NEVIO ŠETIĆ:
O djelatniku

prof. dr. sc. Nevio Šetić

Zvanje: redoviti profesor

Funkcija: Voditelj Katedre za modernu i suvremenu povijest

Lokacija:
Katedra za modernu i suvremenu povijest
Telefon kućni:
052/377524
Katedra/služba :
Katedra za modernu i suvremenu povijest
Godina diplomiranja:
1981.
Godina magistriranja:
1993.
Godina doktoriranja:
2003.

Nastava

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni diplomski

sveučilišni poslijediplomski doktorski

Životopis

Nevio Šetić (1958.) redoviti je profesor na Odsjeku za povijest pri Odjelu za humanističke znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Na Filozofskom fakultetu u Zadru, danas Sveučilište u Zadru diplomirao je povijest i talijanski jezik s pregledom talijanske književnosti (1981.), gdje je i doktorirao (2003.) u području humanističkih znanosti, znanstveno polje povijest, grana nacionalna povijest.
Od akademske godine 1997./98. do 19. prosinca 2011. honorarno predaje više kolegija iz svjetske i hrvatske moderne povijesti, a otada u stalnom radnom odnosu.  

Područje njegova znanstvenog interesa je hrvatska moderna i suvremena povijest (19. i 20. st.). Posebno istražuje u području Istre, Rijeke i kvarnerskih otoka razdoblje francuske uprave, proces hrvatske nacionalne integracije, modernizacije i demokratizacije te novovijeke veze hrvatskih zemalja (Istre i Dalmacije, Istre i Hrvatske i Slavonije...), kao i proces ostvarenja suvremene hrvatske države.   
Izlagao je na četrdesetak znanstvenih i znanstveno-stručnih skupova. Napisao je niz znanstvenih i stručnih članka. Uz znanstvenoistraživački rad sustavno radi i na popularizaciji znanosti i njezinih rezultata pišući prikaze, bilješke, feljtone i druge priloge za časopise i novine te sudjelovanjem u radijskim i televizijskim emisijama. Sudjelovao je u promoviranju niza znanstvenih i stručnih publikacija, ali i na okruglim stolovima i javnim tribinama te održao veliki broj javnih predavanja te imao više razgovora/intervjua u različitim medijima. 

Njegov se znanstveni opus najbolje zrcali u sedam objavljenih knjiga: Napoleon u Istri – Istra za francuske uprave 1805.-1813., Istarska književna kolonija  „Grozd“, Pula 1989., 214; Istra između tradicionalnog i modernog ili O procesu integracije suvremene hrvatske nacije u Istri, Naša sloga, Pazin 1995., 160; Iz istarskoga novovjekovlja, Naši foji, Labin 1999., 216; O povezanosti Istre s ostalim hrvatskim zemljama. Naša Sloga 1870.-1915., Dom i svijet, Zagreb, 2005., 524; Istra za talijanske uprave. O istarskoj emigraciji i njenom tisku u Zagrebu 1918. – 1941., Dom i svijet, Zagreb 2008., 296; Staleška društva i časopisi hrvatskog učiteljstva u Istri 1891.-1914., Hrvatski pedagoško-književni zbor i Profil International, Zagreb 2010., 266 i Ostvarenje suvremene hrvatske države. Od pojave višestranačja 1989. do nastanka samostalne, međunarodno priznate i teritorijalno cjelovite Republike Hrvatske, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli i Geaidea, Pula, 2013., 486.

Sudjelovao je i sudjeluje u radu više udruga, između ostalog član je radnik Matice Hrvatske Ogranak u Puli, a u Zagrebu je predsjednik Hrvatsko pedagoško-književnog zbora i Veliki meštar Družbe „Braća Hrvatskog Zmaja“.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

  Autorske knjige
 

1. Šetić, Nevio.
A Brief Introduction to Modern Croatian Nation- State Building .
Zagreb : The Society of Brethren of the Croatian Dragon, 2018 (priručnik).

