Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Povijest Odsjeka za klasičnu filologiju

Odsjek je osnovan 2001. godine te je studentima omogućio pohađanje četverogodošnjeg diplomskog studija latinskog jezika i rimske književnosti. Uz stalne zaposlenike i nastavnike s tadašnjeg Odsjeka, kao vanjski suradnici predavali su također i klasični filolozi iz Zagreba, prof. dr. sc. Darko Novaković i prof. dr. sc. Olga Perić. Studenti koji su diplomirali u tom predbolonjskom razdoblju danas su istaknuti nastavnici i znanstvenici na fakultetima i drugim visokoškolskim ustanovama. Uvođenjem bolonjskog procesa od 2006. Odsjek zbog manjka kadra nudi samo preddiplomski dvopredmetni studij, međutim od 2014. godine opet funkcionira kao preddiplomski i diplomski nudeći cjelovit i kvalitetan studij latinskog jezika i rimske književnosti. Razvojna vizija Odsjeka uključuje s jedne strane nastavni rad sa studentima, usredotočen na prijenos znanja, a s druge znanstveni rad u području antičke klasične te novolatinske filologije.