Opcije pristupačnosti Pristupačnost

O djelatniku

prof. dr. sc. Nevio Šetić

Zvanje: redoviti profesor u trajnom zvanju
Funkcija:Voditelj Katedre za modernu i suvremenu povijest
Lokacija: Katedra za modernu i suvremenu povijest
Interni telefon:052/377524
E-mail: E-mail
Organizacijska jedinica: Katedra za modernu i suvremenu povijest
Godina diplomiranja:1981.
Godina magistriranja:1993.
Godina doktoriranja:2003.

Nastava

preddiplomski

diplomski

poslijediplomski doktorski

Životopis

Nevio Šetić (1958.) redoviti je profesor na Odsjeku za povijest pri Odjelu za humanističke znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Na Filozofskom fakultetu u Zadru, danas Sveučilište u Zadru diplomirao je povijest i talijanski jezik s pregledom talijanske književnosti (1981.), gdje je i doktorirao (2003.) u području humanističkih znanosti, znanstveno polje povijest, grana nacionalna povijest.
Od akademske godine 1997./98. do 19. prosinca 2011. honorarno predaje više kolegija iz svjetske i hrvatske moderne povijesti, a otada u stalnom radnom odnosu.  

Područje njegova znanstvenog interesa je hrvatska moderna i suvremena povijest (19. i 20. st.). Posebno istražuje u području Istre, Rijeke i kvarnerskih otoka razdoblje francuske uprave, proces hrvatske nacionalne integracije, modernizacije i demokratizacije te novovijeke veze hrvatskih zemalja (Istre i Dalmacije, Istre i Hrvatske i Slavonije...), kao i proces ostvarenja suvremene hrvatske države.   
Izlagao je na četrdesetak znanstvenih i znanstveno-stručnih skupova. Napisao je niz znanstvenih i stručnih članka. Uz znanstvenoistraživački rad sustavno radi i na popularizaciji znanosti i njezinih rezultata pišući prikaze, bilješke, feljtone i druge priloge za časopise i novine te sudjelovanjem u radijskim i televizijskim emisijama. Sudjelovao je u promoviranju niza znanstvenih i stručnih publikacija, ali i na okruglim stolovima i javnim tribinama te održao veliki broj javnih predavanja te imao više razgovora/intervjua u različitim medijima. 

Njegov se znanstveni opus najbolje zrcali u sedam objavljenih knjiga: Napoleon u Istri – Istra za francuske uprave 1805.-1813., Istarska književna kolonija  „Grozd“, Pula 1989., 214; Istra između tradicionalnog i modernog ili O procesu integracije suvremene hrvatske nacije u Istri, Naša sloga, Pazin 1995., 160; Iz istarskoga novovjekovlja, Naši foji, Labin 1999., 216; O povezanosti Istre s ostalim hrvatskim zemljama. Naša Sloga 1870.-1915., Dom i svijet, Zagreb, 2005., 524; Istra za talijanske uprave. O istarskoj emigraciji i njenom tisku u Zagrebu 1918. – 1941., Dom i svijet, Zagreb 2008., 296; Staleška društva i časopisi hrvatskog učiteljstva u Istri 1891.-1914., Hrvatski pedagoško-književni zbor i Profil International, Zagreb 2010., 266 i Ostvarenje suvremene hrvatske države. Od pojave višestranačja 1989. do nastanka samostalne, međunarodno priznate i teritorijalno cjelovite Republike Hrvatske, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli i Geaidea, Pula, 2013., 486.

Sudjelovao je i sudjeluje u radu više udruga, između ostalog član je radnik Matice Hrvatske Ogranak u Puli, a u Zagrebu je predsjednik Hrvatsko pedagoško-književnog zbora i Veliki meštar Družbe „Braća Hrvatskog Zmaja“.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Dalmacija i Istra u 19. stoljeću

Trogrlić, Marko ; Šetić, Nevio
Autorske knjige, 2021.

Naša sloga 1870. – 1915. Novine hrvatskoga preporodnoga i nacionalno-integracijskoga procesa u Istri i na kvarnerskim otocima. Izbor iz građe

Dabo, Mihovil ; Šetić, Nevio
Autorske knjige, 2020.