2. Trogrlić, Marko; Šetić, Nevio.
Dalmacija i Istra u 19. stoljeću .
Zagreb : Leykam international, 2015 (monografija).

3. Šetić, Nevio.
Ostvarenje suvremene hrvatske države. Od pojave višestranačja 1989. do nastanka samostalne, međunarodno priznate i teritorijalno cjelovite Republike Hrvatske .
Pula : Sveučilište u Puli, GEAIDEA u Puli, 2013 (monografija).

4. Šetić, Nevio.
Staleška društva i časopisi hrvatskog učiteljstva u Istri 1891.-1914. .
Zagreb : Profil international d.o.o., 2010. (monografija).

5. Šetić, Nevio.
Razgovori .
Zagreb : Profil International d.o.o., 2009 (knjiga intervjua).

6. Šetić, Nevio.
Istra za talijanske uprave. O istarskoj emigraciji i njenom tisku u Zagrebu 1918.-1941. .
Zagreb : Dom i svijet, 2008 (monografija).

7. Šetić, Nevio.
O povezanosti Istre s ostalim hrvatskim zemljama. Naša Sloga 1870.-1915. .
Zagreb : Dom i svijet, 2005 (monografija).

8. Šetić, Nevio.
Istarski razgovori .
Zagreb : Profil International, 2003 (razgovori objavljeni u hrvatskim tiskovinama).

9. Šetić, Nevio.
Istarski razgovori ili prilog viziji razvitka modernoga hrvatskoga društva u Istri .
Pazin : Ježtisak, 1999 (ostalo).

10. Šetić, Nevio.
Iz istarskog novovjekovlja .
Labin : Naši foji, 1999 (monografija).

11. Šetić, Nevio.
Istra između tradicionalnog i modernog ili O procesu integracije suvremene hrvatske nacije u Istri .
Pazin : Naša Sloga, 1995 (monografija).

12. Šetić, Nevio.
Napoleon u Istri: Istra za francuske uprave 1805.-1813. .
Pula : IKD 'GROZD', 1989 (monografija).
 
  Uredničke knjige
 

1. O talijanskoj upravi u Istri i Dalmaciji 1918.-1943. Nasilno potalijančivanje prezimena, imena i mjesta / Jelić, Ivan; Jelić, Roman; Manin, Marino; Mezulić, Hrvoje; Šetić, Nevio (ur.).
Zagreb : Dom i svijet, 2005. (ostalo).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Šetić, Nevio.
Pogovor // Pedagoški rad / Napredak: bibliografija 1976.-2010. / Vladimir Strugar (ur.).
Zagreb : Hrvatski pedagoško-književni zbor, 2014. Str. 223-227.

2. Šetić, Nevio.
Istra u hrvatskoj državotvornoj misli prije i nakon 1894. godine // Bertošin zbornik. Zbornik u čast Miroslava Bertoše, knj. 2. / Jurković, Ivan (ur.).
Pula-Pazin : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli - Državni arhiv u Pazinu, 2013.. Str. 655-679.

3. Šetić, Nevio.
O autoru i njegovu djelu // Ivo Perić, U gradu svetog Vlaha.
Zagreb : Gea-Idea, 2013.. Str. 331-334.

4. Šetić, Nevio.
Riječ predsjednika Hrvatskoga pedagoško-književnog zbora // Pohvala učitelju. Dvadeset godina ogranka Hrvatskoga pedagoško-književnog zbora Bjelovar (1992.-2012.) / Strugar, , Vladimir ; Čorak, Tanja (ur.).
Bjelovar : Ogranak Hrvatskoga pedagoško-književnog zbora Bjelovar, 2013. Str. 9-11.

5. Šetić, Nevio.
Predgovor // Hrvatsko-slovenska granica na rijeci Dragonji.
Zagreb : Matica hrvatska, 2013. Str. 9-12.

