Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Najava natječaja HRZZ-a za...

Sljedeći natječaj za Istraživačke projekte i Uspostavne istraživačke projekte raspisat će se u veljači 2019. godine.

Na natječaj mogu se prijaviti svi znanstvenici zaposleni na znanstvenim organizacijama upisane su u Upisnik znanstvenih organizacija koji se vodi pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja, a koje ispunjavaju minimalne uvjete propisane Pravilnikom o uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnosti, uvjetima za reakreditaciju znanstvenih organizacija i sadržaju dopusnice (NN 83/10). Voditelj projekta može prijaviti projektni prijedlog isključivo u onom području ili područjima za koje je akreditirana znanstvena organizacija u kojoj je zaposlen. Jedan znanstvenik može istovremeno sudjelovati na 2 HRZZ projekta; kao suradnik na 2 projekta ili voditelj jednog projekta i suradnik na jednom projektu. Svi voditelji i suradnici HRZZ projekata koji završavaju do 31. prosinca 2019. mogu se prijaviti na natječaje u 2019. godini, sukladno uvjetima natječaja.

Do objave natječaja HRZZ neće objavljivati dodatne informacije.

Popis obavijesti