NOVOSTI FFPU:
Predstavljanje knjige: Goran Filipi,...

Znanstvena udruga Mediteran i Filozofski fakultet Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli imaju osobitu čast pozvati Vas na predstavljanje 2. popravljenog i dopunjenog izdanja knjige / hanno l'onore di invitare la S. V. alla presentazione della 2a edizione riveduta e ampliata del libro:

 

Goran Filipi; Barbara Buršić-Giudici

ISTRIOTSKI LINGVISTIČKI ATLAS 2

ATLANTE LINGUISTICO ISTRIOTO 2

ISTRIOTSKI LINGVISTIČNI ATLAS 2

 

O knjizi će govoriti:

Interverranno:

 

prof. dr. Mira Menac

dr. h. c. Giovanni Radossi

doc. dr. Suzana Todorović

autori

voditelj predstavljanja

prof. dr. Ivan Zoričić, prof. emer.

 

Ponedjeljak, 15. siječnja 2018. u 18.00 u Svečanoj dvorani „Tone Peruško”

Lunedì, 15 gennaio 2018 alle ore 18.00 presso l'Aula Magna »Tone Peruško«

Popis obavijesti