ZA STUDENTE:

Za kolegije Hrvatska srednjovjekovna književnost i Hrvatska književnost romantizma i realizma, rok će se održati 8. SRPNJA (umjesto 5. srpnja) i to prema sljedećem rasporedu:

- pismeni ispit iz Hrvatske književnosti romantizma i realizma u 10:00

- usmeni ispit iz Hrvatske  srednjovjekovne književnosti u 11: 00.

Napomena: Podsjećam da se na usmeni ispit iz Hrvatske književnosti romantizma i realizma može izaći na redovnim konzultacijama uz prethodni dogovor e-poštom. 

Popis obavijesti