Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Na svojoj 2. sjednici, održanoj 12. ožujka 2020., Odsjek za kroatistiku odobrio je predložene teme završnih i diplomskih radova.

ODOBRENE TEME ZAVRŠNIH RADOVA U AK. GOD. 2019./2020.

1. Stranci u Držićevom komičkom teatru

2. Parodijski elementi baroknih komičnih poema

3. Dubrovačke frančezarije

4. Elementi usmene književnosti u masovnim i novim medijima

5. Ekspresionizam u hrvatskoj književnosti

6.  Rodna i klasna problematika Krležina glembajevskog ciklusa

7. Susret ortoepije i ortografije na primjeru (ne)sastavljenoga pisanja riječi

8. Prilog o prilozima u standardnome jeziku

9. Otvorena pitanja mjesta naglaska u hrvatskome standardnom jeziku – primjer glagola

10. Opis mjesnoga govora po izboru studenta

11. Frazeologija u mjesnome govoru po izboru studenta

12. Čakavština u književnome tekstu po izboru studenta

13. Dubravka Ugrešić i postmodernizam

14. Naratološka analiza odabranih primjera iz hrvatske književnosti

15. Ruski formalizam (na primjerima iz hrvatske književnosti)

16. Riječi kao sintaktičke jedinice

17. Jezik u medijskome diskursu

18. Sufiksalna tvorba imenica u hrvatskome jeziku

19. Suvremeno modno-odjevno nazivlje

20. Broz-Boranićeva pravopisna tradicija

21. Anić-Silićev pravopis

22.Čudesno i fantastično u srednjovjekovnoj pripovjednoj prozi

23. Od anđela u kući do fatalne žene: tipologija ženskih likova u hrvatskom romanu 19. stoljeća

24. Siromaštvo kao tema hrvatske proze 19. stoljeća

 

ODOBRENE TEME DIPLOMSKIH RADOVA U AK. GOD. 2019./2020.

1. Slika dubrovačke obitelji u Nalješkovićevu i Držićevu teatru

2. Vilinsko-mitološki i rustični svijet Držićevih pastorala

3. Motiv osvete u hrvatskim renesansnim tragedijama

4. Kriminalistički romani Gorana Tribusona - kontinuiteti i promjene od 1980-ih do danas

5. Književni, poetički i politički portret Vladimira Nazora

6. Suvremeni hrvatski povijesni romani i romani-kronike

7. Intermedijalnost suvremenog hrvatskog romana

8. Prijepori oko prijedloga

9. Izvorni govor na kušnji – sociolingvistički pogled na govor Slavonaca u Istri

10. Govor glumaca u audiozapisima E-lektire

11. Opis mjesnoga govora po izboru studenta

12. Frazeologija u mjesnome govoru po izboru studenta

13. Čakavština u književnome tekstu po izboru studenta

14. Problem vremena u prozi Luke Bekavca

15. Kritičko-polemički opus Borisa Budena

16. J. L. Borges i hrvatska književnost

17. Restandardizacija hrvatskoga jezika devedestih godina dvadesetoga stoljeća

18. Tvorba neologizama u hrvatskome jeziku

19. Jezik i stil istarskih novina na početku 20. stoljeća

20. Suvremeno jezično savjetništvo

21. Hrvatska leksikografija u 21. stoljeću

22. Homonimija i polisemija u hrvatskome standardnom jeziku

23. Medijska kultura u osnovnoškolskoj nastavi

24. Metodički pristup nastavi stilistike u srednjoj školi

25. Literarne, dramske i srodne družine u metodičkom obzoru

26. Dualizam duše i tijela u srednjovjekovnoj prozi 

27. Fenomen ženskoga djevičanstva u legendama o djevicama-mučenicama

28. Dobre i loše majke i dobri i loši očevi: konceptualizacija majčinstva i očinstva u hrvatskoj prozi 19. stoljeća

Popis obavijesti