Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Odluka o nastupnom predavanju dr. sc....

Na temelju članka 42. Statuta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli i članka 2. stavka 2. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN broj 129/05), dekanica Filozofskog fakulteta donosi sljedeću

 

O  D  L  U  K  U

o održavanju nastupnog predavanja

 

               Utvrđuje se održavanje nastupnog predavanja pristupnika za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta, područje humanističkih znanosti, polje arheologija, grana antička arheologija

            dr. sc. Davor Bulić, u četvrtak, 23. svibnja 2019. u 12:00 sati, dvorana 17 na temu Rimske gospodarsko-rezidencijalne izvangradske građevine: primjeri iz pulskog agera u okviru redovite nastave iz kolegija Antička arheologija u Hrvatskoj

Odluka

Popis obavijesti