OBAVIJESTI ODSJEKA ZA KROATISTIKU:
Gostujuće predavanje: doc. dr. sc....

Katedra za jezik Odsjeka za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Puli i Regionalni aktiv Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku Pula pozivaju Vas na predavanje Neologizacija: od jezične reativnosti do jezičnog posuđivanja doc. dr. sc. Ane Mikić Čolić s Filozofskog fakulteta u Osijeku u srijedu, 15. svibnja 2019. u 12 sati u Dvorani Slavka Zlatića, Ivana Matetića Ronjgova 1. Radujemo se Vašem dolasku!

 

Životopis

Doc. dr. sc. Ana Mikić Čolić rođena je 1983. godine. Od 2006. radi na Filozofskom fakultetu u Osijeku. Na Katedri za hrvatski jezik i jezikoslovlje izvodi nastavu iz obveznih kolegija Teorija jezika i Tvorba riječi u hrvatskome jeziku. Od studenoga 2018. voditeljica je Odsjeka za hrvatski jezik i književnost Filozofskoga fakulteta u Osijeku.

Znanstvenim je zanimanjem usmjerena prema tvorbi riječi u hrvatskome jeziku te učenju i poučavanju hrvatskoga kao inoga jezika. Akademske 2013./2014. godine bila je koordinatorica i voditeljica projekta Erasmus intenzivni tečaj hrvatskoga jezika na Filozofskom fakultetu u Osijeku, a trenutačno je suradnica na projektu Hrvatske zaklade za znanost „Koherencija pisanoga teksta u inome jeziku: hrvatski, njemački, engleski, francuski i mađarski jezik u usporedbi“ voditeljice prof. dr. sc. Vesne Bagarić Medve.

S izlaganjima sudjelovala je na dvadeset znanstvenih skupova u Hrvatskoj i inozemstvu. U suautorstvu ili samostalno objavila je dvadeset izvornih znanstvenih radova u domaćim i inozemnim časopisima i zbornicima te tri uredničke knjige.

Aktivno doprinosi popularizaciji znanosti održavajući predavanja za učenike slavonskih osnovnih i srednjih škola, kao i predavanja na stručnim usavršavanjima za profesore hrvatskoga jezika u Hrvatskoj i inozemstvu te sudjelovanjem na Festivalu znanosti.

 

Sažetak predavanja

Na predavanju „Neologizacija: od jezične kreativnosti do jezičnog posuđivanja“ analizirat će se tri načina obogaćivanja leksika: formalna tvorba riječi, semantička tvorba riječi te jezično posuđivanje. Na korpusu neologizama utvrdit će se koji je tvorbeni način najplodniji u hrvatskom jeziku, koji su plodni tvorbeni formanti te jesu li plodniji autohtoni tvorbeni elementi i postupci ili se preuzimaju inojezični. Nadalje, usporedit će se načini obogaćivanja leksika s postupcima karakterističnima za likovnu umjetnost te utvrditi koliko su i u jeziku važni ludizam i kreativnost.

Popis obavijesti