MIHOVIL DABO:
O djelatniku

doc. dr. sc. Mihovil Dabo

Zvanje: docent

Funkcija: Predstojnik Odsjeka za povijest

Lokacija:
Katedra za modernu i suvremenu povijest, Odsjek za povijest
Konzultacije:

petkom od 13.00 do 14.30

Telefon:
052/377524

Nastava

Životopis

Rođen je u Puli 1979. godine, gdje je završio osnovnu školu i jezičnu gimnaziju. Na Filozofskom fakultetu u Puli diplomirao je povijest i kroatistiku 2005., a poslijediplomski studij povijesti na Hrvatskim studijima dovršio je obranom doktorske disertacije 2013. godine. Od studenog 2005. do konca siječnja 2007. radio je kao arhivist u Državnom arhivu u Pazinu. Od veljače 2007. zaposlenik je Odsjeka za povijest pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli (Hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest), do 2013. kao asistent, nakon toga kao viši asistent, a od 2017. u zvanju docenta. Angažiran je na izvođenju kolegija Habsburška Monarhija od prosvijećenog apsolutizma do raspada, Poučavanje i prenošenje znanja i vještina III., Povijest Srednje i Jugoistočne Europe u XIX. st. i Procesi nacionalne integracije i modernizacije u hrvatskim zemljama u XIX. stoljeću. Član je Upravnog odbora Istarskog povijesnog društva i Uredništva godišnjaka Histria. 

U znanstvenom je radu usredotočen na procese političke i društvene modernizacije stanovništva Istre tijekom XIX. i XX. stoljeća.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

  Autorske knjige
 

1. Dabo, Mihovil.
Sve za Boga, vjeru i puk. biskup Juraj Dobrila u svom vremenu .
Pazin : Državni arhiv u Pazinu, 2015 (monografija).
 
  Uredničke knjige
 

1. U sjeni Velikoga rata: odraz ratnih zbivanja na život istarskoga civilnog stanovništva / Dabo, Mihovil; Radošević, Milan (ur.).
Pula : Istarsko povijesno društvo, 2019 (zbornik).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Dabo, Mihovil.
"Po tom se vidi, da su Istrani najmanje pobožni": vjerski život i duhovne potrebe puka u očima biskupa Dobrile // Religio, fides, superstitiones --- : o vjerovanjima i pobožnosti na Jadranskom prostoru : zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa održanog u Poreču od 21. do 23. svibnja 2015. / Mogorović Crljenko, Marija ; Uljančić-Vekić, Elena (ur.).
Poreč : Zavičajni muzej Poreštine ; Državni arhiv u Pazinu ; Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Filozofski fakultet, 2017. Str. 274-284.

2. Dabo, Mihovil.
Manjak klera u vrijeme biskupa Dobrile – vjersko, društveno i političko pitanje // Dr. Juraj Dobrila (1812.-2012.) i stoljeće Krasne zemlje (1912.-2012.) / Šiklić, Josip (ur.).
Poreč : Biskupija Porečka i Pulska i, 2015. Str. 37-50.

3. Dabo, Mihovil.
Austrijska Pula između kozmopolitizma i suprotstavljenih nacionalnih pokreta // Hrvati i manjine u Hrvatskoj: moderni identiteti. Četvrti hrvatski simpozij o nastavi povijesti / Marinović, Marijana (ur.).
Zagreb : Agencija za odgoj i obrazovanje, 2014. Str. 197-211.

4. Dabo, Mihovil.
Hrvatski narodni preporod // Monografija općine Medulin / Bader, Andrej (ur.).
Medulin : Općina Medulin, 2013. Str. 178-195.

5. Dabo, Mihovil.
“Po tomu razmjeru krojit će nam se pravda i zakon”: Naša sloga i popisi stanovništva u Istri (1880. – 1910.) // Bertošin zbornik: zbornik u čast Miroslava Bertoše, knj. 3 / Jurković, Ivan (ur.).
Pula - Pazin : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli - Državni arhiv u Pazinu, 2013. Str. 49-63.

6. Dabo, Mihovil; Matković, Stjepan.
Juraj Dobrila i njegovo doba // Juraj Dobrila, De Confessione sacramentali (doktorska disertacija) / Orbanić, Elvis (ur.).
Pazin : Državni arhiv u Pazinu, 2012. Str. 19-26.
 