La Dalmazia e l'Istria nell'Ottocento

Trogrlić, Marko ; Šetić, Nevio
Autorske knjige, 2020.

Zrinski i Frankopani 100 godina od povratka u domovinu

Feletar, Dragutin ; Petrić, Hrvoje ; Šetić, Nevio
Autorske knjige, 2019.

Prvi svjetski rat: civilno stanovništvo i društvo na području Istre

Šetić, Nevio
Poglavlja u knjigama, 2019.

A Brief Introduction to Modern Croatian Nation- State Building

Šetić, Nevio
Autorske knjige, 2018.

O povezanosti i suradnji J.J. Strossmayera i istarskih Hrvata

Šetić, Nevio
Poglavlja u knjigama, 2017.

Dalmacija i Istra u 19. stoljeću

Trogrlić, Marko ; Šetić, Nevio
Autorske knjige, 2015.

Odnos istarskih pravaša prema raskolu u Stranci prava Banske Hrvatske 1895.

Šetić, Nevio
Drugi radovi u časopisima, 2014.

Hrvatska kulturna i politička stvarnost s kraja 19. i početka 20. stoljeća u poeziji Rikarda Katalinića Jeretova

Šetić, Nevio
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.

Posljedice Prvog svjetskog rata u Istri

Šetić, Nevio
Drugi radovi u časopisima, 2014.

Svijet u stvarnosti svoje prve globalne zaraćebnosti

Šetić, Nevio
Drugi radovi u časopisima, 2014.

Pogovor

Šetić, Nevio
Poglavlja u knjigama, 2014.

Predgovor

Šetić, Nevio
Poglavlja u knjigama, 2013.

Riječ predsjednika Hrvatskoga pedagoško-književnog zbora

Šetić, Nevio
Poglavlja u knjigama, 2013.

O autoru i njegovu djelu

Šetić, Nevio
Poglavlja u knjigama, 2013.

Istra u hrvatskoj državotvornoj misli prije i nakon 1894. godine

Šetić, Nevio
Poglavlja u knjigama, 2013.

Ostvarenje suvremene hrvatske države. Od pojave višestranačja 1989. do nastanka samostalne, međunarodno priznate i teritorijalno cjelovite Republike Hrvatske

Šetić, Nevio
Autorske knjige, 2013.

Kakvu svijest i okruženje trebamo za reformu hrvatskoga školstva

Šetić, Nevio
Ostalo, 2012.

Sto četrdeset godina Hrvatskog pedagoško-književnog zbora

Šetić, Nevio
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

O periodičkom tisku za hrvatsku mladež u Istri početkom 20. stoljeća

Šetić, Nevio
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

Franjo Tuđman i Istra

Šetić, Nevio
Poglavlja u knjigama, 2011.

O okolnostima otvaranja hrvatske škole u Kaštelu 1911. godine

Manin, Marino ; Šetić, Nevio
Poglavlja u knjigama, 2011.

Staleška društva i časopisi hrvatskog učiteljstva u Istri 1891.-1914.

Šetić, Nevio
Autorske knjige, 2010.

Razgovori

Šetić, Nevio
Autorske knjige, 2009.

Politička aktivnost istarskih Hrvata okupljenih oko lista Istarska riječ u Trstu 1923.-1929.

Šetić, Nevio
Znanstveni i pregledni radovi, 2009.

Dva općehrvatska skupa iz 1890. i 1893. i njihovo nacionalno integracijsko značenje

Milovan, Iva ; Šetić, Nevio
Znanstveni i pregledni radovi, 2008.

Reflections on the Currents of Croatian National Integration in Istria

Šetić, Nevio
Znanstveni i pregledni radovi, 2008.

Istra za talijanske uprave. O istarskoj emigraciji i njenom tisku u Zagrebu 1918.-1941.

Šetić, Nevio
Autorske knjige, 2008.

Istarski i riječki hrvati u posjeti Zagrebu prigodom velike gospodarske izložbe 1891.

Šetić, Nevio
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.

