MIHOVIL DABO:
O djelatniku

doc. dr. sc. Mihovil Dabo

Zvanje: docent

Funkcija: Voditelj katedre za modernu i suvremenu povijest

Lokacija:
Katedra za modernu i suvremenu povijest, Odsjek za povijest
Konzultacije:

srijedom od 11:30 do 12:30

petkom od 10:15 do 11:00 u virtualnoj dvorani (https://ovh.unipu.hr/b/mih-tuh-mdt), uz prethodnu najavu mailom

Telefon:
052/377524

Nastava

Životopis

Rođen je u Puli 1979. godine, gdje je završio osnovnu školu i jezičnu gimnaziju. Na Filozofskom fakultetu u Puli diplomirao je povijest i kroatistiku 2005., a poslijediplomski studij povijesti na Hrvatskim studijima dovršio je obranom doktorske disertacije 2013. godine. Od studenog 2005. do konca siječnja 2007. radio je kao arhivist u Državnom arhivu u Pazinu. Od veljače 2007. zaposlenik je Odsjeka za povijest pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli (Hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest), do 2013. kao asistent, nakon toga kao viši asistent, a od 2017. u zvanju docenta. Angažiran je na izvođenju kolegija Habsburška Monarhija od prosvijećenog apsolutizma do raspada, Poučavanje i prenošenje znanja i vještina III., Povijest Srednje i Jugoistočne Europe u XIX. st. i Procesi nacionalne integracije i modernizacije u hrvatskim zemljama u XIX. stoljeću. Član je Upravnog odbora Istarskog povijesnog društva i Uredništva godišnjaka Histria. 

U znanstvenom je radu usredotočen na procese političke i društvene modernizacije stanovništva Istre tijekom XIX. i XX. stoljeća.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Naša sloga 1870. – 1915. Novine hrvatskoga preporodnoga i nacionalno-integracijskoga procesa u Istri i na kvarnerskim otocima. Izbor iz građe

Dabo, Mihovil ; Šetić, Nevio
Autorske knjige, 2020.

U sjeni Velikoga rata: odraz ratnih zbivanja na život istarskoga civilnog stanovništva


Uredničke knjige, 2019.

Prilog bibliografiji o Prvome svjetskom ratu u Istri

Dabo, Mihovil ; Radošević, Milan
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2019.
Međunarodni znanstveni skup "U sjeni Velikoga rata: odraz ratnih zbivanja na život istarskoga civilnog stanovništva"

„Za kmetske prste“. Juraj Dobrila i širenje pisane riječi

Dabo, Mihovil
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.
Problemi sjevernog Jadrana : Problemi sjevernog Jadrana

"Po tom se vidi, da su Istrani najmanje pobožni": vjerski život i duhovne potrebe puka u očima biskupa Dobrile

Dabo, Mihovil
Poglavlja u knjigama, 2017.

Hrvatski narodni preporod u mjestima općine Medulin

Dabo, Mihovil
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
1. medulinski zavičajni annale „Mate Demarin“

«Za kmetske prste». Juraj Dobrila i širenje pisane riječi

Dabo, Mihovil
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
Znanstveni skup u povodu 150. obljetnice osnutka Čitalnice u Kastvu, prve hrvatske čitaonice u Istri

Kritički osvrt na bibliografiju o Prvom svjetskom ratu u Istri

Dabo, Mihovil ; Radošević, Milan
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
Međunarodni znanstveni skup “U sjeni Velikoga rata: odraz ratnih zbivanja na život istarskoga civilnog stanovništva”

»Ein wahrer Kreuzweg«. Problematika ratnih bjegunaca na sjednicama austrijskog Carevinskog vijeća

Mihovil Dabo
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
V. kongres hrvatskih povjesničara: krize, sukobi i solidarnost u povijesnoj perspektivi

Aktivnost Istarskoga povijesnog društva – Società storica istriana u 2015. godini

Dabo, Mihovil
Drugi radovi u časopisima, 2016.
Histria, godišnjak Istarskog povijesnog društva

Slaven Bertoša, Barban i mletački Loredani: život u pokretu, ljudi i događaji

Mihovil Dabo
Drugi radovi u časopisima, 2016.
Histria, godišnjak Istarskog povijesnog društva

Biskup Juraj Dobrila na stranicama austrijskog tiska

Dabo, Mihovil
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.
Croatica Christiana periodica : časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilista u Zagrebu

Srđa Orbanić – Aleksandar Žigant, Zataj(e)na Istra. Imena naselja i rudina u hrvatskoj Istri. Inventar za povijesno sjećanje

Dabo, Mihovil
Drugi radovi u časopisima, 2015.
Vjesnik Istarskog arhiva

Sve za Boga, vjeru i puk. biskup Juraj Dobrila u svom vremenu

Dabo, Mihovil
Autorske knjige, 2015.

