Opcije pristupačnosti Pristupačnost

O vanjskom suradniku

Majda Čolak, mag. philol. croat.

Zvanje: asistent
Lokacija: kabinet Katedre za književnost
Telefon:052/377-513
E-mail: E-mail
Organizacijska jedinica: Filozofski fakultet u Puli

Nastava

preddiplomski

diplomski

integrirani preddiplomski i diplomski

Konzultacije

po dogovoru i e-poštom

Životopis

Rođena je 1. svibnja 1984. u Bugojnu. Osnovnu i srednju školu pohađala je u Bujama. Od 2008. godine studirala je hrvatski jezik i književnost, nastavnički smjer, na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli te je 2014. godine diplomirala radom Domene, registri i žanrovi u hrvatskome jeziku pod mentorstvom dr. sc. Blaženke Martinović.

Akademske 2014./2015. godine upisala je Poslijediplomski doktorski studij lingvistike na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Iste je godine izabrana u naslovno suradničko zvanje asistentice na Odjelu za humanističke znanosti Sveučilišta u Puli. Asistira na nekoliko kolegija s područja jezika i metodike na Filozofskome fakultetu, na Odjelu za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije te na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti.

Sudjelovala je u radionici Research methodology and scientific paper production in linguisticspod vodstvom prof. dr. Ide Raffaelli. 

Glavna su područja njezina znanstvenoga interesa stavovi prema jeziku te jezično raslojavanje.

 

Izlaganja na znanstvenim skupovima:

  • Stavovi doseljenika prema dvojezičnoj praksi u privatnoj i javnoj komunikaciji na Bujštini (s Dunjom Radulović) - XXXI. međunarodni znanstveni skup Jezik i njegovi učinci, 4. - 6. svibnja 2017. u Rijeci.
  • Essential and superficial properties of the written scientific register - Drugi zadarski lingvistički forum, 2015. godine u Zadru.
  • Izgovorna stvarnost glagola u hrvatskome standardnom jeziku – Konferencija Jučer, danas, sutra – slavistika, 2013. godine u Zagrebu.
  • Ortoepska norma hrvatskoga standardnog jezika u procesu jezičnoga planiranja – Stulikon (1. međunarodna studentska lingvistička konferencija),  2011. godine u Beogradu.

Izabrane publikacije

  • Domene, registri i žanrovi u hrvatskome jeziku, Tabula, 13/1, 2015., 29 - 44.
  • Izgovorna stvarnost glagola u hrvatskome standardnom jeziku, u: Zbornik radova s konferencije Jučer, danas, sutra – slavistika, ur. Krešimir Bobaš, 2014., 65 – 72.