OBAVIJESTI ODSJEKA ZA KROATISTIKU:
Gostujuće predavanje: doc. dr. sc....

Katedra za jezik Odsjeka za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Puli i Regionalni aktiv Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku Pula pozivaju Vas na predavanje O prilozima u hrvatskome jeziku doc. dr. sc. Maje Glušac s Odsjeka za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Osijeku u petak, 11. svibnja 2018. u 11 sati u Dvorani Slavka Zlatića, Ivana Matetića Ronjgova 1.

Radujemo se Vašem dolasku!

Maja Glušac docentica je na Filozofskom fakultetu u Osijeku. Voditeljica je Katedre za suvremeni hrvatski jezik te sudjeluje u izvođenju nastave obveznih i izbornih kolegija. Kao istraživačica sudjelovala je na projektima Gramatikalizacija u suvremenom hrvatskom standardnom jeziku i Jezik i stil zavičajne periodike. Znanstvenim je istraživanjima usmjerena prema morfosintaksi i leksikologiji hrvatskoga jezika, a osobito normativnim pitanjima suvremenoga hrvatskog jezika i funkcionalnoj stilistici. Autoricom je dviju knjiga: u suautorstvu s prof. Vlastom Rišner 2011. godine objavila je knjigu Kroz mijene i dodire publicističkog stila, a samostalna znanstvena knjiga Vrijeme u jeziku i jezik u vremenu prošla je recenzentski postupak i prihvaćena je za objavljivanje.

 

O PRILOZIMA U HRVATSKOM JEZIKU

Predavanje naslovljeno O prilozima u hrvatskom jeziku donosi pregled opisa priloga kao vrste riječi u hrvatskoj jezikoslovnoj literaturi. Usporedba različitih opisa priloga u gramatikama, rječnicima i jezičnim savjetnicima pokazuje mnoge neujednačenosti u njihovu opisu, primjerice u određenju priloga kao promjenjivih/nepromjenjivih i suznačnih/samoznačnih riječi, zatim različite značenjske podjele priloga, a problem je i nedovoljno razgraničena granica među vrstama riječi. Poopćavajući, može se zaključiti da je uzrok brojnim neujednačenostima u višefunkcionalnoj naravi priloga zbog koje se u njihovu opisu primjenjuju različiti kriteriji.

Popis obavijesti