6. Manin, Marino; Šetić, Nevio.
O okolnostima otvaranja hrvatske škole u Kaštelu 1911. godine // 100 godina prve hrvatske škole na Bujštini u Kaštelu 1911.-2011.: Sačuvati jezik i ime, Kaštelani su to znali, to znaju i danas / Jović, Rosana (ur.).
Buje : Osnovna škola - Scuola elementare Mate Balote Buje - Buie, 2011. Str. 13-16.

7. Šetić, Nevio.
Franjo Tuđman i Istra // Dr. Franjo Tuđman u okviru hrvatske historiografije / Vijoleta Herman Kauić (ur.).
Zagreb : Hrvatski institutza povijest, Zagreb - Hrvatski institut za povijest Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, Slavonski Brod, 2011. Str. 403-424.

8. Šetić, Nevio.
Istarske teme u prepisci Rački-Strossmayer // Nacija i nacionalizam u hrvatskoj povijesnoj tradiciji / Cipek, Tihomir ; Vrandečić, Josip (ur.).
Zagreb : Alinea, 2007. Str. 143-152.

9. Šetić, Nevio.
Predgovor // Zapadna Istra u katastru Franje I. (1818.-1840.) / Agičić, Damir (ur.).
Zagreb : Srednja Europa, 2006. Str. 3-6.

10. Šetić, Nevio.
O nacionalnom identitetu Istre u XX. stoljeću // Identitet Istre - ishodište i perspektive / Manin, Marino ; Dobrovšak, Ljiljana ; Črpić, Gordan ; Blagoni, Robert (ur.).
Zagreb : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar ; Hrvatski institut za povijest, Zagreb ; Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve HBK, Zagreb ; Filozofski fakultet u Puli, 2006. Str. 123-135.

11. Šetić, Nevio.
Osnovna polazišta promjena u odgoju i obrazovanju u Republici Hrvatskoj // Europski izazov hrvatskom školstvu / Vrgoč, Hrvoje (ur.).
Zagreb : Hrvatski pedagoško-književni zbor, 2006. Str. 115-125.

12. Šetić, Nevio.
Pogovor urednika // Pedeset pulastri : jedna osobna Istra : tko ili što su Istrani : Istra za početne i napredne / Albino Crnobori / Šetić, Nevio (ur.).
Zagreb : Profil International, 2006. Str. 101-105.

13. Šetić, Nevio.
Predgovor. O talijanskoj upravi u Istri i Dalmaciji 1918.-1943. // O talijanskoj upravi u Istri i Dalmaciji : 1918.-1943. : nasilno potalijančivanje prezimena, imena i mjesta / Mezulić, Hrvoje ; Jelić, Roman (ur.).
Zagreb : Dom i svijet, 2005. Str. 9-13.

14. Šetić, Nevio.
Predgovor // Politika i politikarstvo u Istri / Vladimir Šeks / Šetić, Nevio (ur.).
Labin : Naši foji, 1999. Str. 5-13.

15. Šetić, Nevio.
Predgovor // Hrvatsko-talijanski jezični dodiri u Istri : elementi hrvatskog jezika u istroromanskom govoru Talijana Rovinja i Bala / Branimir Crljenko / Šetić, Nevio (ur.).
Pazin : Naša Sloga, 1997. Str. 5-7.

16. Šetić, Nevio.
Bilješka urednika // Fašizam - krstitelj i palikuća / Hrvoje Mezulić / Šetić, Nevio (ur.).
Pazin : Naša Sloga, 1997. Str. 5-6.

17. Šetić, Nevio.
Poslijeratna hrvatska historiografija o Istri, Rijeci i Kvarnerskim otocima krajem XVIII. i na početku XIX. stoljeća // Pazinski memorijal / Labinjan, Galiano (ur.).
Pazin : Katedra Čakavskog sabora Pazin, 1991. Str. 27-36.