Marko Trogrlić, Nevio Šetić, Dalmacija i Istra u 19. stoljeću, Leykam international, Zagreb, 2015., 264 str

Dabo, Mihovil
Drugi radovi u časopisima, 2015.
Problemi sjevernog Jadrana

Katarina Marić, Pattinaggio. Povijest koturaljkanja u Puli / Storia del pattinaggio a Pola

Dabo, Mihovil
Drugi radovi u časopisima, 2015.
Histria, godišnjak Istarskog povijesnog društva

Markus Leideck, Markgrofovija Istra u Velikom ratu

Dabo, Mihovil
Drugi radovi u časopisima, 2015.
Histria, godišnjak Istarskog povijesnog društva

Marija Ivetić, Gruvanje topova na Soči čuje se u Pazinu

Dabo, Mihovil
Drugi radovi u časopisima, 2015.
Histria, godišnjak Istarskog povijesnog društva

Manjak klera u vrijeme biskupa Dobrile – vjersko, društveno i političko pitanje

Dabo, Mihovil
Poglavlja u knjigama, 2015.

Stanko Josip Škunca, Prošlost Crkve u Istri

Dabo, Mihovil
Drugi radovi u časopisima, 2014.
Vjesnik Istarskog arhiva

Etnografska neobičnost ili trice: prvi pokušaj sustavnog prikupljanja istarskih narodnih pjesama

Dabo, Mihovil
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.
Tabula : časopis Filozofskog fakulteta u Puli

Antoni Cetnarowicz, Narodni preporod u Istri (1860–1907), Srednja Europa, Zagreb, 2014., 262 str.

Dabo, Mihovil
Drugi radovi u časopisima, 2014.
Časopis za suvremenu povijest

Austrijska Pula između kozmopolitizma i suprotstavljenih nacionalnih pokreta

Dabo, Mihovil
Poglavlja u knjigama, 2014.

pidemične bolezni v Istri v 19. in 20. stoletju / Le malattie epidemiche in Istria tra ‘800 e ‘900 / Zarazne bolesti u Istri tijekom 19. i 20. stoljeća. Prispevki s Študijskeg dneva / Relazioni della Giornata di studio, Izola – Isola, 6. 10. 2009. (ur. Ante Škrobonja), Histria Editiones, Kopar, 2010

Dabo, Mihovil
Drugi radovi u časopisima, 2013.
Problemi sjevernog Jadrana

Mladen Juvenal Milohanić, Dr. Juraj Dobrila. Glasnik istine, branitelj naroda i Crkve. Rodoljub, filantrop, homo politicus, Pazin, »Josip Turčinović« d. o. o. – IKD »Juraj Dobrila«, 2012., 160 str.

Dabo, Mihovil
Drugi radovi u časopisima, 2013.
Vjesnik Istarskog arhiva

Ki sit ki lačan: o prehrani u Istri. Popratno izdanje uz izložbu Koordinacije istarskih muzeja, Muzejsko-galerijski prostor Sveta srca, Pula, 5. srpnja – 15. listopada 2012., ur. Mauricio Ferlin i Tajana Ujčić, Pula: Arheološki muzej Istre, 2012., 272 str.

Dabo, Mihovil
Drugi radovi u časopisima, 2013.
Histria, godišnjak Istarskog povijesnog društva

Marta Verginella, Granica drugih. Pitanje Julijske krajine i slovensko pamćenje, preveo Franko Dota, Zagreb: Srednja Europa, 2011., 147 str.

Dabo, Mihovil
Drugi radovi u časopisima, 2013.
Histria, godišnjak Istarskog povijesnog društva

Slaven Bertoša, Migracije prema Puli. Primjer austrijske Istre u novom vijeku, Pazin: Katedra Čakavskog sabora za povijest Istre, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli i Državni arhiv u Pazinu, 2012., 176 str.

Dabo, Mihovil
Drugi radovi u časopisima, 2013.
Histria, godišnjak Istarskog povijesnog društva

Politička djelatnost Jurja Dobrile

Dabo, Mihovil
Doktorske disertacije, 2013.

“Po tomu razmjeru krojit će nam se pravda i zakon”: Naša sloga i popisi stanovništva u Istri (1880. – 1910.)

Dabo, Mihovil
Poglavlja u knjigama, 2013.

Hrvatski narodni preporod

Dabo, Mihovil
Poglavlja u knjigama, 2013.

Juraj Dobrila i njegovo doba

Dabo, Mihovil ; Matković, Stjepan
Poglavlja u knjigama, 2012.

Hrvatsko-slovenski politički pokret i Prva istarska pokrajinska izložba (1910.)

Dabo, Mihovil
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.
Časopis za suvremenu povijest

Stipan Trogrlić, Mons. Božo Milanović - istarski svećenik (1890. - 1980.). Crkveno-vjersko i javno-političko djelovanje, Zagreb: Kršćanska sadašnjost - Državni arhiv u Pazinu, 2011., 329 str.

