KREŠIMIR VUNIĆ:
O djelatniku

Krešimir Vunić, pred.

Zvanje: predavač

Konzultacije:

Po dogovoru.

Osobna stranica na Webu:
URL službenih stranica na Webu:
Katedra/služba:
Odsjek za anglistiku
Godina diplomiranja:
2002.

Nastava

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni diplomski