Istarske teme u prepisci Rački-Strossmayer

Šetić, Nevio
Poglavlja u knjigama, 2007.

Prvi narodni zastupnici iz Istre u Hrvatskom saboru u Zagrebu 1947. godine

Šetić, Nevio
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.

Prilike u Istri uoči i tijekom objavljivanja Naše Sloge

Manin, Marino ; Šetić, Nevio
Drugi radovi u časopisima, 2007.

Pogovor urednika

Šetić, Nevio
Poglavlja u knjigama, 2006.

Vrtlarija Prandau - Mailath u Donjem Miholjcu

Šetić, Nevio ; Turalija, Alka
Znanstveni i pregledni radovi, 2006.

Osnovna polazišta promjena u odgoju i obrazovanju u Republici Hrvatskoj

Šetić, Nevio
Poglavlja u knjigama, 2006.

O nacionalnom identitetu Istre u XX. stoljeću

Šetić, Nevio
Poglavlja u knjigama, 2006.

Predgovor

Šetić, Nevio
Poglavlja u knjigama, 2006.

Predgovor. O talijanskoj upravi u Istri i Dalmaciji 1918.-1943.

Šetić, Nevio
Poglavlja u knjigama, 2005.

Razmatranja tijekom hrvatske nacionalne integracije u Istri

Šetić, Nevio
Znanstveni i pregledni radovi, 2005.

O povezanosti Istre s ostalim hrvatskim zemljama. Naša Sloga 1870.-1915.

Šetić, Nevio
Autorske knjige, 2005.

zadrugarstvo (zadružni pokret)

Manin, Marino ; Šetić, Nevio
, 2005.

Povijest: Od sredine XIX. st. do raspada Austro-Ugarske

Manin, Marino ; Šetić, Nevio
, 2005.

Povijest: Od pada Mletačke Republike do sredine XIX. st

Manin, Marino ; Šetić, Nevio
, 2005.

Pio VII. (Gregorio Luigi Barnaba Chiaramonti)

Manin, Marino ; Šetić, Nevio
, 2005.

Istarska posujilnica u Puli

Manin, Marino ; Šetić, Nevio
, 2005.

Ilirske pokrajine

Manin, Marino ; Šetić, Nevio
, 2005.

Hrvatski narodni preporod

Manin, Marino ; Šetić, Nevio
, 2005.

Istarski razgovori

Šetić, Nevio
Autorske knjige, 2003.

"Istarski" internat u Karlovcu i Zagrebu (1919.-1941.)

Manin Marino ; Šetić, Nevio
Poglavlja u knjigama, 2001.

O hrvatskoj državi i naciji i položaju nacionalnih manjina od godine 1848. do 1998.

Šetić, Nevio
Znanstveni i pregledni radovi, 1999.

Predgovor

Šetić, Nevio
Poglavlja u knjigama, 1999.

Iz istarskog novovjekovlja

Šetić, Nevio
Autorske knjige, 1999.

Istarski razgovori ili prilog viziji razvitka modernoga hrvatskoga društva u Istri

Šetić, Nevio
Autorske knjige, 1999.

Đaci Pazinske gimnazije u karlovačkom i zagrebačkom đačkom internatu između dvaju svjetskih ratova

Manin, Marino ; Šetić, Nevio
Sažeci u zbornicima i časopisima, 1999.
Znanstveni skup Hrvatska gimnazija u Pazinu 1899.-1999. (1988 ; Zagreb, Pazin)

Bivši đaci Pazinske gimnazije u karlovačkom i zagrebačkom internatu između dvaju svjetskih ratova

Manin, Marino ; Šetić, Nevio
Sažeci u zbornicima i časopisima, 1999.
Zbornik povodom stote godišnjice Pazinske gimnazije

Prihodi i rashodi općina Istarskog okružja 1846./47. godine

Manin, Marino ; Šetić, Nevio
Stručni radovi, 1998.

Bilješka urednika

Šetić, Nevio
Poglavlja u knjigama, 1997.

Predgovor

Šetić, Nevio
Poglavlja u knjigama, 1997.

