Opcije pristupačnosti Pristupačnost

O djelatniku

doc. dr. sc. Maurizio Levak

Zvanje: docent
E-mail: E-mail
Organizacijska jedinica: Katedra za srednjovjekovnu povijest

Nastava

prijediplomski

diplomski

Životopis

Rođen u Puli 1967. godine. Diplomirao 2000. povijest i hrvatski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Puli, a na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu magistrirao 2005. i doktorirao 2009. Od 2000. na Odsjeku za povijest radi kao asistent, a od 2011. kao docent. Glavno mu je područje zanimanja srednjovjekovna povijest, s naglaskom na rani srednji vijek. Do sada je objavio niz znanstvenih radova te sudjelovao na brojnim znanstvenim skupovima.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji

Kasnoantičke ostave novca u Istri kao odraz sigurnosnih prilika na prostoru između Panonije i Padske nizine
Levak, Maurizio
Znanstveni i pregledni radoviZgodovinski časopis, 76 (2022)
Kriza gradova u kasnoantičkoj Istri: od prestrukturiranja starih do nastajanja novih gradova kao simbola novoga doba
Levak, Maurizio
Druga sudjelovanja na skupovima(2022)
Middle Towns and Cities of the Croatian Ages: Crises and Catastrophes
Sedmerostrana crkva Sv. Trojstva u Rovinju kao primjer utjecaja hodočašća na kasnosrednjovjekovnu arhitekturu Istre
Mustač, Sunčica ; Levak, Maurizio
Znanstveni i pregledni radoviZbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 39 (2021)
The Slavic Migrations in Istria: An Expression of Relationship between Christian and Pagan Landscape
Zgrablić, Marina ; Levak, Maurizio
Druga sudjelovanja na skupovima(2020)
The (im)penetrable Barriers: Borders and Migrations in History, Fourth biennial conference in the series Past, Present, Future
Dodjela počasnog doktorata mr. sc. Jakovu Jelinčiću, arhivskom savjetniku u miru, na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli
Jurković, Ivan ; Levak, Maurizio
Drugi radovi u časopisimaVjesnik Istarskog arhiva, 26 (2019)
U obrani časti i društvenoga položaja: primjer s Rižanskoga sabora
Levak, Maurizio
Druga sudjelovanja na skupovima(2016)
Peti kongres hrvatskih povjesničara
Istra i Kvarner u ranome srednjem vijeku
Levak, Maurizio
Poglavlja u knjigama(2015)
Iz povijesti proučavanja procesa kastrizacije na istočnoj jadranskoj obali
Levak, Maurizio
Druga sudjelovanja na skupovima(2015)
Antiquitatis sollemnia. Antidoron Mate Suić
Public and Private Space in Early Medieval Towns: Istrian Cases
Levak, Maurizio
Poglavlja u knjigama(2014)
Cause e fini della colonizzazione slava dell’Istria in epoca franca alla fine dell’VIII secolo
Levak, Maurizio
Znanstveni i pregledni radoviAtti - Centro di ricerche storiche, Rovigno, 41 (2011)
Javni i privatni prostor ranosrednjovjekovnog grada: istarski primjeri
Levak, Maurizio
Radovi u postupku objavljivanjaHrvatski institut za povijest, (2011)
Motovun i okolica u ranom srednjem vijeku
Levak, Maurizio
Poglavlja u knjigama(2010) 379
Žminj i Žminjština u ranom srednjem vijeku
Levak, Maurizio
Poglavlja u knjigama(2008)
Vladimir Stipetić – Nenad Vekarić, Povijesna demografija Hrvatske, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za povijesne znanosti u Dubrovniku, Posebna izdanja, Zagreb – Dubrovnik, 2004., 372 str.”
Levak, Maurizio
Drugi radovi u časopisimaProblemi sjevernog Jadrana, 9 (2008)
Slaveni vojvode Ivana. Kolonizacija Slavena u istri u početnom razdoblju franačke uprave
Levak, Maurizio
Autorske knjige(2007) 168
Od gradokmeta do plemenitog ili kmeta: raspad sustava gradskih jobagiona u srednjovjekovnoj Hrvatskoj
Levak, Maurizio
Poglavlja u knjigama(2007)
Nastanak i povijesni razvoj ranosrednjovjekovnog Dvigrada
Levak, Maurizio
Znanstveni i pregledni radoviAnnales (Koper), 17 (2007)
Marina Vicelja Matijašić, Istra i Bizant. Neki povijesno-ikonografski aspekti u interpretaciji umjetnosti 6. stoljeća u Istri, Rijeka: Matica hrvatska – Ogranak u Rijeci, 2007., 288 str.”
Levak, Maurizio
Drugi radovi u časopisimaVjesnik Istarskog arhiva, 14-16 (2007)
Tragovi društvenog ustroja istarskih Slavena u ranom srednjem vijeku
Levak, Maurizio
Poglavlja u knjigama(2005)
“Sacerdotes, iudices, notarii… : Posrednici među društvenim skupinama, zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa 2. istarski povijesni biennale, Poreč
Levak, Maurizio
Drugi radovi u časopisimaVjesnik Istarskog arhiva, 11-13 (2004)
Njemačko stanovništvo Pule od sredine 19. stoljeća do 1918
Levak, Maurizio
Znanstveni i pregledni radoviGodišnjak Njemačke narodnosne zajednice ..., (2003)
Vrijeme ženidbe i ritam poroda. Dubrovnik i njegova okolica od 17. do 19. stoljeća
Vekarić, Nenad ; Benyovsky, Irena ; Buklijaš, Tatjana ; Levak, Maurizio ; Lučić, Nikša ; Mogorović, Marija ; Primorac, Jakša
Autorske knjige(2000) 7-172