  Ostali radovi u CC časopisima
 

1. Dabo, Mihovil.
Marino Manin: Istra na raskrižju : o povijesti migracija pučanstva Istre. // Društvena istraživanja. 20 (2011) , 3; 907-909 (prikaz, stručni).

2. Dabo, Mihovil.
Nevio Šetić: Staleška društva i časopisi hrvatskog učiteljstva u istri 1891. – 1914.. // Društvena istraživanja. 19 (2010) , 6; 1195-1198 (prikaz, stručni).
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Dabo, Mihovil.
„Za kmetske prste“. Juraj Dobrila i širenje pisane riječi. // Problemi sjevernog Jadrana : Problemi sjevernog Jadrana. 16 (2018) , 16; 65-77 (članak, znanstveni).

2. Dabo, Mihovil.
Biskup Juraj Dobrila na stranicama austrijskog tiska. // Croatica Christiana periodica : časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilista u Zagrebu. 41 (2016) , 78; 139-155 (pregledni rad, znanstveni).

3. Dabo, Mihovil.
Etnografska neobičnost ili trice: prvi pokušaj sustavnog prikupljanja istarskih narodnih pjesama. // Tabula : časopis Filozofskog fakulteta u Puli. 12 (2014) ; 79-87 (članak, znanstveni).

4. Dabo, Mihovil.
Hrvatsko-slovenski politički pokret i Prva istarska pokrajinska izložba (1910.). // Časopis za suvremenu povijest. 44 (2012) , 2; 455-474 (članak, znanstveni).

5. Dabo, Mihovil.
Stvarni problemi i popularna predodžba: postavljanje Josipa Velikanje za kapelana u Juršićima. // Histria : Godišnjak Istarskog povijesnog društva. 1 (2011) ; 61-78 (članak, znanstveni).

6. Dabo, Mihovil.
Svjetonazorska razmimoilaženja u vrijeme pokretanja Naše sloge. // Tabula : časopis Filozofskog fakulteta u Puli. 8 (2010) ; 10-19 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Dabo, Mihovil.
Aktivnost Istarskoga povijesnog društva – Società storica istriana u 2015. godini. // Histria, godišnjak Istarskog povijesnog društva. 6 (2016) ; 383-385 (prikaz, ostalo).

2. Mihovil Dabo.
Slaven Bertoša, Barban i mletački Loredani: život u pokretu, ljudi i događaji. // Histria, godišnjak Istarskog povijesnog društva. 6 (2016) ; 219-221 (prikaz, ostalo).

3. Dabo, Mihovil.
Marija Ivetić, Gruvanje topova na Soči čuje se u Pazinu. // Histria, godišnjak Istarskog povijesnog društva. 5 (2015) ; 365-367 (prikaz, ostalo).

4. Dabo, Mihovil.
Markus Leideck, Markgrofovija Istra u Velikom ratu. // Histria, godišnjak Istarskog povijesnog društva. 5 (2015) ; 367-369 (prikaz, ostalo).

5. Dabo, Mihovil.
Katarina Marić, Pattinaggio. Povijest koturaljkanja u Puli / Storia del pattinaggio a Pola. // Histria, godišnjak Istarskog povijesnog društva. 5 (2015) ; 383-385 (prikaz, ostalo).

6. Dabo, Mihovil.
Marko Trogrlić, Nevio Šetić, Dalmacija i Istra u 19. stoljeću, Leykam international, Zagreb, 2015., 264 str. // Problemi sjevernog Jadrana. 14 (2015) ; 108-111 (prikaz, ostalo).

7. Dabo, Mihovil.
Srđa Orbanić – Aleksandar Žigant, Zataj(e)na Istra. Imena naselja i rudina u hrvatskoj Istri. Inventar za povijesno sjećanje. // Vjesnik Istarskog arhiva. 22 (2015) ; 219-220 (prikaz, ostalo).

8. Dabo, Mihovil.
Antoni Cetnarowicz, Narodni preporod u Istri (1860–1907), Srednja Europa, Zagreb, 2014., 262 str.. // Časopis za suvremenu povijest. 46 (2014) , 3; 615-617 (prikaz, stručni).

