NEVIO ŠETIĆ:
Curricula dei Dipendenti

prof. dr. sc. Nevio Šetić

Qualifica accademica: professore ordinario

Indirizzo:
Katedra za modernu i suvremenu povijest
Telefono privato:
052/377524
Cattedra/Amministrazione :
Katedra za modernu i suvremenu povijest
Anno di conseguimento del diploma di laurea:
1981
Anno di conseguimento del diploma di Master universitario:
1993
Anno di conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca:
2003

Pubblicazioni scientifiche nella Bibliografia Scientifica Croata (CROSBI)

  Author's books
 

1. Šetić, Nevio.
A Brief Introduction to Modern Croatian Nation- State Building .
Zagreb : The Society of Brethren of the Croatian Dragon, 2018 (handbook).

2. Trogrlić, Marko; Šetić, Nevio.
History of Dalmatia and Istria in the 19th century .
Zagreb : Leykam international, 2015 (monograph).

3. Šetić, Nevio.
The Effectuation of the Contemporary Croatian State: From the Beginnings of the Multiparty System in 1989 until the Occurrence of Independent, Internationally Recognized and Territorially Integral Republic of Croatia. .
Pula : Sveučilište u Puli, GEAIDEA u Puli, 2013 (monograph).

4. Šetić, Nevio.
Class societies and the journals of the Croatian teachers in Istria 1891.-1914. .
Zagreb : Profil international d.o.o., 2010. (monograph).

5. Šetić, Nevio.
Conversations .
Zagreb : Profil International d.o.o., 2009.

6. Šetić, Nevio.
Istria under the italian rule. Istrien emigration and publishing in Zagreb 1918-1941 .
Zagreb : Dom i svijet, 2008 (monograph).

7. Šetić, Nevio.
Naša Sloga on Istria's Connection to Other Croatian Lands (1870-1915) .
Zagreb : Dom i svijet, 2005 (monograph).

8. Šetić, Nevio.
Istrian Interviews .
Zagreb : Profil International, 2003.

9. Šetić, Nevio.
Istrian Talks or the Supplement to the Developmental Vision of Modern Croatian Society in Istria .
Pazin : Ježtisak, 1999.

10. Šetić, Nevio.
Excerpts from Istrian Modern-history .
Labin : Naši foji, 1999 (monograph).

11. Šetić, Nevio.
Istria between traditional and modern - about the integration process of the modern Croatian nation in Istria .
Pazin : Naša Sloga, 1995 (monograph).

12. Šetić, Nevio.
Napoleon in Istria: Istria during French Administration from 1805 until 1813 .
Pula : IKD 'GROZD', 1989 (monograph).
 
  Editor's books
 

1. The italian administration in Istria and Dalmatia 1918-1943 / Jelić, Ivan; Jelić, Roman; Manin, Marino; Mezulić, Hrvoje; Šetić, Nevio, editor(s).
Zagreb : Dom i svijet, 2005..
 
  Book chapters
 

1. Šetić, Nevio.
Afterword // Pedagoški rad / Napredak: bibliografija 1976.-2010. / Vladimir Strugar, editor(s).
Zagreb : Hrvatski pedagoško-književni zbor, 2014. Str. 223-227.

2. Šetić, Nevio.
Istria in Croatian State Creational Thought Before and After 1894 // Bertošin zbornik. Zbornik u čast Miroslava Bertoše, knj. 2. / Jurković, Ivan, editor(s).
Pula-Pazin : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli - Državni arhiv u Pazinu, 2013.. Str. 655-679.

3. Šetić, Nevio.
O autoru i njegovu djelu // Ivo Perić, U gradu svetog Vlaha.
Zagreb : Gea-Idea, 2013.. Str. 331-334.

4. Šetić, Nevio.
Preface // Pohvala učitelju. Dvadeset godina ogranka Hrvatskoga pedagoško-književnog zbora Bjelovar (1992.-2012.) / Strugar, , Vladimir ; Čorak, Tanja, editor(s).
Bjelovar : Ogranak Hrvatskoga pedagoško-književnog zbora Bjelovar, 2013. Str. 9-11.

5. Šetić, Nevio.
Preface // Hrvatsko-slovenska granica na rijeci Dragonji.
Zagreb : Matica hrvatska, 2013. Str. 9-12.

6. Manin, Marino; Šetić, Nevio.
On the Circumstances of the Opening of Croatian School in Kaštel in the year 1911 // 100 godina prve hrvatske škole na Bujštini u Kaštelu 1911.-2011.: Sačuvati jezik i ime, Kaštelani su to znali, to znaju i danas / Jović, Rosana, editor(s).
Buje : Osnovna škola - Scuola elementare Mate Balote Buje - Buie, 2011. Str. 13-16.