Političko i vjersko stanje u Rijeci od 1889. do 1922. godine

Manin, Marino ; Šetić, Nevio
Sažeci u zbornicima i časopisima, 1997.
Međunarodni znanstveni skup o Bernardinu Škrivaniću

Značaj beside - riječi kod stjecanja vlasništva u Istri

Šetić, Nevio
Drugi radovi u časopisima, 1996.

Prilog poznavanju nacionalne i državotvorne misli istarskih Hrvata

Šetić, Nevio
Znanstveni i pregledni radovi, 1995.

Iskorištavanje istarskih šuma za francuske uprave: primjer Novigrada i Brtonigle

Šetić, Nevio
Znanstveni i pregledni radovi, 1995.

Značenje svećenika Istre i Kvarnerskih otoka u povezivanju tih krajeva s Dalmacijom tijekom inicijalne faze hrvatske nacionalne integracije

Šetić, Nevio
Znanstveni i pregledni radovi, 1995.

Istra između tradicionalnog i modernog ili O procesu integracije suvremene hrvatske nacije u Istri

Šetić, Nevio
Autorske knjige, 1995.

O procesu nastanka suvremene hrvatske nacije u Istri - skica za buduća istraživanja

Šetić, Nevio
Znanstveni i pregledni radovi, 1993.

De Franceschi

Šetić, Nevio
, 1993.

Dalla Zonca, Gianandrea

Šetić, Nevio
, 1993.

Darinko Munić ; Prezimena kastavskih obitelji i pojedinaca iz 1723. godine

Šetić, Nevio
Drugi radovi u časopisima, 1991.

Poslijeratna hrvatska historiografija o Istri, Rijeci i Kvarnerskim otocima krajem XVIII. i na početku XIX. stoljeća

Šetić, Nevio
Poglavlja u knjigama, 1991.

Napoleon u Istri: Istra za francuske uprave 1805.-1813.

Šetić, Nevio
Autorske knjige, 1989.

Pazin i Pazinština u doba Napoleona (1809.-1813.)

Šetić, Nevio
Znanstveni i pregledni radovi, 1989.

"Ako u jednom starom arhivu neki historičar..." Razgovor s dr. Miroslavom Bertošom.

Šetić, Nevio
Drugi radovi u časopisima, 1988.

Monografska obrada istarske prošlosti

Šetić, Nevio
Drugi radovi u časopisima, 1988.

Gusarenje u vodama zapadne Istre u doba Napoleona (1805.-1813.)

Šetić, Nevio
Znanstveni i pregledni radovi, 1988.

Znanstveni skup Čitaonički pokret u jugoslavenskim zemljama u 19. stoljeću, Veli Lošinj, 29. i 30. listopada 1987. g.

Šetić, Nevio
Drugi radovi u časopisima, 1987.

Miroslav Bertoša, Etos i etnos zavičaja, Pula-Rijeka, 1985.

Šetić, Nevio
Drugi radovi u časopisima, 1987.

Prilog poznavanju veza Istre i kvarnerskih otoka s Dalmacijom u preporodno doba

Šetić, Nevio
Drugi radovi u časopisima, 1987.

Život i djelo Stjepana Antoljaka

Šetić, Nevio
Drugi radovi u časopisima, 1986.

Prilog proučavanju veza Dubrovnika sa sjevernojadranskim primorjem i Istrom u XV. i XVI. stoljeću

Šetić, Nevio
Znanstveni i pregledni radovi, 1985.

Odjek pohrvaćivanja splitske općine u listu 'Naša Sloga'

Šetić, Nevio
Poglavlja u knjigama, 1984.

Novi doprinos poznavanju narodnog preporoda u Istri

Šetić, Nevio
Drugi radovi u časopisima, 1983.

Pazin i Pazinština u vrijeme Napoleona (1809.-1813.)

Šetić, Nevio
Drugi radovi u časopisima, 1983.

Mladi na pragu povijesnih znanosti

Šetić, Nevio
Drugi radovi u časopisima, 1982.

Dvanaest stoljeća dubrovačke prošlosti

Šetić, Nevio
Drugi radovi u časopisima, 1981.