NOVOSTI FFPU:

Dekanica Filozofskoga fakulteta donijela je odluku o održavanju nastupnog predavanja dr. sc. Roberta Kurelića kao pristupnika za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta iz područja humanističkih znanosti, polje povijest, grana hrvatska i svjetska srednjovjekovna povijest. Predavanje pod naslovom „Grbovi Ulrika II. Celjskog“ održat će se u petak, 6. listopada 2017. u 9.45 sati u dvorani 7, u terminu redovite nastave iz predmeta Znakovi, simboli i ceremonijalna komunikacija. Predavanje ocjenjuje povjerenstvo u sastavu prof. dr. sc. Ivan Jurković, doc. dr. sc. Maurizio Levak i doc. dr. sc. Marija Mogorović Crljenko.

Prof. dr. sc. Klara Buršić-Matijašić

Popis obavijesti