7. Šetić, Nevio.
Franjo Tuđman and Istria // Dr. Franjo Tuđman u okviru hrvatske historiografije / Vijoleta Herman Kauić, editor(s).
Zagreb : Hrvatski institutza povijest, Zagreb - Hrvatski institut za povijest Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, Slavonski Brod, 2011. Str. 403-424.

8. Šetić, Nevio.
Istrian Themes in the Corespondency Rački-Strossmayer // Nacija i nacionalizam u hrvatskoj povijesnoj tradiciji / Cipek, Tihomir ; Vrandečić, Josip, editor(s).
Zagreb : Alinea, 2007. Str. 143-152.

9. Šetić, Nevio.
Preface // Zapadna Istra u katastru Franje I. (1818.-1840.) / Agičić, Damir, editor(s).
Zagreb : Srednja Europa, 2006. Str. 3-6.

10. Šetić, Nevio.
On National Identity of Istria in 20th Century // Identitet Istre - ishodište i perspektive / Manin, Marino ; Dobrovšak, Ljiljana ; Črpić, Gordan ; Blagoni, Robert, editor(s).
Zagreb : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar ; Hrvatski institut za povijest, Zagreb ; Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve HBK, Zagreb ; Filozofski fakultet u Puli, 2006. Str. 123-135.

11. Šetić, Nevio.
Foundations of the changes of educational system of Republic of Croatia // Europski izazov hrvatskom školstvu / Vrgoč, Hrvoje, editor(s).
Zagreb : Hrvatski pedagoško-književni zbor, 2006. Str. 115-125.

12. Šetić, Nevio.
Editor's Conclusive Word // Pedeset pulastri : jedna osobna Istra : tko ili što su Istrani : Istra za početne i napredne / Albino Crnobori / Šetić, Nevio, editor(s).
Zagreb : Profil International, 2006. Str. 101-105.

13. Šetić, Nevio.
Preface. On Italian Administration in Istria and Dalmatia from 1918 until 1943 // O talijanskoj upravi u Istri i Dalmaciji : 1918.-1943. : nasilno potalijančivanje prezimena, imena i mjesta / Mezulić, Hrvoje ; Jelić, Roman, editor(s).
Zagreb : Dom i svijet, 2005. Str. 9-13.

14. Šetić, Nevio.
Preface // Politika i politikarstvo u Istri / Vladimir Šeks / Šetić, Nevio, editor(s).
Labin : Naši foji, 1999. Str. 5-13.

15. Šetić, Nevio.
Preface // Hrvatsko-talijanski jezični dodiri u Istri : elementi hrvatskog jezika u istroromanskom govoru Talijana Rovinja i Bala / Branimir Crljenko / Šetić, Nevio, editor(s).
Pazin : Naša Sloga, 1997. Str. 5-7.

16. Šetić, Nevio.
Editor's Note // Fašizam - krstitelj i palikuća / Hrvoje Mezulić / Šetić, Nevio, editor(s).
Pazin : Naša Sloga, 1997. Str. 5-6.

17. Šetić, Nevio.
Postwar Croatian Historiography about Istria, Rijeka and the Kvarner Islands at The End of the 18th and Beginning of the 19th Centuries // Pazinski memorijal / Labinjan, Galiano, editor(s).
Pazin : Katedra Čakavskog sabora Pazin, 1991. Str. 27-36.

18. Šetić, Nevio.
Echoes of Croatisation of the Split Town Council in the Newspaper 'Naša Sloga' // Hrvatski narodni preporod u Splitu: u povodu stogodišnjice ponarođenja splitske općine 1882. - presudne pobjede Narodnjaka nad Autonomašima u Dalmaciji / Kečkemet, Duško ; Obad, Stijepo ; Perić, Ivo ; Stančić, Nikša, editor(s).
Split : LOGOS, 1984. Str. 411-414.
 
  Textbooks and scripts
 

1. Šetić, Nevio.
Razvoj hrvatskogaškolstva u kontekstu Europske unije / Popović, Stanko, editor(s).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti ; Hrvatski pedagoško-književni zbor, 2012.
 
  Journal articles and review articles in CC journals
 

1. Šetić, Nevio.
The First People's Representatives from Istria in the Croatian Parlament in Zagreb in 1947. // Društvena istraživanja. 16 (2007) , 6; 1219-1237 (journal article).
 
