MAURIZIO LEVAK:
O djelatniku

doc. dr. sc. Maurizio Levak

Zvanje: docent

Nastava

Životopis

Rođen u Puli 1967. godine. Diplomirao 2000. povijest i hrvatski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Puli, a na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu magistrirao 2005. i doktorirao 2009. Od 2000. na Odsjeku za povijest radi kao asistent, a od 2011. kao docent. Glavno mu je područje zanimanja srednjovjekovna povijest, s naglaskom na rani srednji vijek. Do sada je objavio niz znanstvenih radova te sudjelovao na brojnim znanstvenim skupovima.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

  Autorske knjige
 

1. Levak, Maurizio.
Slaveni vojvode Ivana. Kolonizacija Slavena u istri u početnom razdoblju franačke uprave .
Zagreb : Leykam, 2007 (monografija).

2. Vekarić, Nenad; Benyovsky, Irena; Buklijaš, Tatjana; Levak, Maurizio; Lučić, Nikša; Mogorović, Marija; Primorac, Jakša.
Vrijeme ženidbe i ritam poroda. Dubrovnik i njegova okolica od 17. do 19. stoljeća .
Zagreb-Dubrovnik : HAZU, 2000 (monografija).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Levak, Maurizio.
Public and Private Space in Early Medieval Towns: Istrian Cases // Towns and Cities of the Croatian Middle Ages. Authority and Property / Benyovsky Latin, Irena ; Pešorda Vardić, Zrinka (ur.).
Zagreb : Hrvatski institut za povijest, 2014. Str. 35-65.

2. Levak, Maurizio.
Motovun i okolica u ranom srednjem vijeku // Motovun, Prošlost i sadašnjost / Šiklić, Josip (ur.).
Pazin : Katedra Čakavskog sabora Pazin, 2010. Str. 81-94.

3. Levak, Maurizio.
Žminj i Žminjština u ranom srednjem vijeku // Žminjski libar II / Krajcar, Slavko (ur.).
Žminj : Katedra čakavskog sabora, 2008. Str. 41-53.

4. Levak, Maurizio.
Od gradokmeta do plemenitog ili kmeta: raspad sustava gradskih jobagiona u srednjovjekovnoj Hrvatskoj // Izabrane teme iz hrvatske povijesti, zbornik radova sa znanstvenih kolokvija Dies historiae 2004-2006 / Miljan, Suzana, Jerković, Marko (ur.).
Zagreb : Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, 2007.. Str. 123-140.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Levak, Maurizio.
Cause e fini della colonizzazione slava dell’Istria in epoca franca alla fine dell’VIII secolo. // Atti - Centro di ricerche storiche, Rovigno. 41 (2011) ; 103-152 (članak, znanstveni).

2. Levak, Maurizio.
Nastanak i povijesni razvoj ranosrednjovjekovnog Dvigrada. // Annales (Koper). 17 (2007) , 2; 305-314 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Levak, Maurizio.
Marina Vicelja Matijašić, Istra i Bizant. Neki povijesno-ikonografski aspekti u interpretaciji umjetnosti 6. stoljeća u Istri, Rijeka: Matica hrvatska – Ogranak u Rijeci, 2007., 288 str.”. // Vjesnik Istarskog arhiva. 14-16 (2007/2009) ; 396-401 (prikaz, stručni).

2. Levak, Maurizio.
Vladimir Stipetić – Nenad Vekarić, Povijesna demografija Hrvatske, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za povijesne znanosti u Dubrovniku, Posebna izdanja, Zagreb – Dubrovnik, 2004., 372 str.”. // Problemi sjevernog Jadrana. 9 (2008) ; 153-156 (prikaz, stručni).

3. Levak, Maurizio.
“Sacerdotes, iudices, notarii… : Posrednici među društvenim skupinama, zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa 2. istarski povijesni biennale, Poreč. // Vjesnik Istarskog arhiva. 11-13 (2004/2006) ; 387-392 (prikaz, stručni).
 
  Radovi u postupku objavljivanja
 

1. Levak, Maurizio.
Javni i privatni prostor ranosrednjovjekovnog grada: istarski primjeri. // Hrvatski institut za povijest. (2011).

2. Levak, Maurizio.
Istra i Kvarner u ranom srednjem vijeku. // Hrvatska povijest, knjiga 1. (2011) (prihvaćen za objavljivanje).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Levak, Maurizio.
U obrani časti i društvenoga položaja: primjer s Rižanskoga sabora // .
(predavanje,domaća recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

2. Levak, Maurizio.
Iz povijesti proučavanja procesa kastrizacije na istočnoj jadranskoj obali // .
(predavanje,domaća recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).