NOVOSTI FFPU:
Gostujuće predavanje: izv. prof. dr....

Katedra za jezik Odsjeka za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Puli i Regionalni aktiv Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku Pula pozivaju Vas na predavanje Rečenična intonacija izv. prof. dr. sc. Jelene Vlašić Duić s Odsjeka za fonetiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u petak, 27. travnja 2018. u 12 sati, Dvorana Slavka Zlatića, Ivana Matetića Ronjgova 1.

Radujemo se Vašem dolasku!

 

 

Rečenična intonacija

 

Sažetak predavanja

 

Intonacija je prozodijsko sredstvo koje podrazumijeva promjenu visine govornoga tona. Rečenična intonacija može se raščlaniti na manje dijelove, tzv. intonacijske jedinice koje obvezno imaju po jednu intonacijsku jezgru (rečenični naglasak, fokus). U hrvatskome jeziku izjavne i usklične rečenice te upitne rečenice s upitnim riječima najčešće imaju silaznu intonaciju u završnoj intonacijskoj jedinici. Uzlazna intonacija signalizira nezavršnost iskaza i česta je upravo u takvim, nezavršnim intonacijskim jedinicama, u nabrajanju i u pitanjima bez upitne riječi. Ravna intonacija je rijetka, zvuči pjevno, javlja se pozdravima, dječjem hvalisanju i također označava nezavršnost iskaza. Zvučno će se oprimjeriti te tri vrste intonacije, prikazat će se njihova transkripcija i analizirat će se rečenična intonacija u nastupima nekoliko televizijskih govornika u kojima će se oprimjeriti i tzv. patetični luk. Naglasit će se važnost intonacije u govornoj interpretaciji teksta.

 

Životopis

 

Jelena Vlašić Duić rođena je 7. srpnja 1973. u Splitu. Nakon osnovne škole u Veloj Luci  završila je Prirodoslovno-matematičku gimnaziju i Srednju glazbenu školu u Zagrebu. Diplomski rad iz područja stilistike obranila je 1999. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te stekla zvanje profesorice fonetike i profesorice hrvatskoga jezika i književnosti. Od 1999. do 2003. studirala je Poslijediplomski studij hrvatskoga jezika na Odsjeku za kroatistiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Magistrirala je 2003. s radom “Verbalni humor u zbirci Libro Dubaja Marusa Šime Vučetića”, a doktorirala 2009. s radom “Govor u hrvatskome filmu”. Od 2000. zaposlena je kao znanstvena novakinja na projektu Govorna stilistika u pjesničkoj i političkoj komunikaciji, a od 2007. na projektu Govorna stilistika u književnoj i javnoj komunikaciji te je kao asistentica sudjelovala u izvođenju nastave na Odsjeku za fonetiku. Godine 2010. izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje docentice, a 2017. u zvanje izvanredne profesorice za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana fonetika na Odsjeku za fonetiku. Od 1998. do 2008. radila je kao fonetičarka, vanjska suradnica u Službi za jezik i govor Hrvatske televizije. Bila je mentorica u desetak diplomskih radova. Objavila je desetak znanstvenih radova u hrvatskim i inozemnim časopisima. Autorica je knjige „U Abesiniju za fonetičara: govor u hrvatskome filmu“. Sudjelovala je s izlaganjem na dvadesetak domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova.

Popis obavijesti