ZNANSTVENA DJELATNOST:
Znanstvena djelatnost

Znanstvenici

Na Odsjeku za klasičnu filologiju djeluje petero znanstvenika, čija glavna područja bavljenja obuhvaćaju teme iz klasične grčke i latinske filologije, komparativne književnosti i jezikoslovlja. Doktorate znanosti stekli su na Sveučilištu u Zagrebu, Sveučilištu u Zadru i Jagelonskom univerzitetu u Krakowu u Poljskoj. Rezultati njihova znanstveno-istraživačkog rada očituju se kao prevodilačka djelatnost, kritička izdanja latinskih tekstova, znanstvene monografije, udžbenici i priručnici te radovi u časopisima objavljenima u zemlji i inozemstvu. Sudjeluju na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima te surađuju u znanstvenim projektima.

  • doc. dr. sc. Ante Matan
  • doc. dr. sc. Zvonimir Milanović
  • doc. dr. sc. Violeta Moretti
  • doc. dr. sc. Gorana Stepanić
  • mag. edu. Ana Mihaljević, asistentica

Vanjske suradnice:

  • doc. dr. sc. Nada Bulić
  • mag. edu. Maria Mariola Glavan