18. Šetić, Nevio.
Odjek pohrvaćivanja splitske općine u listu 'Naša Sloga' // Hrvatski narodni preporod u Splitu: u povodu stogodišnjice ponarođenja splitske općine 1882. - presudne pobjede Narodnjaka nad Autonomašima u Dalmaciji / Kečkemet, Duško ; Obad, Stijepo ; Perić, Ivo ; Stančić, Nikša (ur.).
Split : LOGOS, 1984. Str. 411-414.
 
  Udžbenici i skripta
 

1. Šetić, Nevio.
Kakvu svijest i okruženje trebamo za reformu hrvatskoga školstva / Popović, Stanko (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti ; Hrvatski pedagoško-književni zbor, 2012.
 
  Izvorni znanstveni i pregledni radovi u CC časopisima
 

1. Šetić, Nevio.
Prvi narodni zastupnici iz Istre u Hrvatskom saboru u Zagrebu 1947. godine. // Društvena istraživanja. 16 (2007) , 6; 1219-1237 (članak, znanstveni).
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Šetić, Nevio.
O periodičkom tisku za hrvatsku mladež u Istri početkom 20. stoljeća. // Časopis za suvremenu povijest. 43 (2011) , 1; 249-263 (pregledni rad, znanstveni).

2. Šetić, Nevio.
Sto četrdeset godina Hrvatskog pedagoško-književnog zbora. // Napredak : časopis za pedagogijsku teoriju i praksu. 152 (2011) , 3-4; 353-372 (pregledni rad, znanstveni).

3. Šetić, Nevio.
Politička aktivnost istarskih Hrvata okupljenih oko lista Istarska riječ u Trstu 1923.-1929.. // Časopis za suvremenu povijest. 41 (2009) ; 483-498 (članak, znanstveni).

4. Milovan, Iva; Šetić, Nevio.
Dva općehrvatska skupa iz 1890. i 1893. i njihovo nacionalno integracijsko značenje. // Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku. 46 (2008) ; 227-258 (članak, znanstveni).

5. Šetić, Nevio.
Reflections on the Currents of Croatian National Integration in Istria. // Croatian Studies Review: časopis za hrvatske studije. 5 (2008) ; 103-113 (članak, znanstveni).

6. Manin, Marino; Šetić, Nevio.
Prilike u Istri uoči i tijekom objavljivanja Naše Sloge. // Časopis za suvremenu povijest. 39 (2007) , 3; 705-730 (izvorni znanstveni članak, znanstveni).

7. Šetić, Nevio.
Istarski i riječki hrvati u posjeti Zagrebu prigodom velike gospodarske izložbe 1891.. // Historijski zbornik. LX (2007) ; 119-127 (pregledni rad, znanstveni).

8. Šetić, Nevio; Turalija, Alka.
Vrtlarija Prandau - Mailath u Donjem Miholjcu. // Časopis za suvremenu povijest. 38 (2006) , 1; 297-311 (članak, znanstveni).

9. Šetić, Nevio.
Razmatranja tijekom hrvatske nacionalne integracije u Istri. // Časopis za suvremenu povijest. 37 (2005) , 3; 807-817 (članak, znanstveni).

10. Šetić, Nevio.
O hrvatskoj državi i naciji i položaju nacionalnih manjina od godine 1848. do 1998.. // Dometi: znanstveno-kulturna smotra. 9 (1999) , 1-6; 48-58 (pregledni rad, znanstveni).

11. Šetić, Nevio.
Značenje svećenika Istre i Kvarnerskih otoka u povezivanju tih krajeva s Dalmacijom tijekom inicijalne faze hrvatske nacionalne integracije. // Pazinski memorijal. 23-24 (1995) ; 129-139 (članak, znanstveni).

12. Šetić, Nevio.
Iskorištavanje istarskih šuma za francuske uprave: primjer Novigrada i Brtonigle. // Jadranski zbornik: prilozi za povijest Istre, Rijeke, Hrvatskog primorja i Gorskog kotara. 15-16 (1995) ; 79-103 (prethodno priopćenje, znanstveni).

