Mihovil.
Ruke Istri, srce Bogu – 150 godina od ustoličenja biskupa Jurja Dobrile i 30. obljetnica ujedinjenja istarske crkve, Znanstveni skup, Poreč: Porečka i Pulska biskupija – Sveučilište Jurja Dobrile u Puli – Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, centar Pula, 27. rujna 2008.. // Vjesnik Istarskog arhiva. 14-16 (2009) ; 456-460.
 
  Scientific conference papers with international peer-review
 

1. Dabo, Mihovil; Radošević, Milan.
A contribution to the bibliography of World War I in Istria // U sjeni Velikoga rata: odraz ratnih zbivanja na život istarskoga civilnog stanovništva: zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa održanoga u Puli 13. - 15. listopada 2016. / Dabo, Mihovil ; Radošević, Milan, editor(s).
Pula : Istarsko povijesno društvo, 2019. 33-57 (lecture,international peer-review,published,scientific).
 
  Unpublished papers
 

1. Dabo, Mihovil.
Croatian national revival in the Medulin Municipality // .
(lecture,unpublished,scientific).

2. Dabo, Mihovil.
"For serfs fingers". Juraj Dobrila and the spread of the written word // .
(lecture,unpublished,scientific).

3. Dabo, Mihovil; Radošević, Milan.
Critical review of the bibliography of the First World War in Istria // .
(lecture,unpublished).

4. Mihovil Dabo.
»Ein wahrer Kreuzweg«. The issue of war fugitives in the sessions of the Austrian Imperial Council // .
(lecture,unpublished,scientific).

5. Dabo, Mihovil.
Letters of municipal governments on the state of education in the first half of the sixties of the 19th century // .
(lecture,unpublished).
 
  Dissertations
 

1. Dabo, Mihovil.
The political activity of Juraj Dobrila / doctoral thesis.
Zagreb : Hrvatski studiji, 17.05. 2013, 220 pages. Mentor: Matković, Stjepan.