9. Dabo, Mihovil.
Stanko Josip Škunca, Prošlost Crkve u Istri. // Vjesnik Istarskog arhiva. 21 (2014) ; 199-201 (prikaz, ostalo).

10. Dabo, Mihovil.
Slaven Bertoša, Migracije prema Puli. Primjer austrijske Istre u novom vijeku, Pazin: Katedra Čakavskog sabora za povijest Istre, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli i Državni arhiv u Pazinu, 2012., 176 str.. // Histria, godišnjak Istarskog povijesnog društva. 3 (2013) ; 305-308 (prikaz, stručni).

11. Dabo, Mihovil.
Marta Verginella, Granica drugih. Pitanje Julijske krajine i slovensko pamćenje, preveo Franko Dota, Zagreb: Srednja Europa, 2011., 147 str.. // Histria, godišnjak Istarskog povijesnog društva. 3 (2013) ; 331-334 (prikaz, stručni).

12. Dabo, Mihovil.
Ki sit ki lačan: o prehrani u Istri. Popratno izdanje uz izložbu Koordinacije istarskih muzeja, Muzejsko-galerijski prostor Sveta srca, Pula, 5. srpnja – 15. listopada 2012., ur. Mauricio Ferlin i Tajana Ujčić, Pula: Arheološki muzej Istre, 2012., 272 str.. // Histria, godišnjak Istarskog povijesnog društva. 3 (2013) ; 460-462 (prikaz, stručni).

13. Dabo, Mihovil.
Mladen Juvenal Milohanić, Dr. Juraj Dobrila. Glasnik istine, branitelj naroda i Crkve. Rodoljub, filantrop, homo politicus, Pazin, »Josip Turčinović« d. o. o. – IKD »Juraj Dobrila«, 2012., 160 str.. // Vjesnik Istarskog arhiva. 20 (2013) ; 300-303 (prikaz, stručni).

14. Dabo, Mihovil.
pidemične bolezni v Istri v 19. in 20. stoletju / Le malattie epidemiche in Istria tra ‘800 e ‘900 / Zarazne bolesti u Istri tijekom 19. i 20. stoljeća. Prispevki s Študijskeg dneva / Relazioni della Giornata di studio, Izola – Isola, 6. 10. 2009. (ur. Ante Škrobonja), Histria Editiones, Kopar, 2010. // Problemi sjevernog Jadrana. 12 (2013) ; 336-338 (prikaz, stručni).

15. Dabo, Mihovil.
Istarski sabor – La Dieta istriana, ur. Neven Budak, Poreč - Parenzo: Zavičajni muzej Poreštine - Museo del territorio parentino / Humaniora, 2011., 255 str.. // Histria : Godišnjak Istarskog povijesnog društva. 2 (2012) ; 274-277 (prikaz, ostalo).

16. Dabo, Mihovil.
Andrea Matošević, Pod zemljom: antropologija rudarenja na Labinštini u XX. stoljeću, Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku/Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2011., 360 str.. // Histria : Godišnjak Istarskog povijesnog društva. 2 (2012) ; 283-286 (prikaz, ostalo).

17. Dabo, Mihovil.
Stipan Trogrlić, Mons. Božo Milanović - istarski svećenik (1890. - 1980.). Crkveno-vjersko i javno-političko djelovanje, Zagreb: Kršćanska sadašnjost - Državni arhiv u Pazinu, 2011., 329 str.. // Vjesnik Istarskog arhiva. 19 (2012) ; 226-228 (prikaz, ostalo).

18. Dabo, Mihovil; Radošević, Milan.
Aktivnost Istarskoga povijesnog društva u 2011. godini. // Histria : Godišnjak Istarskog povijesnog društva. 2 (2012) ; 479-480 (ostalo, ostalo).

19. Dabo, Mihovil.
Nevio Šetić, Istra za talijanske uprave: o istarskoj emigraciji i njenom tisku u Zagrebu 1918. - 1941., Zagreb: Dom i svijet i dr., 2008., 296 str.. // Histria : Godišnjak Istarskog povijesnog društva. 1 (2011) ; 218-222 (prikaz, ostalo).

20. Dabo, Mihovil.
Problemi sjevernog Jadrana, sv. 10, Zagreb-Rijeka 2009., 222 str.. // Histria : Godišnjak Istarskog povijesnog društva. 1 (2011) ; 275-277 (prikaz, ostalo).