13. Šetić, Nevio.
Prilog poznavanju nacionalne i državotvorne misli istarskih Hrvata. // Pazinski memorijal. 23-24 (1995) ; 319-325 (pregledni rad, znanstveni).

14. Šetić, Nevio.
O procesu nastanka suvremene hrvatske nacije u Istri - skica za buduća istraživanja. // Društvena istraživanja: časopis za opća društvena pitanja. 6-7 (1993) , 4-5; 587-605 (članak, znanstveni).

15. Šetić, Nevio.
Pazin i Pazinština u doba Napoleona (1809.-1813.). // Pazinski memorijal. 18 (1989) ; 63-82 (članak, znanstveni).

16. Šetić, Nevio.
Gusarenje u vodama zapadne Istre u doba Napoleona (1805.-1813.). // Dometi. Časopis za kulturu i društvena pitanja. 21 (1988) , 4; 113-118 (pregledni rad, znanstveni).

17. Šetić, Nevio.
Prilog proučavanju veza Dubrovnika sa sjevernojadranskim primorjem i Istrom u XV. i XVI. stoljeću. // Problemi sjevernog Jadrana. 5 (1985) , 5; 233-258 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Šetić, Nevio.
Svijet u stvarnosti svoje prve globalne zaraćebnosti. // Hrvatska revija. 14 (2014) , 3; 4-13 (popularni rad, ostalo).

2. Šetić, Nevio.
Posljedice Prvog svjetskog rata u Istri. // Hrvatska revija. 14 (2014) , 1; 51-55 (popularizacija znanosti, ostalo).

3. Manin, Marino; Šetić, Nevio.
Prihodi i rashodi općina Istarskog okružja 1846./47. godine. // Vjesnik Istarskog arhiva. 4-5 (1998) ; 191-236 (članak, stručni).

4. Šetić, Nevio.
Značaj beside - riječi kod stjecanja vlasništva u Istri. // Nova Istra: časopis za književnost, kulturološke i društvene teme. 3 (1996) , 4; 182-183 (osvrt, ostalo).

5. Šetić, Nevio.
Darinko Munić ; Prezimena kastavskih obitelji i pojedinaca iz 1723. godine. // Jadranski zbornik: prilozi za povijest Istre, Rijeke Hrvatskog primorja i Gorskog kotara. 14 (1991) ; 269-270 (prikaz, ostalo).

6. Šetić, Nevio.
Monografska obrada istarske prošlosti. // Istra: časopis za kulturu, književnost i društvena pitanja. 3 (1988) ; 97-99 (prikaz, ostalo).

7. Šetić, Nevio.
"Ako u jednom starom arhivu neki historičar..." Razgovor s dr. Miroslavom Bertošom.. // Istra: časopis za kulturu, književnost i društvena pitanja. 5 (1988) ; 63-78 (ostalo, ostalo).

8. Šetić, Nevio.
Prilog poznavanju veza Istre i kvarnerskih otoka s Dalmacijom u preporodno doba. // Istra: časopis za kulturu, književnost i društvena pitanja. 5-6 (1987) ; 194-198 (osvrt, ostalo).

9. Šetić, Nevio.
Miroslav Bertoša, Etos i etnos zavičaja, Pula-Rijeka, 1985.. // Pazinski memorijal. 15 (1987) ; 291-293 (prikaz, ostalo).

10. Šetić, Nevio.
Znanstveni skup Čitaonički pokret u jugoslavenskim zemljama u 19. stoljeću, Veli Lošinj, 29. i 30. listopada 1987. g.. // Historijski zbornik. 40 (1987) ; 400-402 (prikaz, ostalo).

11. Šetić, Nevio.
Život i djelo Stjepana Antoljaka. // Istra: časopis za kulturu, književnost i društvena pitanja. 1-2 (1986) ; 163-164 (osvrt, ostalo).