Dabo, Mihovil
Drugi radovi u časopisima, 2012.
Vjesnik Istarskog arhiva

Aktivnost Istarskoga povijesnog društva u 2011. godini

Dabo, Mihovil ; Radošević, Milan
Drugi radovi u časopisima, 2012.
Histria : Godišnjak Istarskog povijesnog društva

Andrea Matošević, Pod zemljom: antropologija rudarenja na Labinštini u XX. stoljeću, Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku/Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2011., 360 str.

Dabo, Mihovil
Drugi radovi u časopisima, 2012.
Histria : Godišnjak Istarskog povijesnog društva

Istarski sabor – La Dieta istriana, ur. Neven Budak, Poreč - Parenzo: Zavičajni muzej Poreštine - Museo del territorio parentino / Humaniora, 2011., 255 str.

Dabo, Mihovil
Drugi radovi u časopisima, 2012.
Histria : Godišnjak Istarskog povijesnog društva

Dopisi općinskih glavarstava o stanju školstva u prvoj polovici šezdesetih godina 19. stoljeća

Dabo, Mihovil
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
150 godina od uspostave Istarskog pokrajinskog sabora u Poreču

Marino Manin: Istra na raskrižju : o povijesti migracija pučanstva Istre

Dabo, Mihovil
Drugi radovi u časopisima, 2011.
Društvena istraživanja

Narodi ostaju, režimi se mijenjaju: zbornik radova o 100. obljetnici rođenja mons. Bože Milanovića (1890. – 1980.) sa simpozija održanog u Zagrebu i Pazinu 11. – 13. listopada 1990., ur. Ilija Jakovljević, Pazin:Josip Turčinović d. o. o. – Porečka i Pulska biskupija, 2010., 256 str.

Dabo, Mihovil
Drugi radovi u časopisima, 2011.
Vjesnik Istarskog arhiva

Slaven Bertoša, Osebujno mjesto austrijske Istre: Lupoglavski kraju srednjem i novom vijeku, Zagreb: Srednja Europa, 2011., 258 str.

Dabo, Mihovil
Drugi radovi u časopisima, 2011.
Vjesnik Istarskog arhiva

Aktivnost Istarskog povijesnog društva u 2010. godini

Dabo, Mihovil ; Radošević, Milan
Drugi radovi u časopisima, 2011.
Histria : Godišnjak Istarskog povijesnog društva

36. Susreti na dragom kamenu: Eduard Čalić - ličnost, djelo i njegovo vrijeme, znanstveni skup, Sveučilišna knjižnica u Puli, Pula, 15. listopada 2010.

Dabo, Mihovil
Drugi radovi u časopisima, 2011.
Histria : Godišnjak Istarskog povijesnog društva

Problemi sjevernog Jadrana, sv. 10, Zagreb-Rijeka 2009., 222 str.

Dabo, Mihovil
Drugi radovi u časopisima, 2011.
Histria : Godišnjak Istarskog povijesnog društva

Nevio Šetić, Istra za talijanske uprave: o istarskoj emigraciji i njenom tisku u Zagrebu 1918. - 1941., Zagreb: Dom i svijet i dr., 2008., 296 str.

Dabo, Mihovil
Drugi radovi u časopisima, 2011.
Histria : Godišnjak Istarskog povijesnog društva

Stvarni problemi i popularna predodžba: postavljanje Josipa Velikanje za kapelana u Juršićima

Dabo, Mihovil
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.
Histria : Godišnjak Istarskog povijesnog društva

Nevio Šetić: Staleška društva i časopisi hrvatskog učiteljstva u istri 1891. – 1914.

Dabo, Mihovil
Drugi radovi u časopisima, 2010.
Društvena istraživanja

Problemi sjevernog Jadrana, sv. 9, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti - Zavod za povijesne i društvene znanosti u Rijeci (2008.), 210 str.

Dabo, Mihovil
Drugi radovi u časopisima, 2010.
Vjesnik Istarskog arhiva

Svjetonazorska razmimoilaženja u vrijeme pokretanja Naše sloge

Dabo, Mihovil
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.
Tabula : časopis Filozofskog fakulteta u Puli

Ruke Istri, srce Bogu – 150 godina od ustoličenja biskupa Jurja Dobrile i 30. obljetnica ujedinjenja istarske crkve, Znanstveni skup, Poreč: Porečka i Pulska biskupija – Sveučilište Jurja Dobrile u Puli – Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, centar Pula, 27. rujna 2008.

Dabo, Mihovil
Drugi radovi u časopisima, 2009.
Vjesnik Istarskog arhiva

Biskup Juraj Dobrila zastupnik naroda Istre: u Istarskom saboru (1861.-1868.) i Bečkom parlamentu (1861.-1865.), prir. Ivan Jelovac – Mladen Juvenal Milohanić, Biblioteka: Istarska baština broj 7, Pazin: »Josip Turčinović« d.o.o., 2008., 270 str.

Dabo, Mihovil
Drugi radovi u časopisima, 2009.
Vjesnik Istarskog arhiva