21. Dabo, Mihovil.
36. Susreti na dragom kamenu: Eduard Čalić - ličnost, djelo i njegovo vrijeme, znanstveni skup, Sveučilišna knjižnica u Puli, Pula, 15. listopada 2010.. // Histria : Godišnjak Istarskog povijesnog društva. 1 (2011) ; 320-322 (prikaz, ostalo).

22. Dabo, Mihovil.
Slaven Bertoša, Osebujno mjesto austrijske Istre: Lupoglavski kraju srednjem i novom vijeku, Zagreb: Srednja Europa, 2011., 258 str.. // Vjesnik Istarskog arhiva. 18 (2011) ; 430-432 (prikaz, ostalo).

23. Dabo, Mihovil.
Narodi ostaju, režimi se mijenjaju: zbornik radova o 100. obljetnici rođenja mons. Bože Milanovića (1890. – 1980.) sa simpozija održanog u Zagrebu i Pazinu 11. – 13. listopada 1990., ur. Ilija Jakovljević, Pazin:Josip Turčinović d. o. o. – Porečka i Pulska biskupija, 2010., 256 str.. // Vjesnik Istarskog arhiva. 18 (2011) ; 443-445 (prikaz, ostalo).

24. Dabo, Mihovil; Radošević, Milan.
Aktivnost Istarskog povijesnog društva u 2010. godini. // Histria : Godišnjak Istarskog povijesnog društva. 1 (2011) ; 333-335 (ostalo, ostalo).

25. Dabo, Mihovil.
Problemi sjevernog Jadrana, sv. 9, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti - Zavod za povijesne i društvene znanosti u Rijeci (2008.), 210 str.. // Vjesnik Istarskog arhiva. 17 (2010) ; 233-235 (prikaz, ostalo).

26. Dabo, Mihovil.
Biskup Juraj Dobrila zastupnik naroda Istre: u Istarskom saboru (1861.-1868.) i Bečkom parlamentu (1861.-1865.), prir. Ivan Jelovac – Mladen Juvenal Milohanić, Biblioteka: Istarska baština broj 7, Pazin: »Josip Turčinović« d.o.o., 2008., 270 str.. // Vjesnik Istarskog arhiva. 14-16 (2009) ; 418-422 (prikaz, ostalo).

27. Dabo, Mihovil.
Ruke Istri, srce Bogu – 150 godina od ustoličenja biskupa Jurja Dobrile i 30. obljetnica ujedinjenja istarske crkve, Znanstveni skup, Poreč: Porečka i Pulska biskupija – Sveučilište Jurja Dobrile u Puli – Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, centar Pula, 27. rujna 2008.. // Vjesnik Istarskog arhiva. 14-16 (2009) ; 456-460 (prikaz, ostalo).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Dabo, Mihovil; Radošević, Milan.
Prilog bibliografiji o Prvome svjetskom ratu u Istri // U sjeni Velikoga rata: odraz ratnih zbivanja na život istarskoga civilnog stanovništva: zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa održanoga u Puli 13. - 15. listopada 2016. / Dabo, Mihovil ; Radošević, Milan (ur.).
Pula : Istarsko povijesno društvo, 2019. 33-57 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Dabo, Mihovil.
Hrvatski narodni preporod u mjestima općine Medulin // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

2. Dabo, Mihovil.
«Za kmetske prste». Juraj Dobrila i širenje pisane riječi // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

3. Dabo, Mihovil; Radošević, Milan.
Kritički osvrt na bibliografiju o Prvom svjetskom ratu u Istri // .
(predavanje,neobjavljeni rad).

4. Mihovil Dabo.
»Ein wahrer Kreuzweg«. Problematika ratnih bjegunaca na sjednicama austrijskog Carevinskog vijeća // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

5. Dabo, Mihovil.
Dopisi općinskih glavarstava o stanju školstva u prvoj polovici šezdesetih godina 19. stoljeća // .
(predavanje,neobjavljeni rad).
 
  Disertacije
 

1. Dabo, Mihovil.
Politička djelatnost Jurja Dobrile / doktorska disertacija.
Zagreb : Hrvatski studiji, 17.05. 2013, 220 str. Voditelj: Matković, Stjepan.