OBAVIJESTI ODSJEKA ZA KROATISTIKU:
Gostujuće predavanje: prof. dr. Ida...

Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Puli i Regionalni aktiv Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku Pula pozivaju Vas na predavanje Od kulture do leksikalizacije – dosezi jezičnoga relativizma prof. dr. sc. Ide Raffaelli s Filozofskoga fakulteta u Zagrebu u četvrtak, 23. svibnja 2019. u 11 sati u Dvorani Slavka Zlatića, Ivana Matetića Ronjgova 1. Radujemo se Vašem dolasku!

Životopis

Ida Raffaelli redovita je profesorica na Odsjeku za lingvistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Predaje Sintaksu, Semantiku te predmete vezane uz područje kognitivne lingvistike što su uz dijakronijsku semantiku njezina temeljna područja znanstvenoga interesa. Objavila je veći broj znanstvenih, preglednih i stručnih radova u međunarodnim časopisima i knjigama te domaćim jezikoslovnim časopisima koji su po vrsnoći izjednačeni s časopisima s međunarodnom recenzijom. Autoricom je dviju monografskih znanstvenih knjiga: Značenje kroz vrijeme – poglavlja iz dijakronijske semantike (2009) te O značenju – uvod u semantiku (2015) te dviju uredničkih knjiga. Sudjelovala je na nizu domaćih i međunarodnih znanstvenih projekata od kojih se ističu projekti  EOSS (Evolution of Semantic Systems) na Max Planck institutu za psiholingvistikuu, Nijmegen na kojemu je bila voditeljicom hrvatskoga tima, te ACCOMPLISSH: Accelerate Co-creation by Setting a Multi-actor Platform for Impact from Social Sciences and Humanities (Obzor 2020) na kojemu je bila članicom savjetodavnoga odbora. Trenutačno voditeljica radne skupine Kognitivnolingvistička analiza jezičnih promjena i oporavak nakon moždanog udara (zajedno s prof. dr. Milošom Judašem) – Centar izvrsnosti za bazičnu, kliničku i translacijsku neuroznanost. Od ove akademske godine voditeljicom je Poslijediplomskoga doktorskoga studija lingvistike na Filozofskome Fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

O predavanju

Od kulture do leksikalizacije – dosezi jezičnoga relativizma

Ovim se izlaganjem želi osvijetliti odnos između kulture i leksikalizacijskih procesa, s osobitim obzirom na različite tipove gramatičkih – ponajprije morfosintaktičkih – struktura koje sudjeluju u procesu leksikalizacije. Dat će se kratak pregled različitih tumačenja odnosa jezika i kulture, a predstavit će se i model leksikalizacijskih obrazaca koji definira strategije koje govornici rabe, kao i gramatičke procese koji su djelatni pri imenovanju različitih pojmova, a koji mogu biti slični ili različiti s obzirom na genetska obilježja različitih jezika. Model leksikalizacijskih obrazaca oživljava pitanje jezičnoga relativizma i pokazuje moć jezičnih struktura u oblikovanju naših pojmovnih struktura kroz vrijeme.

Popis obavijesti