  Scientific papers in other journals
 

1. Šetić, Nevio.
Concerning Periodical Publications Aimed at Croatian Youth in Istria at the Beginning of the 20th Century. // Časopis za suvremenu povijest. 43 (2011) , 1; 249-263 (review article).

2. Šetić, Nevio.
One Hundred and Forty Years on Croatian Literary - Educational Association. // Napredak : časopis za pedagogijsku teoriju i praksu. 152 (2011) , 3-4; 353-372 (review article).

3. Šetić, Nevio.
The Political Activity of Istrian Croats Associated With the Newspaper Istarska riječ in Triestem 1923-1929. // Časopis za suvremenu povijest. 41 (2009) ; 483-498 (journal article).

4. Milovan, Iva; Šetić, Nevio.
Two General Croatian Meetings in 1890 and 1893 and Their Significance for the National Integration. // Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku. 46 (2008) ; 227-258 (journal article).

5. Šetić, Nevio.
Reflections on the Currents of Coatian National Integration in Istria. // Croatian Studies Review: časopis za hrvatske studije. 5 (2008) ; 103-113 (journal article).

6. Manin, Marino; Šetić, Nevio.
Conditions in Istria on the Eve of and during the Publication of Naša Sloga. // Časopis za suvremenu povijest. 39 (2007) , 3; 705-730.

7. Šetić, Nevio.
The Croats from Istria and Rijeka visiting Zagreb in the occasion of the Greqat Economic Exibition in 1891. // Historijski zbornik. LX (2007) ; 119-127 (review article).

8. Šetić, Nevio; Turalija, Alka.
The Nursery Garden at Prandau-Mailath in Donji Miholjac. // Časopis za suvremenu povijest. 38 (2006) , 1; 297-311 (journal article).

9. Šetić, Nevio.
Reflections on the Croatian National Integration Process in Istria. // Časopis za suvremenu povijest. 37 (2005) , 3; 807-817 (journal article).

10. Šetić, Nevio.
On Croatian State and Nation and the Position of National Minorities from 1848 until 1998. // Dometi: znanstveno-kulturna smotra. 9 (1999) , 1-6; 48-58 (review article).

11. Šetić, Nevio.
The Importance of Priests in Istria and Kvarner Islands in Connecting the Regions with Dalmatia during the Initial Phase of Croatian National Integration. // Pazinski memorijal. 23-24 (1995) ; 129-139 (journal article).

12. Šetić, Nevio.
The Exploatation of Istrian Forests during French Administration: the Novigrad and Brtonigla Examples. // Jadranski zbornik: prilozi za povijest Istre, Rijeke, Hrvatskog primorja i Gorskog kotara. 15-16 (1995) ; 79-103 (preliminary note).

13. Šetić, Nevio.
A Contribution to the Restearch of National and Nationally Constructive Ideas of the Istrian Croats. // Pazinski memorijal. 23-24 (1995) ; 319-325 (review article).

14. Šetić, Nevio.
The beginnings of the Modern Croatian Nation in Istria - a Draught for Future Research. // Društvena istraživanja: časopis za opća društvena pitanja. 6-7 (1993) , 4-5; 587-605 (journal article).

15. Šetić, Nevio.
Pazin and Pazinština in the Times of Napoleon (1809-13). // Pazinski memorijal. 18 (1989) ; 63-82 (journal article).

16. Šetić, Nevio.
The Piracy in the Waters of the Western Istria at the time of Napoleon. // Dometi. Časopis za kulturu i društvena pitanja. 21 (1988) , 4; 113-118 (review article).

17. Šetić, Nevio.
The Contribution to the Research of the Connections Between Dubrovnik and North Adriatic Littoral with Istria in 15th and 16th Centuries. // Problemi sjevernog Jadrana. 5 (1985) , 5; 233-258 (journal article).
 
  Nonscientific papers in other journals
 

1. Šetić, Nevio.
Svijet u stvarnosti svoje prve globalne zaraćenosti. // Hrvatska revija. 14 (2014) , 3; 4-13.

2. Šetić, Nevio.
Posljedice Prvog svjetskog rata u Istri. // Hrvatska revija. 14 (2014) , 1; 51-55.

3. Manin, Marino; Šetić, Nevio.
Income and expenditure of communes of the Istrian District in 1846/1847. // Vjesnik Istarskog arhiva. 4-5 (1998) ; 191-236 (journal article).

4. Šetić, Nevio.
The Importance of besida - the Word when Acquiring Property in Istria. // Nova Istra: časopis za književnost, kulturološke i društvene teme. 3 (1996) , 4; 182-183 (short survey).