12. Šetić, Nevio.
Pazin i Pazinština u vrijeme Napoleona (1809.-1813.). // Istra: časopis za kulturu, književnost, društvena pitanja. 21 (1983) , 6-7; 121-127 (osvrt, ostalo).

13. Šetić, Nevio.
Novi doprinos poznavanju narodnog preporoda u Istri. // Jadranski zbornik: prilozi za povijest Istre, Rijeke, Hrvatskog primorja i Gorskog kotara. 12 (1983) ; 569-572 (prikaz, ostalo).

14. Šetić, Nevio.
Mladi na pragu povijesnih znanosti. // Istra: časopis za kulturu, književnost i društvena pitanja. 5-6 (1982) ; 125-130 (prikaz, ostalo).

15. Šetić, Nevio.
Dvanaest stoljeća dubrovačke prošlosti. // Istra: časopis za kulturu, književnost, društvena pitanja. 7-6 (1981) ; 103-106 (prikaz, ostalo).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Manin, Marino; Šetić, Nevio.
Bivši đaci Pazinske gimnazije u karlovačkom i zagrebačkom internatu između dvaju svjetskih ratova // Zbornik povodom stote godišnjice Pazinske gimnazije.
Pazin, 1999. (poster,sažetak).

2. Manin, Marino; Šetić, Nevio.
Đaci Pazinske gimnazije u karlovačkom i zagrebačkom đačkom internatu između dvaju svjetskih ratova // Hrvatska gimnazija u Pazinu : 1899. - 1999. : zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa u povodu prve Hrvatske gimnazije u Istri / Šiklić, Josip (ur.).
Pazin : Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile ; Skupština udruga Matice hrvatske Istarske županije, 1999. 465-490 (poster,sažetak,znanstveni).

3. Manin, Marino; Šetić, Nevio.
Političko i vjersko stanje u Rijeci od 1889. do 1922. godine // Bernardin Nikola Škrivanić i njegovo doba : zbornik radova / Deković, Darko (ur.).
Rijeka : Matica hrvatska - Ogranak Rijeka, 1997. 51-60 (poster,sažetak,znanstveni).
 
  Druge vrste radova
 

1. Manin, Marino; Šetić, Nevio.
Hrvatski narodni preporod, 2005. (enciklopedijski članak).

2. Manin, Marino; Šetić, Nevio.
Ilirske pokrajine, 2005. (enciklopedijski članak).

3. Manin, Marino; Šetić, Nevio.
Istarska posujilnica u Puli, 2005. (enciklopedijski članak).

4. Manin, Marino; Šetić, Nevio.
Pio VII. (Gregorio Luigi Barnaba Chiaramonti), 2005. (enciklopedijski članak).

5. Manin, Marino; Šetić, Nevio.
Povijest: Od pada Mletačke Republike do sredine XIX. st, 2005. (enciklopedijski članak).

6. Manin, Marino; Šetić, Nevio.
Povijest: Od sredine XIX. st. do raspada Austro-Ugarske, 2005. (enciklopedijski članak).

7. Manin, Marino; Šetić, Nevio.
zadrugarstvo (zadružni pokret), 2005. (enciklopedijski članak).

8. Šetić, Nevio.
Dalla Zonca, Gianandrea, 1993. (enciklopedijska natuknica).

9. Šetić, Nevio.
De Franceschi, 1993. (enciklopedijska natuknica).
 
  Vođenje disertacija, magistarskih i diplomskih radova
 

1. Brekalo, Miljenko.
Povijesni prikaz Monetarne unije Savezne Republike Jugoslavije, Republike Srpske i Republike Srpske Krajine - poseban osvrt na hrvatsko monetarno područje / doktorska disertacija.
Mostar : Filozofski fakultet, 24. svibnja 2012., 320 str. Voditelj: Šetić, Nevio.