Opcije pristupačnosti Pristupačnost

O djelatniku

doc. dr. sc. Matija Jelača

Zvanje: docent
Funkcija:voditelj Katedre za hrvatsku književnost
E-mail: E-mail
Organizacijska jedinica: Katedra za hrvatsku književnost

Nastava

prijediplomski

diplomski

Konzultacije

Ponedjeljkom od 11:30 do 13:00.

Životopis

Rođen je 1978. u Puli, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Od 1998. do 2003. studirao je hrvatski jezik i književnost i talijanski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Puli. Poslijediplomski doktorski studij književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture upisao je 2009. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U srpnju 2015. obranio je disertaciju The Problem of Representation in Gilles Deleuze and Wilfrid Sellars, pod sumentorstvom prof. dr. sc. Željke Matijašević (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) i prof. dr. sc. Raya Brassiera (American University of Beirut, Libanon).

Od 2008. zaposlen je na Odsjeku za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, najprije kao znanstveni novak-asistent (na projektu „Obrazovanje za interkulturalnu kompetenciju“), a potom od 2015. i kao poslijedoktorand. Asistira na sljedećim kolegijima: Teorija književnosti 1, Teorija književnosti 2, Hrvatska književnost u prožimanjima, Postmodernizam, Osnove semiotike.  

Područja interesa su sljedeća: teorija književnosti; suvremene književne i kulturne teorije; suvremena kontinentalna filozofija (Deleuze, Brassier, Meillassoux); spekulativni realizam; revitalizacija nihilizma u književnosti (Ligotti) i filozofiji (Brassier); filozofski naturalizam; estetika.

Izabrane publikacije

From Rationalism to Realism in The Wire, Umjetnost riječi, LX (2016), 3-4, Zagreb.

Odgoj i obrazovanje za interkulturalnu kompetenciju: rezultati istraživanja, u: Vodič za interkulturalno učenje, Elvi Piršl i suradnici, Zagreb: Naklada Ljevak, 2016, 89-143.

Sellars Contra Deleuze on Intuitive Knowledge, Speculations V: Aesthetics in the 21st Century, 2014, 92-126.

Estetika kao apodiktična disciplina: Deleuze između Kanta i Bergsona, u: Slike mišljenja Žila Deleza - zbornik radova, Bojanović, Kristina (ur.), Nikšić: Društvo filosofa Crne Gore, 2011,  191-227.

Spekulativni realizam: (pre)kratak uvod, Quorum: časopis za književnost, 134-135, sv. 103 (2010), 5-6/2010, 226-240.