5. Šetić, Nevio.
Darinko Munić ; Surnames of the Kastav Families and Individuals in Year 1723. // Jadranski zbornik: prilozi za povijest Istre, Rijeke Hrvatskog primorja i Gorskog kotara. 14 (1991) ; 269-270.

6. Šetić, Nevio.
Monographical Analysis of Istrian Past. // Istra: časopis za kulturu, književnost i društvena pitanja. 3 (1988) ; 97-99.

7. Šetić, Nevio.
"If One Day in an Old Archive a Historian..." Interview with ph. d. Miroslav Bertoša. // Istra: časopis za kulturu, književnost i društvena pitanja. 5 (1988) ; 63-78.

8. Šetić, Nevio.
A Contribution to the Research of Connections Between Istria and Kvarner Isles with Dalmatia during National Reformation. // Istra: časopis za kulturu, književnost i društvena pitanja. 5-6 (1987) ; 194-198 (short survey).

9. Šetić, Nevio.
Miroslav Bertoša, Ethos and Ethnics of Homeland, Pula-Rijeka, 1985. // Pazinski memorijal. 15 (1987) ; 291-293.

10. Šetić, Nevio.
Scientific Conference Reading-club Movement in Yugoslav Countries in 19th Century, Veli Lošinj, 29th and 30th of October 1987. // Historijski zbornik. 40 (1987) ; 400-402.

11. Šetić, Nevio.
The Life and Works of Stjepan Antoljak. // Istra: časopis za kulturu, književnost i društvena pitanja. 1-2 (1986) ; 163-164 (short survey).

12. Šetić, Nevio.
Pazin and Pazinština in the Times of Napoleon (1809-1813). // Istra: časopis za kulturu, književnost, društvena pitanja. 21 (1983) , 6-7; 121-127 (short survey).

13. Šetić, Nevio.
New Insights into Notions of National Renaissance in Istria. // Jadranski zbornik: prilozi za povijest Istre, Rijeke, Hrvatskog primorja i Gorskog kotara. 12 (1983) ; 569-572.

14. Šetić, Nevio.
Young People at the Doorstep of Historical Sciences. // Istra: časopis za kulturu, književnost i društvena pitanja. 5-6 (1982) ; 125-130.

15. Šetić, Nevio.
Twelve Centuries of Dubrovnik History. // Istra: časopis za kulturu, književnost, društvena pitanja. 7-6 (1981) ; 103-106.
 
  Abstracts in Book of abstracts
 

1. Manin, Marino; Šetić, Nevio.
Former students of the Pazin Gymnasium in the Karlovac and Zagreb Convicts between the two World Wars // Zbornik povodom stote godišnjice Pazinske gimnazije.
Pazin, 1999. (poster,abstract).

2. Manin, Marino; Šetić, Nevio.
Students of high school of Pazin at boarding school in Karlovac and in Zagreb between the two worldwars // Hrvatska gimnazija u Pazinu : 1899. - 1999. : zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa u povodu prve Hrvatske gimnazije u Istri / Šiklić, Josip, editor(s).
Pazin : Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile ; Skupština udruga Matice hrvatske Istarske županije, 1999. 465-490 (poster,abstract,scientific).

3. Manin, Marino; Šetić, Nevio.
Politican and religios situation in Rijeka from 1889 to 1922 year // Bernardin Nikola Škrivanić i njegovo doba : zbornik radova / Deković, Darko, editor(s).
Rijeka : Matica hrvatska - Ogranak Rijeka, 1997. 51-60 (poster,abstract,scientific).
 
  Other papers
 

1. Manin, Marino; Šetić, Nevio.
Croatian national renaissance, 2005.

2. Manin, Marino; Šetić, Nevio.
-, 2005.

3. Manin, Marino; Šetić, Nevio.
-, 2005.

4. Manin, Marino; Šetić, Nevio.
Pio VII. (Gregorio Luigi Barnaba Chiaramonti), 2005.

5. Manin, Marino; Šetić, Nevio.
-, 2005.

6. Manin, Marino; Šetić, Nevio.
-, 2005.

7. Manin, Marino; Šetić, Nevio.
-, 2005.

8. Šetić, Nevio.
Dalla Zonca, Gianandrea, 1993.

9. Šetić, Nevio.
De Franceschi, 1993.
 
  Mentoring
 

1. Brekalo, Miljenko.
Historical Overview of Monetary Union of the Federal Republic of Yugoslavia, the Republic Srpska and the Republic of Srpska Krajina with the Special Review of the Croatian Monetary Area / doctoral thesis.
Mostar : Filozofski fakultet, 24. svibnja 2012., 320 pages. Mentor: Šetić, Nevio.