Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Znanstvena djelatnost

Znanstvenici

Glavna područja bavljenja naših znanstvenika jesu teme iz klasične grčke i latinske filologije, komparativne književnosti i jezikoslovlja. Doktorate znanosti stekli su na Sveučilištu u Zagrebu te Sveučilištu u Zadru. Rezultati njihova znanstveno-istraživačkog rada očituju se kao prevodilačka djelatnost, kritička izdanja latinskih tekstova, znanstvene monografije, udžbenici i priručnici te radovi u časopisima objavljenima u zemlji i inozemstvu. Sudjeluju na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima te surađuju u znanstvenim projektima. Godine 2018. organizirali su prvu klasičnofilološku konferenciju u Puli i Istri (v. https://ffpu.unipu.hr/mareinternum2018).

Popis aktivnih znanstvenika abecednim redom: