Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Krešimir Vunić, pred.

Zvanje: predavač
E-mail: E-mail
Osobna stranica na Webu: kresimir.vunic@gmail.com
URL službenih stranica na Webu: kvunic@unipu.hr
Katedra/služba: Odsjek za anglistiku
Godina diplomiranja:2002.

Nastava

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni diplomski

Konzultacije

Po dogovoru.