KATARINA ŠPREM:
O djelatniku

Katarina Šprem, dipl. arh.

Zvanje: asistent

Lokacija:
CIRLA
Katedra/služba:
Odsjek za arheologiju
Godina magistriranja:
2016.

Životopis

Katarina Šprem (Varaždin, 1991.) doktorandica/asistentica je u Centru za interdisciplinarna arheološka istraživanja krajolika na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Diplomirala je arheologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2016. godine. Pohađala je brojne radionice te jedan semestar provela na razmjeni studenata na Univerzi v Ljubljani. Sudjelovala je u brojnim arheološkim istraživanjima prapovijesnih nalazišta u Hrvatskoj, Sloveniji i Srbiji. Nakon diplomiranja završila je stručno osposobljavanje za rad na Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Izabrani projekti

2018. - 2021. suradnica na projektu ArchaeoCulTour - Arheološki krajolik u održivom razvoju kulturnog turizma Općine Vrsar (voditelj prof. dr. sc. Robert Matijašić, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli)